Osm plodin – osm kompletních doporučení pro jejich ochranu

Jeden z pozemků Zemědělského družstva Libčany v okrese Hradec Králové „patří“ od loňského srpna firmě Bayer, s.r.o., Praha. Již tehdy tam totiž zakládali pokusy pro demonstraci různých variant ochrany rostlin.

„Průměrnou úroveň českého zemědělství je třeba pozvednout na stav obvyklý v zemích Evropské unie,“ zdůraznil ve svém úvodním vystoupení na polních dnech firmy Bayer Dr. Jerzy Próchnicki, vedoucí oddělení ochrany rostlin. „Proto je nutné znát všechny intenzifikační faktory a umět jich co nejekonomičtěji využít. Bayer je v ochraně rostlin znám především svými fungicidy. Naši nabídku pesticidů ovšem průběžně rozšiřujeme, a tak v krátké době přijdeme na trh s novými herbicidy do obilnin, kukuřice a brambor. A protože je lepší jednou uvidět, než desetkrát poslouchat, zvu vás k prohlídce našich demonstračních pokusů.“

Ke známému morforegulátoru přibylo nové mořidlo

Ochrana řepky jako plodiny obecně dost nemocné a hodně napadané škůdci není rozhodně jednoduchá a s rozšiřováním jejích ploch někde dokonce nad únosnou míru problémů stále přibývá. Tlak škůdců je rok od roku větší a nelze předpokládat, že by v nejbližších letech polevil. Mnohdy ale pěstitelé nevystačí jenom s ochranou proti chorobám a škůdcům.
V posledních letech, kdy bývá na podzim teplo, se často stává, že řepka do zimy přerůstá. Taková situace byla loni i na pokusném poli v Libčanech. Naskytla se tak příležitost ukázat, jak účinkuje Horizon, fungicid s morforegulačními účinky. Byl předveden v několika kombinacích (také s Retacelem), různých dávkách a termínech aplikace (na podzim i na jaře v dlouživém růstu) stanovených podle vývojové fáze řepky. Jeho působení bylo jasně patrné hlavně ve výšce nasazení bočních větví i ve výšce celého porostu.
Nový přípravek firmy Bayer Chinook je insekticidní mořidlo se dvěma účinnými látkami, jejichž působení se velmi dobře doplňuje. Účinkuje na škůdce, kteří napadají řepku při vzcházení, a vzhledem k systemickému působení i na ty, kteří řepce škodí po vzejití. K ošetření osiva řepky jej bude možné používat už pro letošní zásevy, pro něž je povoleno na výjimku. V mořených variantách mohli návštěvníci polních dnů vidět větší počet rostlin (optimální) na jednom metru čtverečním při stejném výsevku jako v kontrole, kde některé rostliny v počátečních fázích růstu uhynuly. Stav porostu na podzim prezentovaly pro možnost porovnání fotografie.

V bloku jařiny hlavní jarní ječmen

Raxil 035 ES je mořidlo určené kromě jiného pro ošetření osiva jarního ječmene. V dávce 1,5 l na jednu tunu bylo použito i u odrůdy Forum, která je vyseta na pokusném poli. Proti plevelům aplikovali herbicid Kompal. Účinkuje velmi spolehlivě, porost byl při polních dnech čistý, plevele, které se na pozemku vyskytovaly, mohli návštěvníci vidět pouze v neošetřené kontrole.
Vliv ošetření fungicidy proti houbovým chorobám nebyl zatím na porostu jarního ječmene patrný, nebylo možné porovnat neošetřenou kontrolu a působení fungicidů Falcon, Folicur a Horizon a jejich kombinací. Na začátku června (8. a 9. 6.), kdy se polní dny konaly, nebyly houbové choroby ještě dostatečně rozvinuté.
Novinkou v herbicidech do hrachu je registrace přípravku Sencor v dávce 0,3 – 0,4 kg na 1 ha. Tento přípravek má velmi široké spektrum účinnosti, pouze dostatečně nehubí svízel přítulu, a proto je vhodné jej v případě potřeby kombinovat s herbicidem Command aplikovaným preemergentně v dávce 0,1 l na 1 ha.
V bloku jařin byl k vidění také mák a kukuřice. Tyto plodiny nebyly vzhledem k termínu konání dnů a letošnímu chladnému jaru ještě příliš vzrostlé. Kladný vliv moření přípravkem Chinook byl ale u máku jasný. Nejde jenom o lepší vzcházivost, ale rostliny z mořeného osiva jsou celkově vitálnější, rychleji rostou a lépe snášejí ošetření herbicidy. V Libčanech použili Starane a Lentagran, neošetřovali proti trávovitým plevelům.

Ochrana brambor bude pokračovat

V ošetření brambor proti plevelům doporučuje firma Bayer zajímavou variantu – Sencor s Titusem postemergentně, a to zvláště tam, kde se z různých důvodů nepodařila preemergentní aplikace herbicidů. Například letos při nepříznivém počasí na jaře měli někteří pěstitelé se sázením a ošetřením brambor proti plevelům problémy. V Libčanech byl porost opravdu čistý, bez plevelů.
Na polních dnech nebylo zatím možné u brambor prezentovat ošetření insekticidy proti přenašečům viróz, ani fungicidy proti plísni bramborové. Počítá se s nimi a jejich působení budou pracovníci firmy Bayer vyhodnocovat průběžně ve vegetaci a potom na podzim.
Porost cukrovky byl nejčistší ve variantě s preemergentní aplikací herbicidu Goltix se zapravením do půdy. V poslední době dávají mnozí pěstitelé přednost postemergentnímu ošetření cukrovky herbicidy, tedy v době, kdy je již spektrum plevelů vyskytujících se na pozemku jasnější a podle něho potom volí přípravek. Firma Bayer na svých polních dnech předvedla, že i způsob preemergentního ošetření dává dobrý výsledek.

Vlčí mák plevel číslo jedna

Okrajové parcelky s ozimou pšenicí se červenaly. Vlčímu máku se na neošetřené kontrole opravdu dařilo. Také cestou na polní dny jsme z auta viděli „krásně“ červená pole, která byla důkazem, že někteří pěstitelé nevěnují ochraně proti plevelům dostatečnou pozornost a že mák, který nebyl před několika lety téměř k vidění, toho ihned využil.
Pohled na bloky ozimé pšenice doplňovaly stejně jako u ozimé řepky fotografie. Pro oživení znalostí návštěvníků polních dnů ukazovaly plevele, které se na pozemku na podzim vyskytovaly. Nyní jste je už v porostu najít nemohli. Popisovat na tomto místě herbicidní kombinace není možné. Bylo jich deset a kdo měl zájem, mohl se detailně podle plánku podívat, co a jak zabralo. Za zmínku ale stojí Attribut, nový herbicid firmy Bayer, který byl registrován loni v prosinci pro jarní postemergentní aplikaci do ozimé pšenice proti trávovitým plevelům – chundelce metlici a pýru plazivému. Jeho účinnost je velmi dobrá a pro praxi je rozhodně přínosem.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *