14.02.2023 | 05:02
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Ošetřování trvalých travních porostů

Přednášku na téma Přísevy na TTP, obnova TTP a setí tržních plodin si na semináři společnosti SEED SERVICE připravil Ing. Antonín Šedek z firmy P&L, spol. s r. o. Jak komentoval, většina technologických postupů v zemědělství začíná sklizní předplodiny. V případě trvalých travních porostů se doporučuje sklizeň kvalitním strojem s ostrými noži a následný rychlý odvoz hmoty z pozemku. Dále je pro úspěch technologie nutné ošetření plochy prutovými bránami a, pokud to podmínky umožňují, aplikace selektivního či totálního herbicidu v takzvané retardační dávce.

„Na trvalé travní porosty by se na rozdíl od pozemku po obilninách měly používat masivní prutové brán s větším průměrem prutů, až osm milimetrů. Většinou mají dělenou smykovací desku a hydraulicky nastavitelný přítlak,“ komentoval Ing. Šedek a dodal, že pokud se neprovede mulčování speciálními prutovými bránami, potom je vzcházivost přísevu podstatně nižší. Případné přisévaní pomocí prutových bran je neefektivní a v podstatě se jedná o vyhozené osivo.

Přísevy trav

Přísevy trvalých travních porostů je podle Antonína Šedka nutné provést s ohledem na půdní
podmínky, svažitost, vláhové poměry či stav původního drnu. Přísevem by se měly doplnit chybějící druhy, přisévají se ale pouze kvalitní a výkonné odrůdy. Pro redukci zaplevelení je lepší použít rychle vzcházející druhy a odrůdy s vysokou konkurenční schopností.
„V případě některých druhů, jako je lipnice luční, často využívaná do pastvin, musí přísevu předcházet retardace původního porostu – pokud je to možné, tak 0,5% roztokem,“ sdělil přednášející.
Provedení přísevu má za cíl opravu porostu po zimě či po poškození zvěří, prodlužuje jeho životnost a zvyšuje kvalitu travního drnu, případně doplňuje chybějící druhy pícnin.

Technologie přísevů TTP dodávaná firmou P&L, spol. s r. o., je založená na využití zvlněných disků, jenž proříznou travní drny, odstraní rostlinné zbytky a nakypři půdu pouze pro přisévaná semena. Tak je vytvořeno pro tato semena seťové lůžko a tím konkurenční výhoda pro vzcházení.

V této souvislosti doporučil přednášející využití secích strojů Ripper s několika možnými variantami:

  • Ripper 300 HD – 19 secích botek, jednokomorová výsevní skříň,
  • Ripper 302 HD – 19 secích botek, dvoukomorová výsevní skříň,
  • Ripper 302 HDL – 19 secích botek, dvoukomorová výsevní skříň (aplikace kapalné formy hnojiva nebo inokulantu),
  • Ripper 300 – 22 secích botek, jednokomorová výsevní skříň,
  • Ripper 302 – 22 secích botek, dvoukomorová výsevní skříň,
  • Ripper 302 L – 22 secích botek, dvoukomorová výsevní skříň (aplikace kapalné formy hnojiva nebo inokulantu).

„Výsevek by měl být 25 až 30 kg kvalitní travní směsi na hektar, a to bezprostředně po druhé, někde třetí seči. Nesmí se zapomínat ani na podzimní odstranění zbytků porostu i po mulčování. Přísev se pak provádí brzy z jara. Ve vyšších polohách se sněhovou pokrývkou se může uplatnit tzv. spící setí, kdy se seje těsně před napadnutím sněhu. Strojem Ripper se dají přisévat odděleně travní směsi a vojtěška (jetel) a to souběžně, protože stroj je vybaven dvojkomorovou výsevní skříní. Dvě rovnocenná výsevní ústrojí umožňují set s různými výsevky, a to tak zvaným čistosevem, nebo směsně.  Roční dávka makroprvků by měla činit 135 kg dusíku, 25 kg fosforu, 125 kg draslíku a 40 kg hořčíku,“ komentoval Ing. Šedek.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down