Osvědčenou zrnovku doplňují novinky

Společnost Agrofinal, která je zástupcem řady hybridů francouzské společnosti Euralis, měla vždy ten správný cit pro výběr špičkových materiálů. Nejinak tomu bylo i před několika lety při rozšíření nabídky o zrnový hybrid ES Flato, který letos vhodně doplňují novinky ES Holmes a ES Faraday.

Široká nabídka zrnových hybridů ve středně raném sortimentu (FAO 300 až 350) je jistě výhodná pro pěstitele a současně nutí dodavatelské firmy k zařazování jen takových hybridů, které přinášejí lepší hodnocení jak po stránce výnosu, tak i kvality zrna. Neméně důležitou se v posledních letech stává i otázka hodnocení kvality z pohledu obsahu mykotoxinů v zrnu.

ES Flato – výkonný zrnový specialista

Jedná se o zrnový hybrid (FAO 320) vhodný do kukuřičné a teplejší řepařské výrobní oblasti. Byl registrován v Maďarsku (rok 2008) a svou výkonností a plasticitou přesvědčil i pěstitele v dalších evropských zemích. Je nabízen a pěstován po celé Evropě, například ve Francii, Německu, Rumunsku a na Slovensku. Také v poloprovozních pokusech v rámci České republiky dosáhl velmi dobrých výsledků. Od roku 2010 tento hybrid přesvědčil mnoho pěstitelů kukuřice nejenom výkonem, ale i kvalitou.

Hybrid nemá příliš vysoké nároky na teplo v době vzcházení a v raných fázích růstu. Velmi rychlý růst kořenového systému zajišťuje rostlinám bohatý přísun živin a odolnost vůči nedostatku vláhy. Další výhodou tohoto dvouliniového hybridu je brzké kvetení, které většinou bývá zárukou dobrého opylení.

ES Flato se vyznačuje poměrně nízkým vzrůstem, což znamená nižší nároky na vodu a živiny. Takový porost rychleji prosychá a zraje. Na pozemku potom zůstává menší množství posklizňových zbytků, které umožňuje snadnější přípravu půdy pro setí následné plodiny. Palice mají velmi tenké vřeteno a obsahují 18 až 20 řad zrn, která jsou velmi dlouhá a plochá. Tato vlastnost umožňuje rostlině velmi dobře a rychle se zbavovat vody ze zrna. Také energetické nároky na dosoušení v sušárně jsou velmi nízké.

Další nezanedbatelný a velmi důležitý fakt je jeho velmi dobrý zdravotní stav. Z výsledků v Bavorsku vyplývá, že ES Flato patří ve sledované skupině zrnových hybridů středně raného sortimentu k hybridům s nízkým obsahem DON v zrnu (zdroj: www.lfl.bayern.de).

Hybrid ES Flato si za poslední roky vydobyl pevné postavení mezi pěstiteli zrnové kukuřice a pomáhá jim tak stabilizovat ekonomiku. Je to osvědčená kukuřice s jistotou vysokého výnosu zrna špičkové kvality.

ES Holmes – ekonomicky zajímavá novinka

Dvouliniový zrnový hybrid ES Holmes (FAO 300) byl registrován v letošním roce na Slovensku. Jedná se o produkt nové generace šlechtění Tropical Dent Corn Hybrid, který je charakterizován částečným anebo silným stay green efektem v kombinaci s extrémně rychlým uvolňováním vody ze zrna. Tato vlastnost umožňuje rostlinám v případě sucha transportovat asimiláty z celé rostliny do zrna po podstatně delší dobu, a tím zvýšit výnos i kvalitu produkce. To je velmi ceněná přednost především v podmínkách sucha, kdy hybridy klasického typu začínají zasychat.

Hybrid byl v letošním roce zařazen do několika poloprovozních pokusů a jeho první výsledky v podmínkách ČR jsou velmi dobré. Například při sklizni na zrno v poloprovozním pokusu firmy ZOD Haná Švábenice, okres Vyškov, bylo výnosem 8,03 t/ha zrna dosaženo 116 % na průměr pokusu. Také při sklizni na siláž byly výsledky hybridu ES Holmes zajímavé: poloprovozní pokus na pozemku firmy Zemědělská a. s. Nivnice, okres Uherské Hradiště, při sklizni řezačkou byl výnos nadprůměrný (17,55 t/ha celkové suché hmoty, to je 112 % na průměr zkoušených hybridů).

ES Holmes má rostliny vyššího typu, zrno je mezityp až zub s nižší sklizňovou vlhkostí. Předností je velmi dobrý zdravotní stav a vysoká odolnost proti poléhání. Hybrid je určen do všech pěstitelských podmínek, při vyšší intenzitě se maximálně projeví jeho výnosový potenciál.

ES Faraday – univerzální a plastický hybrid

Další letošní novinkou, kterou společnost Agrofinal přináší na trh, je hybrid ES Faraday. Tento univerzální dvouliniový hybrid je velmi dobře využitelný pro pěstování na zrno, na siláž i pro výrobu bioplynu. Rostliny jsou vyšší, s vysoko nasazenými palicemi. Samozřejmostí u tohoto hybridu je velmi dobrý zdravotní stav, především nízké napadení snětí a fuzáriemi.

ES Faraday kombinuje výhody dvou nových směrů šlechtění firmy Euralis: vedle vysokých a stabilních výnosů zrna s nízkou sklizňovou vlhkostí, které jsou charakteristické pro hybridy Tropical Dent, nabízí výhody šlechtění Roots Power. Tento nový směr šlechtění umožňuje rostlinám vybudovat nadstandardně mohutný kořenový systém. Tato vlastnost se projevuje velmi rychlým jarním startem, lepší stabilitou rostliny a především zvýšenou odolností vůči suchu. A to je hlavní devíza tohoto hybridu. To, po čem mnoho pěstitelů v posledních letech volá. Výnosová stabilita bez ročníkových výkyvů.

Další výhodou silného kořenového systému je jeho lepší pronikání zhutnělou půdou a zlepšování jejích vlastností a také lepší příjem živin. Plasticita a vysoká tolerance ke stresovým podmínkám je velmi dobrým předpokladem k dosažení velmi vysoké a kvalitní produkce jak zrna, tak i kukuřičné siláže.

Závěrem

Uvedené hybridy jsou odpovědí na poptávku současných evropských pěstitelů po hybridech nejen výnosných, ale také plastických, s vysokou tolerancí ke stresovým podmínkám, na které nereagují snižováním výnosu ani kvality.

Miroslav Střítecký

Agrofinal spol. s r. o.

 

Foto:

ES Flato je osvědčená kukuřice s jistotou vysokého výnosu zrna špičkové kvality

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *