Pěstitelům lnu schází nová sklizňová technika

Zásadním problémem, se kterým se v současné době potýkají pěstitelé přadného lnu, je nedostatek vhodné sklizňové techniky. Pořízení jednoúčelových strojů je pro pěstitele příliš velkou investicí s nejasnou návratností. I to je příčinou, proč je u nás produkce této tradiční české plodiny stále nízká. Zaznělo to mimo jiné na Polním dnu lnu a konopí, který 28. června uspořádal Lnářský svaz České republiky a společnost Agritec, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o.

Ač plocha přadného lnu oproti loňskému roku stoupla asi o 700 ha na dnešních 7080 ha, domácí produkce zdaleka nepokrývá požadavky domácích zpracovatelů. Ti jsou nuceni nakupovat surovinu v zahraničí. Jak nás informoval Ing. Pokop Šmirous, CSc., z Lnářského svazu, aby byla uspokojena domácí poptávka českou surovinou, musela by být výměra lnu asi 11 500 ha. V současné době se totiž podle něj ročně dováží do České republiky asi 2500 tun lněného vlákna.

Len má zápornou rentabilitu
Pěstování lnu není pro české zemědělce atraktivní. Vždyť i pěstitelé, kteří používají velmi starou a již odepsanou sklizňovou techniku, prodělávají na jednom hektaru lnu asi 3000 Kč. Pěstitelé, kteří nakoupili novou techniku, se dostávají do prodělku 6000 Kč a ti, kteří musí využívat služeb, dokonce 9000 Kč. Jak ing. Šmirous dodal, ač byl a je len podporován ze SZIF podle nařízení vlády č. 86/2001 Sb., do kladných čísel se i přes tuto dotaci dostávají jen pěstitelé hospodařící se starými stroji.
Lnářský svaz usiluje o to, aby stát pěstitele lnu podpořil více. Především usiluje o dotace na nákup strojů. Ačkoli ani u výrobců techniky není specializované techniky mnoho, nadále se stroje na sklizeň lnu vyrábějí v Rusku a v Belgii.
Jedině s novou technikou lze podle ing. Šmirouse docílit zvýšení osevních ploch lnu. Jak nám dále potvrdil, se zvládnutím agrotechniky lnu nemají čeští zemědělci problémy. Více než 95 % z nich jsou velmi dobrými či průměrnými pěstiteli, chyb při pěstování se dopouští jen malé procento z nich. Je to díky tomu, že pěstování lnu má v Čechách a na Moravě dlouhou tradici. V naší republice se len dlouhá léta také šlechtí a i přes nástup zahraničních odrůd se v současném sortimentu domácí odrůdy neztrácejí.

Česká odrůdová novinka
Letos přibyla ke známým odrůdám lnu další česká novinka, odrůda Venica. Na svět ji přivedli právě šlechtitelé z Agritecu, kteří ji v rámci polního dne představili. Jak nám řekl ing. Martin Pavelek, CSc., práce na vzniku této odrůdy začala již před jedenácti lety. Venica byla přihlášena do státních zkoušek v roce 1998 a v roce 2001 byla zaregistrována. Účastníci polního dne mohli vidět asi devítihektarový pozemek, na kterém právě probíhá její množení. Kromě toho s Venicou již pracují i smluvní množitelé a tak její osivo bude moci být nabídnuto trhu již v příštím roce. Podle ing. Pavelka mohou pěstitelé od odrůdy Venica očekávat velmi vysoký obsah vlákna ve stonku, přičemž i výnos vlákna je vysoký. Venica má středně dlouhou vegetační dobu a je vysoce odolná k chorobám a k poléhání.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *