Pěstitelská sezóna začíná u odrůdy

Už ne přitažlivá ženská jména, ale kombinaci písmen a čísel používá společnost Pioneer pro označování svých nových hybridů kukuřice a slunečnice. Tato informace, kromě jiných neméně důležitých, zazněla na semináři, který začátkem prosince uspořádala zmíněná firma ve Zruči nad Sázavou. Šlo o druhou část série odborných akcí shrnutých pod název Vše o kukuřici. Agronomové si na nich mohou v zimním období, kdy utichne práce na polích, zopakovat a rozšířit vědomosti nejen o kukuřici.

Název hybridu napoví více

Nová nomenklatura hybridů kukuřice není sice líbivá a název je na první poslech pravděpodobně hůře zapamatovatelný, lze z něj ale odvodit několik základních údajů. Za příklad vezměme již registrovaný hybrid kukuřice PR39G12. Písmena PR označují, že jde o produkt firmy Pioneer, číslice 3, že to je kukuřice (slunečnice má šestku), devítka je označení ranosti (kdyby tam byla číslice 8, byl by hybrid pozdnější) a G12 je náhodná kombinace písmene a dvou číslic, vlastně samotný název hybridu. Dva hybridy kukuřice s takto postaveným označením jsou u nás již registrovány – jmenovaný PR39G12 a PR39D81. Registrace dvou dalších se očekává. Budou to novinky pro jaro 2004.
V raném sortimentu firma Pioneer pěstitelům nabídne dvouliniový univerzální hybrid PR39A37. Jeho číslo FAO je pro siláž 270, pro zrno 260, typ zrna tvrdý až mezityp. Poskytuje vysoký výnos zrna a velmi vysoký výnos silážní hmoty. Budou-li dodrženy správné zásady sklizně a konzervace, bude siláž kvalitní, protože hybrid vykazuje vysoký obsah škrobu a příznivou hodnotu pohotově přístupné energie (RAE). Jeho další kladné vlastnosti jsou rychlý počáteční růst, pevný stonek a celkově dobrý zdravotní stav, zejména dobrá odolnost vůči severní spále kukuřičné. Důležité ovšem je pěstovat jej na úrodném pozemku, nesnáší písčitou půdu a výsušnou polohu, a dodržovat správnou agrotechniku.
V kategorii středně pozdní bude sortiment hybridů kukuřice obohacen o PR38A24. Jeho číslo FAO je 390. Protože typ zrna je mezityp až zub, uvolňuje ze zrna rychle vodu. Při pěstování na siláž lze očekávat velmi kvalitní silážní hmotu s vysokou hodnotou RAE, dobrou stravitelností vlákniny i celé rostliny. Tento hybrid dobře odolává suchu, nesnáší zamokřené a studené polohy. Je rezistentní vůči severní spále kukuřičné. Je to hybrid pro intenzivní pěstování, agrotechniku u něj nelze ošidit.

Katalog odrůd EU nemusí být strašákem

V současnosti je v České republice registrováno mnoho odrůd. Naše listina registrovaných odrůd obsahuje stovky položek. Ve společném katalogu odrůd EU jich je mnohokrát více (hybridů kukuřice přes tři tisíce) a po našem vstupu do Evropské unie budou mít semenářské firmy teoretickou možnost nabízet osivo všech těchto odrůd na našem trhu. Nelze se tedy divit strachu některých agronomů z nesprávného výběru toho, co budou pěstovat. Ostatně ani teď nemají rozhodování jednoduché.
Pokud jde o hybridy kukuřice, firma Pioneer se snaží pěstitelům pomoci tím, že organizuje poloprovozní (demonstrační) pokusy na mnoha místech republiky v různých podmínkách. Jejich výsledky dávají přehled o tom, co se kam a k jakému účelu hodí a jaký je předpoklad výsledku. Všechny tyto pokusy jsou certifikovány podle mezinárodně uznávaných kvalitativních standardů ISO 9001. Normy ISO jsou obecně určeny pro různé oblasti činnosti. Zabezpečují jakost určité výroby nebo služby. V případě polních pokusů norma určuje, jak pokusy plánovat, zakládat, sledovat a vyhodnocovat, aby jejich výsledky byly objektivní.
Solidní semenářské společnosti si jsou vědomy, že ne vše, co je zapsáno ve společném katalogu odrůd EU, se hodí na naše pole, a tak již nyní, s předstihem, ověřují některé nadějné odrůdy v našich podmínkách. Po vstupu do Evropské unie potom rychle využijí možnosti dostat na náš trh s osivy kvalitní a vhodné evropské a světové novinky. Prodleva tří let, po které bylo nutné zkoušet odrůdy pro registraci, odpadne.

Osiva jsou dražší i levnější

Pro mnohé pěstitele, zvláště ocitnou-li se ve složité ekonomické situaci, nebývají při výběru hybridu kukuřice důležité jeho vlastnosti, ale cena osiva. Ta je dosti rozdílná, a proto je třeba si uvědomit, co se vyplatí a co ne. Kritérií, na která by se mělo myslet, je několik.
Především to je výnos. U zrnových hybridů je průkazné porovnání výnosu zrna při 14% vlhkosti. U hybridů na siláž hraje roli kromě výnosu silážní hmoty také její kvalita a přes ni návratnost v živočišné výrobě. Důležitý je i výsevek, tedy hustota porostu podle požadavků vybraného hybridu. Do ceny osiva se promítá i poradenský servis. Ten zajišťuje pravděpodobně každá větší semenářská firma. Jeho rozsah a úroveň ovšem nebývají stejné. To ale už musí posoudit sami pěstitelé. Vybírat je z čeho a nekvalitní služby vyjdou dříve nebo později vždy najevo.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *