Pěstitelé slunečnice zhodnotili uplynulou sezónu

V letošním roce se v naší republice slunečnice sklízela z rekordní výměry 48 705 hektarů. Odhadovaný průměrný výnos 2,38 t/ha pěstitelé naposledy překonali před deseti lety, kdy však výměra slunečnice nedosahovala ani čtvrtiny té letošní. Rekordní je tudíž i odhadovaná celková produkce nažek blížící se 116 tis. tun. Zklamáním je však pro pěstitele výkupní cena této komodity.

Nejen zmíněné souhrnné informace zazněly na semináři Systém výroby slunečnice, jež se spolu se seminářem věnovaném řepce, o kterém jsme informovali v minulém čísle Zemědělce, konal v polovině listopadu v moravském Hluku.

Vysoká produkce, nízká cena
Jak na semináři uspořádaném Svazem pěstitelů a zpracovatelů olejnin (SPZO) zaznělo, také na východ od naší země, v Rusku a na Ukrajině (obě země patří mezi světově významné producenty) se v důsledku zaorání mnoha porostů ozimů zásadně zvýšila výměra a tudíž i produkce slunečnice. Podle odhadovaných produkcí v jednotlivých pěstebních částech světa se dá předpokládat, že světová produkce slunečnicových nažek v marketingovém roce 2003/04 bude ve výši 26,6 mil. tun. Nejen výše produkce slunečnicových semen, ale i další tržní faktory však stlačily cenu nezvykle nízko. S cenou, jež se pohybuje okolo 6300 Kč/tunu a jež je mimořádně nižší nežli cena řepky, nejsou pěstitelé pochopitelně spokojení. Připomeňme, že loňská cena slunečnicových nažek byla vyšší o více než 2000 Kč/t. Ani pro nastávající období nelze očekávat zásadní zvrat ve vývoji ceny slunečnice, což potvrdil i zástupce nejvýznamnějšího českého zpracovatele slunečnice – společnosti Setuza. Setuza letos předpokládá zpracovat asi 50 tis. tun slunečnice, přičemž surovina dosud vykoupená touto společností vykázala obsah oleje v průměru 44,99 % (rok 2002 průměr 46,89%). Obsah sledovaných volných mastných kyselin se pohybuje do 2 %. Ze srovnání s 41 tis. tunami suroviny vykoupené v loňském roce vyplývá, že nažky mají mírně nižší obsah oleje proti loňské produkci, ale naopak i nižší obsah nežádoucích volných mastných kyselin. Nažky obecně mají nižší obsah kyseliny linolové (důsledek především vysokých teplot a na většině území nedostatku srážek a dalších vlivů) v průběhu jejich dozrávání.

Jižní Morava vévodí
Seminář nese po právu označení vyhodnocovací. Pěstitelé se zde totiž dozví nejen celorepublikové výsledky, ale i výsledky jednotlivých regionů, jež dávají možnost srovnávání. Jak uvedl Ing. Božetěch Málek z SPZO, nevyššího průměrného výnosu bylo dosaženo v Olomouckém kraji, dále v Moravskoslezském a Královéhradeckém. Jihomoravský kraj, tradičně největší pěstitel, letos v výměrou přibližně 22,5 tis. ve výnose zaostal. Průměrný výnos celé Moravy se udává na úrovni 2,48 t/ha.
Z výsledků pěstování slunečnice v regionech vyplynulo, že tato plodina již není výsadou pouze nejteplejších částí naší republiky. Například v Plzeňském kraji se lotos pěstovalo více než 700 hektarů slunečnice, na malé výměře se slunečnice pěstovala v kraji Budějovickém. Ing. Málek poukázal také na velmi dobré výsledky členů SPZO. Ti slunečnici pěstovali na 8 647 hektarech (pěstitelská oblast Morava) s výnosem 2,82 t/ha. Mezi nejúspěšnější pěstitele slunečnice z členů SPZO patří: Agro-družstvo Morava, Kojetín (okr. Přerov) z výnosem 4,00 t/ha z plochy 92 ha, ZEVOS Lošany s.r.o. (okr. Kolín) z výnosem 3,85 t/ha z plochy 72 ha, Agrodelta s.r.o. Štípa u Zlína (okr. Zlín) z výnosem 3,70 t/ha z plochy 29 ha, PROAGRO Bučovice s.r.o. (okr. Vyškov) z výnosem 3,58 t/ha z plochy 75 ha.

Letošní agrotechnika
Ing. Málek zhodnotil i agrotechniku při pěstování slunečnice. Letos se téměř na dvou třetinách ploch sela slunečnice v druhé dekádě dubna. Podle SPZO byl nejpoužívanějším secím strojem Becker, dále Kinze a Optima. Na 40 % ploch se selo 70 – 75 tis. jedinců/ha, na 30 % ploch se selo 65 – 70 tis. jedinců/ha. Fungicidy se letos ošetřovalo 120,6 % ploch, což znamená ošetření některých porostů dvakrát. V předchozích letech to bylo asi 125 % ploch. Nejpoužívanější herbicidní kombinací byl Guardien EC + Afalon 45 SC. Insekticidy se letos ošetřilo jen 12,7 % ploch, což je významně méně než loni, kdy to bylo 68,3 %. Téměř dvě třetiny ploch nebylo letos nutné desikovat, přičemž v průměru se sklízela slunečnice při vlhkosti 8,7 %. V Čechách i na Moravě je nejpěstovanějším hybridem Alexandra, v Čechách ji následuje Alzan a Melody, na Moravě Pilar a rovněž Alzan. V celé České republice převládají rané hybridy.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *