12.02.2001 | 08:02
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Pěstování brambor prodělalo mnoho změn

Zlepšení ochrany proti chorobám a škůdcům je jedna z pozitivních změn uplynulého období v oblasti pěstování brambor. Při naší návštěvě Oddělení ochrany Výzkumného ústavu bramborářského v Havlíčkově Brodě nás o tom informoval Doc. Ing. Vlastimil Rasocha, CSc.

Výzkum ochrany brambor proti houbovým chorobám a škůdcům brambor je jedna z nejvýznamnějších činností zmíněného oddělení, které mimo jiné propracovává a navrhuje integrovanou ochranu proti všem škodlivým činitelům brambor, sleduje hospodářský výzkum chorob a škůdců a jejich vliv na výnosy a kvalitu hlíz, prahy škodlivosti a ekonomiku ochranářských zásahů atd. Ani ochrana množitelských porostů sadby nezůstává stranou zájmu.
Jak nám řekl doc. Rasocha, na základě výsledků své práce mohou odborníci oddělení nabídnout řadu služeb, např. diagnostiku chorob a škůdců brambor, posuzování zdravotního stavu porostů a skládek brambor, přednáškovou a konzultační činnost. Oddělení rovněž provádí demonstrační pokusy, se kterými se v rámci polních dnů mohou pěstitelé seznámit. Zdejší odborníci rovněž zajišťují retardaci konzumních brambor, která je obzvláště v letošní sezóně, vlivem průběhu počasí, velmi aktuální.
Protože je plíseň bramborová hospodářsky nejvýznamnější choroba brambor, patří ji také na Oddělení ochrany největší pozornost. Pracovníci oddělení se pod vedením Ing. Ervína Hausvatera, CSc., zabývají epidemiologií této choroby a aktualizací integrované ochrany. Především pěstitelům brambor sdruženým do Bramborářského kroužku je určena prognóza vývoje plísně bramborové, na jejímž základě se pěstitelé mohou včas rozhodnou pro vhodné zásahy do porostu. Plísni bramborové se rovněž věnuje projekt s názvem „Inovace ekologicky a ekonomicky vhodných postupů ochrany proti plísni bramborové v různých systémech pěstování brambor a monitoring populací patogena“ financovaný grantem Národní agentury pro zemědělský výzkum.
Právě na plísní bramborové je podle doc. Rasochy možné demonstrovat zlepšení ochrany brambor proti chorobám a škůdcům. „Pěstitel si je již vědom toho, že zanedbání ochrany proti této chorobě či neúčelné ošetření a nezajistí požadované výnosy a především kvalitu produkce brambor. Příkladem je minulý pěstitelský rok, kdy při mimořádně silném infekčním tlaku plísně bramborové byla ochrana porostů i hlíz velkou většinou pěstitelů úspěšně zvládnuta,“ uvedl. Je to i díky tomu, že pěstitelé mají k dispozici řadu vhodných fungicidních přípravků.
Za další významné změny v oblasti pěstování brambor považuje doc. Rasocha rozšíření odrůdové skladby brambor. V roce 1990 bylo registrováno 33 odrůd, z toho 16 českých odrůd. Nyní pěstitelé mohou vybírat ze 102 odrůd, z toho 33 českých. A jak doc. Rasocha dodal, všechny nově povolené odrůdy lze považovat za velmi kvalitní. Pěstitel by se při volbě odrůdy měl rozhodovat především podle toho, k jakému účelu jeho je jeho úroda prodána, zda-li budou brambory určeny k přímému konzumu či ke zpracování atd. Rozšíření nových pěstitelských technologií, které spočívají ve využití odkameňovacích linek, je podle doc. Rasochy další pozitivní změnou. Využití těchto technologií nejen zvyšuje celkový výnos, ale příznivě působí i na zvýšení výtěžnosti tržního zboží. Méně často se vyskytují hlízy mechanicky poškozené, méně častý je i výskyt deformovaných a nazelenalých hlíz. Doc. Rasocha nemohl nezmínit nejvýznamnější změnu uplynulých deseti let, kterou je snížení výměry brambor. Loňská výměra asi 69 000 ha totiž představovala pouhých 63 % výměry roku 1990.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down