Pěstitelé se opět sešli u Chrudimi

V pořadí devatenáctý ročník přehlídky polních kultur se letos v červnu uskutečnil poblíž Chrudimi. Pěstitelé se tam tedy scházívali už v době, kdy polní dny nebývaly běžnou formou prezentace. V posledních pěti letech nesly přehlídky název Naše pole – celostátní polní dny, v letošním roce je pořadatelé poprvé pojmenovali Naše pole – zemědělská výstava Chrudim – Nabočany 2006.

„Akciová společnost Oseva Agri Chrudim, hlavní ze tří organizátorů zemědělské výstavy, navázala na dlouholetou tradici výroby osiv a jejich distribuce po celém území naší republiky, a proto usiluje o náležitou prezentaci odrůd polních plodin pěstovaných v regionu Chrudimi,“ řekl redakci Zemědělce její ředitel Ing. Zdeněk Kučera. Zdůraznil také, že nad Naším polem převzal osobní záštitu ministr zemědělství ČR Ing. Jan Mládek, CSc., a podpořil ji odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Pardubického kraje. Organizační zajištění akce bylo zcela nově směrováno na informační a osobní kontakt zejména odborné veřejnosti.

Šlechtění pšenice vede

Sortiment odrůd ozimé pšenice obohatila letos nová odrůda Simila. Vyšlechtili ji na šlechtitelské stanici akciové společnosti Selgen, která byla dalším organizátorem zemědělské výstavy Naše pole. Jak uvedl Ing. Jan Kučera, obchodní ředitel Selgenu, hlavní předností této odrůdy je vynikající odolnost vůči fuzariózám, a tím nízký obsah mykotoxinu DON (deoxynivalenol) v zrnu. Simila je potravinářská pšenice (jakost B), a protože má ve svém původu genetickou informaci z odrůdy Samanta, je předpoklad, že si udrží stabilní kvalitu i v průběhu let.
Selgen představil v Nabočanech také tři novošlechtění ozimé pšenice. Dvě pocházejí ze šlechtitelské stanice Úhřetice. Raný materiál, který by mohl nahradit starší velmi rané domácí odrůdy a odrůdy ze Slovenska, jež k nám přicházejí v rámci evropského katalogu, se bude jmenovat Bohemia. Ing. Kučera nám ještě prozradil, že půjde o potravinářskou odrůdu jakostní kategorie E. Druhý materiál z Úhřetic ponese jméno Silueta. Je také raný a velmi důležitá u něj bude výše výnosu. Třetí odrůda, zatím s pracovním názvem SG RU 70, byla vyšlechtěna ve spolupráci s Výzkumným ústavem rostlinné výroby, Praha-Ruzyně. Je velmi odolná vůči chorobám a zatím se čeká na výsledky kvality, zda bude zařazena do kategorie A nebo B.
„Ozimá pšenice je pro šlechtitele Selgenu plodinou číslo jedna,“ řekl Ing. Kučera, přestože pro obchod s osivy má význam i jarní ječmen (například zastupované odrůdy dánská Sebastian a francouzská Calgary a novošlechtění Aksamit, které je ve třetím roce státních registračních pokusů a bude vhodné pro výrobu českého piva). Úspěšné jsou také odrůdy hrachu ze Selgenu, které pokrývají 60 – 70 % trhu. Je o ně zájem, stejně jako o odrůdy ovsa a hořčice i v zahraničí.

Obilniny jsou pro nás důležité

Třetím z trojlístku organizátorů Našeho pole byla firma Innoseeds, s. r. o. Ve stánku jsme zastihli Ing. Václava Blažka, CSc. „Představujeme tady několik novinek, ale nejdůležitější jsou pro nás obilniny, zvláště ozimá pšenice,“ konstatoval.
Letos registrovanou odrůdu ozimé pšenice Etela vyšlechtili v Plant Selectu, spol s r. o., v Hrubčicích, dceřiné společnosti firmy Innoseeds. Její kvalita je C a předpoklad využití pro krmné účely a program bioetanol, pokud se rozběhne. Tato odrůda má mimořádně vysoký výnosový potenciál a dobrý zdravotní stav. Především je velmi odolná vůči fuzariózám v klasu. Je poloraná, s vysokou produktivitoum klasu, má vysokou HTS (přes 52 g), a tím velmi dobrou výtěžnost předního zrna. „Přestože je odolná vůči poléhání, vzhledem k jejímu delšímu stéblu je u intenzivně vedených porostů vhodné zkrácení morforegulátorem,“ dodal Ing. Blažek s tím, že je plastická, hodí se do všech výrobních oblastí a vysoký výnos poskytne i v teplé a suché kukuřičné oblasti. Je tolerantní k předplodině, lze ji pěstovat i po obilnině. Udržovatel odrůdy sice doporučuje setí v agrotechnické lhůtě, ale nevylučuje i možnost pozdnějšího setí. Důležité ovšem je dodržet výsevek pro danou výrobní oblast a porosty nepřehušťovat.
Teprve prvním rokem je ve státních registračních zkouškách odrůda ozimé pšenice Magister. „Je ale registrována v Německu s kvalitou E,“ řekl Ing. Blažek a doplnil, že její množitelská plocha je u nás zatím malá. O dalším rozšíření se rozhodne podle výsledku letošní sklizně, hlavně kvalitativních parametrů.
A pokud píšeme o obilninách z firmy Innoseeds a její dceřiné společnosti Ptant Select, nelze opomenout jarní sladovnický ječmen. Odrůda Jersey zaujímá přes třicet procent osevní plochy, Malz asi 14 % a Tolar kolem 8 %. Nová odrůda Bojos, kterou vyšlechtili v Hrubčicích, získala na letošním mezinárodním veletrhu Techagro cenu Grand Prix. Stejně jako další hrubčická odrůda Radegast je vhodná pro výrobu českého piva.

Odrůdy pro malé i velké pěstitele

Přestože v Nabočanech převládaly na prezentačních parcelkách na první pohled obilniny, našli jsme tam na malém políčku také brambory. Vystavovala je akciová společnost Vesa Velhartice, šlechtění a množení brambor. Ing. Bohdan Jůda, který má na starosti šlechtění na pracovišti Vesy v České Bělé, si postěžoval, že české šlechtění brambor, ač má dlouholetou tradici, je v současné době již jen na několika stanicích. „Naši šlechtitelé nemají tolik prostředků na reklamu, aby mohli v této oblasti významněji konkurovat velkým zahraničním společnostem. Přesto se nám daří ve Vese brambory úspěšně šlechtit,“ uvedl Ing. Jůda a vystavované odrůdy krátce představil:
„Tyto odrůdy mohou být zajímavé jak pro drobno-, tak velkopěstitele. Nasázeli jsme zde konzumní odrůdy, přestože šlechtíme i odrůdy určené pro výrobu škrobu. Magda je velmi raná. Jak vidíte, její porost je pěkný, ale hlízy jsou zatím drobnější. Sázeli jsme ji totiž vzhledem k nepříznivému počasí pozdě. Chuťově je velmi dobrá a výbornou chuť si zachovává po celou sezónu. Odrůda Vera vyniká velmi vysokými výnosy, raná Jitka byla registrována letos. Předpokládáme, že se dobře uplatní, protože je vhodná pro přímý konzum i výrobu hranolků a lupínků. Lolita je poloraná, salátová, má dlouze oválné hlízy a dává vysoký výnos. Red Anna má červenou slupku. Je to velmi chutná, salátová odrůda s vysokým výnosem a velmi dobrou skladovatelností.“

Široký výběr řepky a obilnin

S devíti liniovými odrůdami a pěti hybridy ozimé řepky přišel na Naše pole OleoBras, s. r. o. Baldur, Vectra, Artus a Banjo, Slogan, Baros či Lisek určitě nejsou pro naše pěstitele ozimé řepky neznámé pojmy. Ing. Marian Špunar, jednatel společnosti, nás ale upozornil na dvě odrůdy, jejichž společnou vlastností je kromě vysokého výnosu i vysoká olejnatost semen, a tím vysoký výnos oleje z hektaru. Letos registrovaný hybrid Dubai je navíc odolný vůči poléhání a má velmi dobrý zdravotní stav. Liniová odrůda Siska, rovněž novinka letošního roku, vyniká kromě vysokého výnosu oleje speciálním poměrem mastných kyselin. Má o deset procent vyšší obsah kyseliny olejové na průměr ostatních odrůd. „Je to průlom v kvalitě. Už letos mají některé nákupní společnosti o tuto komoditu speciální zájem a jsou ochotny zaplatit za kvalitu příplatek,“ zdůraznil Ing. Špunar.
Svým rozsahem odrůd ozimé pšenice a ozimého ječmene zaujala v Nabočanech i firma Saaten-Union CZ, s. r. o., která sdílela s OleoBrasem společný stánek. Zhruba polovinu trhu s osivy ozimého ječmene zaujímají v České republice právě odrůdy této společnosti. Významné odrůdy ozimého ječmene připomenul Ing. Luděk Novotný. K šestiřadým odrůdám Carola, Nelly, Merlot, Amarena a Traminer a dvouřadé Reni přibyla letos novinka francouzská Amarena. „Vyniká vysokou mrazuvzdorností a odolností vůči plísni sněžné. Letošní tuhou zimu zdárně přežila na všech lokalitách,“ charakterizoval stručně novou odrůdu Ing. Novotný.
Také sortiment odrůd ozimé pšenice byl obohacen o novou odrůdu. Je jí německá odrůda Dromos, která je nepekařská „céčková“ odrůda, dává velmi vysoké výnosy, má dobrý zdravotní stav a hodí se i do přísuškových oblastí.
Ing. Špunar se svěřil, že jeho koníčkem je jarní ječmen, a tak jej nechme hovořit: „V našem sortimentu máme pět odrůd, ale za zmínku stojí především dvě – Xanadu a Diplom. Xanadu je nový, perspektivní materiál, vyšlechtěný a udržovaný v Německu. Má velmi dobrý zdravotní stav, dává vysoký výnos s vysokým podílem předního zrna. Xanadu je odrůdou evropského formátu, neboť je registrována v jedenácti státech Evropy. Společnost Soufflet Agro, s. r. o., uvažuje o zařazení této odrůdy mezi preferované. Z letošní sklizně bude ověřováno dvakrát dva tisíce tun pro sladování a následně výrobu piva. Jarní ječmen Diplom je na trhu již dobře zavedenou odrůdou, která patří mezi preferované u pivovaru Radegast Nošovice a nově také u Plzeňského prazdroje.“

Netradiční plodiny i klasika

Na políčku FTA (Francotcheque Agricole, spol. s r. o.) to hýřilo všemi barvami. Bílá lupina Amiga (od francouzské firmy Florimond Desprez), narůžověle kvetoucí nematocidní ředkev a žlutě nematocidní hořčice z Francie. Jak upozornil Miroslav Vrabec, pěstování lupiny se u nás postupně rozšiřuje. Letos je podle odhadu vyseta v České republice na sedmi až osmi tisících hektarů. „Osivo ředkve (odrůda Pecari) a hořčice (odrůda Erica) přivezeme na vyzkoušení a v budoucnu počítáme s množením v rámci naší republiky. Jsme přesvědčeni, že plodiny potlačující háďátka budou mít význam. Plochy cukrovky se koncentrují do okolí cukrovarů a teplé počasí, které je u nás v posledních letech obvyklé, určitě způsobí namnožení háďátek,“ vysvětlil Miroslav Vrabec.
Další zajímavostí byla u FTA čekanka – jediná u nás registrovaná odrůda Cassel. Pěstuje se zhruba jen na 300 ha, a tak ji mnozí z návštěvníků zemědělské výstavy třeba nikdy neviděli. Zpracovává se na kávoviny, ale nikdo z ní u nás zatím nevyrábí inulin. Běžnou plodinou není na našich polích ani krmná kapusta. Výhodou odrůdy listového typu Bicaulor (jiné jsou dřeňové) je, že má tenký stonek a bohaté olistění. Vydrží mráz, lze ji zkrmovat do prosince a při mírnější zimě i do ledna na zeleno. Hodí se také pro myslivce k zakládání políček u lesa.
Odrůdy vojtěšky od francouzské firmy Florimond Desprez nejsou neznámé. Byly k vidění také v Nabočanech. „Europe je odrůda výkonná v suché i zelené hmotě, Symphonie je u nás třetím rokem ve zkouškách. Je registrována ve Francii a zapsána ve Společném katalogu odrůd druhů zemědělských rostlin. Europe je zařazena do pokusů pro seznam doporučených odrůd s výborným výsledkem,“ informoval Miroslav Vrabec a dodal: „Třetí z nabízených odrůd vojtěšky Daphné, letošní novinka, dává vyšší výnos než Europe. Má duté stéblo, takže se hodí na zkrmování, a také dlouhou vytrvalost – vydrží i čtyři roky.“
Společnost FTA se soustřeďuje nejen na netradiční plodiny. Nosným programem zůstávají ozimá pšenice a tritikale. Na prezentační parcelce bylo vyseto tritikale Trilogie. Je to přesívkový typ, takže je lze sít i pozdě na podzim a také na jaře (do 25. 3.). Je-li tato odrůda pěstována jako ozim, velmi dobře přezimuje.

Tři zajímavé odrůdy

Více než padesát vystavovatelů se letos sešlo na poli v Nabočanech. Odrůdy, technika, potřeby pro rostlinnou výrobu – to vše bylo k vidění a návštěvníci měli navíc možnost získat podrobnější informace od zástupců jednotlivých firem. My jsme se soustředili na nabídku šlechtitelů a osivářů, a to jenom některých, namátkou vybraných. A protože opravdu vévodily obilniny, procházku mezi parcelkami ukončíme připomínkou tří odrůd ozimé pšenice.
„Máme tady dvanáct odrůd ozimé pšenice, ale chtěl bych vyzvednout odrůdu Barroko, která je zařazena do jakostní kategorie A,“ řekl Ing. Luděk Křehlík, manažer pro obilniny pro východní Evropu společnosti RAGT. Připomeňme ještě, že odrůdy RAGT obchodně zastupuje na našem trhu VP Agro, spol. s r. o., a jedna ze šlechtitelských stanic RAGT je v České republice v Branišovicích na Moravě. „Barroko je intenzivní odrůda s vysokým výnosovým potenciálem. Je plastická, hodí se do všech pěstitelských oblastí. Dalšími jejími klady jsou stabilní potravinářská kvalita a výborná mrazuvzdornost,“ pokračoval Ing. Křehlík.
Zatím historicky nejvýnosnější odrůdou ozimé pšenice byla ve státních odrůdových zkouškách novinka Florett. Tato odrůda byla zařazena do kategorie C pouze vzhledem k objemu pečiva, takže existuje předpoklad, že při vhodném kvalitativním přihnojení dosáhne i potravinářské kvality. Má vysoký obsah škrobu, a proto bude vhodná pro výrobu bioetanolu.
A do třetice upozornil Ing. Křehlík na poloranou odrůdu ozimé pšenice Bardotka (jakost E). V roce 2005 byla registrována na Slovensku, v ČR registrována není. Dobře odolává mrazu a chorobám a její předností je, že ji lze pěstovat i na lehčí půdě v sušších oblastech a dokonce po obilnině (nese gen odolnosti Pch 1 proti stéblolamu).

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *