Ozimy zatím v nejlepším světle

Pokud nepřijde do doby sklizně zásadní zvrat v počasí, lze předpokládat, že porosty ozimých plodin pěstovaných v akciové společnosti Rostěnice, dají slušné výnosy. Přesvědčit se o tom mohli v tamním podniku účastníci polního dne, který uspořádaly společnosti Saaten-Union CZ, s. r. o., a OleoBras, s. r. o.

Kromě přehlídky odrůdových pokusů totiž organizátoři polních dnů umožnili účastníkům akce zhodnotit i porosty na běžných plochách místního zemědělského podniku. Jak uvedl jeho předseda Ing. Vítězslav Navrátil, v tamním podniku, kde obhospodařují asi 9000 hektarů půdy, pěstují obilniny na 54 % výměry, přičemž zhruba stejnou měrou jsou zastoupeny ozimá pšenice a jarní ječmen, desetiprocentní zastoupení má kukuřice. Na dalších 10 % pěstují cukrovku, na 3 % slunečnici, na 5 % osivo hořčice, na dvou procentech řepku.
Nezvykle vysoké zastoupení má mák a sója, u obou plodin po 7 %. Podle slov předsedy se tyto plodiny výborně hodí do jejich osevního postupu, ve kterém chybí leguminózy. Pro zemědělský podnik je totiž nosná rostlinná výroba a živočišnou výrobu reprezentuje jen chov brojlerů a prasat. Sója se uplatní jako krmivo, zvláště po zákazu zkrmování masokostních mouček. Mák, pro jehož pěstování i posklizňovou úpravu jsou v Rostěnicích dobře technologicky vybaveni, je komoditou dobře uplatnitelnou na trhu. Ustupující význam má řepka, protože se jí tamních podmínkách příliš nedaří, její pěstování je neefektivní a tak se uplatňuje pouze na svažitějších pozemích na Vyškovsku hospodařícího podniku.

Radost i zklamání z porostů
Jak Ing. Navrátil dále uvedl, letos ozimá řepka a především ozimá pšenice vypadají velmi slibně. Bližším odhadům se však brání, tvrdí, že i tři dny před sklizní se vše může změnit.
Spokojený ale není s porosty jarních plodin. Sladovnické ječmeny obzvláště po předplodině cukrovce trpěly nedostatkem vody, mají špatný kořenový systém a malou hustotu. Na místě jsou proto obavy i z vyššího obsahu bílkovin v zrně.
Opožděné ve vývoji jsou sója a kukuřice. Podle Ing. Navrátila to porosty v jejich podmínkách „doženou“. V podnicích, kde kukuřici pěstují ve vyšších polohách, to ale může znamenat problém.

Jen prozkoušené odrůdy
„Přestože je po našem vstupu do Evropské unie možné prodávat všechny odrůdy zapsané do evropského katalogu, firmy Saaten-Union a OleoBras budou v České republice nabízet jen takové odrůdy, které prošly u nás procesem zkoušení,“ těmito slovy uvedl prohlídku porostů Ing. Marian Špunar, jednatel jmenovaných dvou firem.
Při prohlídce porostů pak účastníci akce mohli vidět v odrůdovém pokusu jak již registrované, tak právě zkoušené odrůdy ozimé pšenice, ozimého i jarního ječmene, žita i tritikale.

Správný výsevek
Již známým a i v Rostěnicích pěstovaným pšenicím Batis, Globus a Bill byl věnován také zajímavý pokus, který se zaměřil na porovnání několika rozdílných výsevků. Jak okomentoval zástupce firmy Ing. Luděk Novotný, u Batisu, který má střední odnožovací schopnost a vysokou hmotnost tisíce zrn (HTZ) byl v rostěnických podmínkách nejvhodnější výsevek 3 až 3,5 MKS/ha, což v pokusu představovalo 610 či 685 klasů na m2. Optimum pro tuto odrůdu je totiž 600 až 650 klasů na m2.
U odrůdy Globus, jež je stejně jako Batis pekařské kvality A, je optimální 650 až 700 klasů/m2, což rovněž odpovídalo výsevku 3 až 3,5 MKS/ha.
U další „áčkové“ odrůdy Bill považují zástupci firmy za ideální 700 až 750 klasů/m2. Protože ale jde o odrůdu s vyšší odnožovací schopností, i u ní doporučili výsevek 3,5 MKS/ha. Zmíněným pokusem zástupci firmy jen potvrdili již v minulosti vyřknutá slova o tom, že u každé z nabízených odrůd se snaží podat pěstitelům také komplexní informace o nejvhodnější agrotechnice, a to pro každou lokalitu pěstování.

Novinky v odrůdovém sortimentu
Kromě zmíněných odrůd pšenice se v pokusech představili i chystané novinky. Šlo například o odrůdu Biscay, jež je nyní ve zkouškách třetím rokem a která by se měla uplatnit v budoucnu jako výnosná krmná odrůda. Zajímavostí polního dne bylo i představení hybridní odrůdy pšenice Hybnos.
K vidění byly i relativně mladé odrůdy ozimého šestiřadého ječmene Carola, Nelly, Merlot a Traminer či dvouřadý ječmen Reni. Kromě již pěstovaného hybridního žita Apart a populačního Matador byla v pokusech zařazena také připravovaná novinka – žito Fugato či loňská novinka –tritikale ozimé Lupus. V pokusech s jarním ječmenem byly zastoupeny krmná odrůda Bolina a sladovnické Faustina a Diplom.
Při akci v Rostěnicích se hovořilo v rámci semináře podrobně i o odrůdách řepky, které zastupuje firma OleoBras. Ta však vznikla až v letošním roce a proto nemohla své odrůdy představit na poli. Připomeňme jen to, že nabízí 17 odrůd a nosné jsou v nabídce hybridy Artus, Baldur a letošní novinka Vectra a liniové odrůdy Orkan, Viking a novinka Lisek.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *