02.01.2018 | 01:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Ověřené hybridy doplňují novinky

Rok 2017 přinesl v České republice navýšení ploch slunečnice a zavedení nové dokonalejší technologie ochrany proti plevelům Clearfield Plus. Společnost Agrofinal opět potvrdila svou roli lídra v prodeji osiv slunečnice a vedle ověřených a spolehlivých hybridů nabízí nové zajímavé hybridy pro různé pěstitelské technologie slunečnice.

Pěstitelské plochy slunečnice, které se po několikaletém poklesu po dlouhé době výrazněji navýšily, dosáhly v roce 2017 výměry přes 21 600 hektarů. Nahrál tomu částečně i stav porostů ozimé řepky, který byl kvůli vláhovému deficitu po zasetí a vyššímu výskytu škůdců na mnoha lokalitách problematický, a také konec zimy, a především pak následný nástup jara napověděl, že mnoho porostů řepky je podprůměrných. Jako jedna z plodin byla velmi dobrou alternativou právě slunečnice, která má velmi dobrou ekonomiku pěstování.

Do karet této plodině hrála i výkupní cena, která se v posledních letech u klasických hybridů pohybovala obvykle v rozmezí 8000–10 000 Kč za tunu. Navíc výnosy této plodiny byly v roce 2016 na většině míst v ČR slibné, takže ekonomika pěstování slunečnice byla pro řadu zemědělských podniků pozitivní částí hospodářského výsledku. I to bylo jednou z příčin opětovného navýšení osevních ploch a dalšího rozvoje této plodiny.

Agrofinal – jednička na trhu

Společnost Agrofinal přispívá významnou měrou k rozvoji pěstování slunečnice na našich polích. Rozhodujícím faktorem pro výběr jejích hybridů je kombinace prvotřídní kvality a výborných výnosů, podložená dlouholetým testováním v různých klimatických a půdních podmínkách České republiky. Díky tomu jsou hybridy firmy v posledních několika letech nejpěstovanějšími slunečnicemi u českých a moravských pěstitelů a v prodeji osiva má Agrofinal na našem trhu největší podíl.

Významnou roli jistě sehrává také fakt, že jako jediný dodavatel nabízí pěstitelům kompletní portfolio hybridů slunečnice napříč poptávanými segmenty, od klasických hybridů přes hybridy Clearfield, Clearfield Plus, Hi-Ol Clearfield, jakož i Hi-Ol hybridy nebo krmné hybridy. Specialitou jsou i hybridy slunečnice vhodné pro pěstování ve směsné siláži s kukuřicí, které zajišťují vyšší výtěžnost metanu při použití v bioplynových stanicích.

ES Biba – nejpěstovanější hybrid

Raný hybrid ES Biba je podle informací Svazu pěstitelů a zpracovatelů olejnin (SPZO) v posledních pěti letech nejpěstovanějším hybridem v České republice. Hybrid byl v ČR zaregistrován v roce 2008 a vyniká souhrnem výborných hospodářských vlastností, díky kterým patří každý rok k absolutní pěstitelské a výnosové špičce.

Vedle vysokého a ročníkově stabilního výnosu je to výrazná ranost, vysoká olejnatost, nízký vzrůst, výborný zdravotní stav a odolnost vůči suchu. Zvláště v odolnosti proti všem houbovým chorobám patří k absolutní špičce na domácím trhu. Tyto přednosti jsou předpokladem k jeho dalšímu úspěšnému pěstování v příštích letech, neboť jak ukazují výsledky z běžných ploch v ČR, tento hybrid plošně nepřekonávají ani nejnovější hybridy. Tento všestranný a mnoha rozdílnými roky prověřený hybrid by tedy rozhodně neměl chybět u žádného významného pěstitele slunečnice.

ES Novamis CL – spolehlivý a výnosný

Nedílnou součástí trhu s hybridy pěstovanými technologií Clearfield je poslední dva roky velmi úspěšný hybrid ES Novamis CL, který se svou významnou plochou řadí mezi nejprodávanější hybridy v letech 2016 a 2017 (4. místo). Prošel úspěšně registračními zkouškami Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) a na jaře 2015 byl v ČR registrován.

Jedná se o velmi raný hybrid s vysokými a ročníkově stabilními výnosy, dobrou olejnatostí, nižším vzrůstem, výborným zdravotním stavem, nízkou sklizňovou vlhkostí a příznivou odolností vůči suchu. ES Novamis CL je vhodný k pěstování nejen v oblastech produkčních a intenzivních, ale také v okrajových, jako je například Plzeňsko nebo severozápadní část Čech, kde spolehlivě dozrává.

ES Janis CLP – raná novinka CLP

Na jaře roku 2017 byl na trh uveden raný hybrid ES Janis CLP, vhodný pro použití v nové herbicidní technologii Clearfield Plus. Hybrid vyniká vedle vysokých výnosů i raností, která u konkurenčních hybridů této technologie nebývá úplně běžná. To by mělo pomoci rozšířit tento nový systém i do chladnějších oblastí pěstování.

Je to nižší až středně vysoký typ s velmi dobrou odolností proti chorobám a poléhání. Má také další ceněnou vlastnost, a tou je výborná odolnost proti suchu. Hybrid je registrován rovněž v Bulharsku a Rumunsku.

První výsledky z praxe všechny předpoklady potvrdily a hybrid, který byl v prvním roce pěstován na více než 1300 hektarech, mnohdy s výnosy výrazně nad tři tuny na hektar, ukázal, že je velmi výkonným zástupcem nové technologie Clearfield Plus. Tato nová technologie ochrany proti plevelům má díky moderní formulaci účinné látky a smáčedel lepší herbicidní účinek na plevele, které mají na listech chloupky nebo silnou voskovou vrstvu, případně mají drobné lístky. Dalšími výhodami jsou vyšší odolnost hybridů vůči imazamoxu a zjednodušená likvidace výdrolu.

Závěrem

Slunečnice s dlouhodobě vysokou a stabilní výkonností podpořenou velmi dobrým zdravotním stavem a vyšší odolností ke stresovým podmínkám – to jsou hybridy, které pěstitelům nabízí firma Agrofinal. Jsou to slunečnice s velmi dobrou ekonomikou pěstování pro moderní pěstitelské technologie.

Milan Spurný

obchodní ředitel
Agrofinal s. r. o.

Foto: ES BIBA je pátým rokem nejpěstovanější slunečnicí našich polí

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down