11.03.2001 | 10:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Ošetření řepky na jaře a výnosy

Při setí se zakládá produkční schopnost olejky: kompletní porost s 30 – 40 rostlinami na 1 m2 ve fázi růžice s více než 10 listy a mohutným kůlovým kořenem. Taková řepka má schopnost dávat více než pět tun semen z jednoho hektaru. Ale i běžné porosty s více než 60 rostlinami na 1 m2 a jen 5 – 8 listy, letos navíc často přerostlé, mají výnosový potenciál vyšší než 3 – 4 t.ha-1. Základem pro dosažení vysokých výnosů je včasnost a kvalita ošetření řepky na jaře, obvykle již od konce února. Jarní investice do řepky jsou vedle ochrany proti plevelům a regulace zrání, ekonomicky nejefektivnějšími vklady do pěstitelské technologie ozimé řepky. Rozhodují o výnosech, a tím o ekonomice výroby řepky.

Čas pro všechna potřebná ošetření je poměrně krátký, trvá v nejlepším případě 70 – 80 dnů. V loňském roce to ale bylo jen 55 dnů, ze kterých ale březnové deště a mokro „ukrojily“ asi 30 dnů. V období jara od probuzení kořenů do počátku plného květu máme v optimálním případě udělat deset ošetření.
1. Koncem února a počátkem března při teplotě půdy nad + 2°C se probouzejí kořeny a roste bílé vlášení. Hnojí se 40 - 60 - 90 kg N.ha-1 v LAV či DAM. Menší dávka se dá na konci února, kdežto po polovině března dáme horní dávku.
2. Za asi 10 dnů regeneruje listové srdéčko svěží zelení. Při časném jaru hnojíme dusíkem podruhé již od poloviny března. Obvykle 40 – 60 kg N.ha-1 v DAM 390. Pokud nalétli krytonosec řepkový a čtyřzubý, přidává se 0,6 l.ha-1 Nurelle D, nebo Regent 800 WG (25 g.ha-1).
3. U porostů zaplevelených heřmánkovci nebo pcháčem se dává herbicid Lontrel 300 (0,35 l.ha-1). Při jedné rostlině svízele.m-2 je účelný postřik Starane 250 EC (0,3 – 0,4 l.ha-1). Lze i TM kombinace s herbicidem Lontrel 300. Úspěšně byla vyzkoušena TM kombinace Starane s protistresovým stimulátorem výnosu Atonik (0,6 l.ha-1). Trojkombinaci Lontrel, Starane, Atonik jsme zatím neověřovali. Atonik výrazně omezí případnou fytotoxicitu a pomůže řepce poškozené zimou rychleji regenerovat.
4. Při silném zaplevelení pozdním výdrolem obilniny, jako je ozimá pšenice, které znesnadňuje sklizeň řepky, je před zakrytím výdrolu listy řepky čas pro postřik graminicidy. Hodí se Pantera 40 EC (1 l.ha-1), která je odolná vůči chladu. Velmi vhodný je tento postřik v případě současné likvidace pýru, který dávka Pantery 2,25 – 2,5 l.ha-1 zlikviduje na řadu let.
5. V poslední dekádě března se řepka oděla novou zelení a zjevně roste. Je čas dát třetí dusík – opět DAM 390 a znovu 40 – 60 kg N.ha-1. Pokud nebyl dán Nurelle na krytonosce, použijeme jej nyní. Regent by již mohl mít negativní dopady na včely, zvláště při úniku jíchy na jívy a lísky v okolí polí.
6. Počátkem dubna se olejka prodlužuje a tvoří drobná poupata. V této době je vhodné dát 6 kg.ha-1 kapalného hnojiva Campofort Special B v kombinaci s ošetřením proti blýskáčku. Pro prodlouženou účinnost a velmi dobré účinky také na krytonosce se zvláště hodí Talstar 10 EC (0,1 l.ha-1).
7. Po 10. 4. řepka zahajuje rychlý dlouživý růst: 5 – 8 cm za den. Při výšce 30 – 50 cm je dobré společně aplikovat regulátor Caramba s fungicidními účinky, který posilujeme přídavkem CCC (0,75 – 1 l.ha-1 Caramba + 1 - 2 l.ha-1 Stabilan 750) a přidáme stimulant výnosů Atonik (0,6 l.ha-1). Do směsi je možné přidat pro zlepšení výživy a stimulaci genetického potenciálu řepky listové hnojivo Campofort. Firma Agra Střelské Hoštice zajišťuje rozbory rostlin, a tak je možné přesně určit nejlepší typ Campofortu. Listovou výživou podpoříme i příjem dalších živin.
8. Ve fázi poupat i na větvích a žlutých poupat na terminálu, obvykle ke konci dubna, se podle náletu blýskáčků dává insekticid. Vhodný je pro včely relativně neškodný Decis EW 50 (0,125 – 0,15 l.ha-1), neboť v tuto dobu je porost už včelami navštěvovaný, nebo přes něj létají.
9. Ve stejný čas je dobré dokončit výživu dusíkem. Dává se 20 – 30 kg N.ha-1 v LV či LAV, popřípadě v neředěném NP roztoku či DAM. Do hnojiv se nesmí přidávat insekticidy, aby nedošlo k poškození včel.
10. V době počátku plného květu opadávají korunní plátky a přilepují se na vlhké listy. Současně tak šíři choroby, jako jsou plíseň šedá a hlízenka. Za chladna a vlhka by se mělo v nížinách v této době ošetřovat. Dává se nejčastěji Alert S (1 l.ha-1), nebo Sportak Alpha HF (1,5 l.ha-1). Počátek plného květu je současně nejvhodnějším termínem pro velmi důležitou ochranu proti krytonosci šešulovému a bejlomorce kapustové. V roce 2000 nás připravili nejméně o 10 – 30 % výnosu. Komplikace ochrany je v tom, že porost i přes určitý sklon má výšku nad 130 cm a jsou nutné vysoké postřikovače. Vlastní postřik je levný. Dává se hlavně Decis EW 50 (0,125 – 0,15 l.ha-1) pozemně či letecky. Většinou se Decis mísí s fungicidem Sportak Alpha HF.
Zkušenosti a výsledky k uvedeným doporučením

Mokrý loňský březen, kdy řada pěstitelů nedokázala dát dusík, ukázal, že první včasná dávka dusíkurozhoduje o výnosu. Dusík se nevyplavil ani v mokrém jaru 2000, i když za březen napršelo asi 300 % normálu. Obrazně řečeno první dávka dusíku přináší přírůstek výnosu v tunách, druhá a třetí v metrácích a třetí či čtvrtá v desítkách kilogramů. Když přijde jaro pozdě (až na konci března a počátkem dubna), spojuje se první a druhá dávka dusíku do celku asi 100 kg N.ha-1. Další dusík se již dává „normálně“.
Listové hnojivo Campofort Special B (tabulka 1) má na základě tříletých výsledků opodstatnění pro použití ve všech běžných podmínkách pěstování řepky. Campofort se hodí pro intenzivní pěstování řepky. I když se pro jarní aplikaci nejčastěji používá Campofort Special B, je dobré ve spolupráci s Agra Střelské Hoštice zjistit výživný stav rostlin a dohnojit podle skutečné potřeby řepky.
Dobré výsledky jsme získali s Atonikem. Jde o přípravek, který stimuluje aktivitu buněk. Proto má Atonik antistresové účinky. Při všech stresech: slabý porost po zimě, poškození vyzimováním, pozdní nástup jara, použití fytotoxických herbicidů, jarní sucho atd. má Atonik plné opodstatnění. Velmi se hodí do (tm) směsi s fungicidním regulátorem Caramba (tabulka 2). Caramba by měla být standardně použita u všech porostů cílených na výnosy semen nad 3,5 – 4 t.ha-1.
Sled insekticidů má zajistit kvalitní ochranu proti třem skupinám škůdců.
 Stonkoví krytonosci: řepkový a čtyřzubý. Základem ochrany je Nurelle D, popřípadě Regent 800 WG. Hlavní chybou je opožděný postřik, neboť v běžných letech nalétávají krytonosci v nížinách již v polovině března a na vysočinách mezi 20. – 25. 3. To, že je chladno, popřípadě dočasně napadl sníh, nic neřeší. Postřik je nutný vždy asi do týdne po oteplení na asi 8 °C za poledne na dobu delší než dvě hodiny.
 Nálet krytonosců se opakuje a po poledním oteplení na asi 12 °C masově nalétá blýskáček řepkový. Velmi se na počátku dubna osvědčuje Talstar 10 EC pro vynikající a poměrně dlouhou účinnost, která umožňuje účinnou ochranu proti pozdnějším náletům krytonosců. Tím se také snižuje výskyt chorob. Talstar má vynikající účinky na blýskáčka.
 Hrubou chybou je to, že šešuloví škůdci, kteří nalétají v době květu (bejlomorka kapustová a krytonosec šešulový), likvidují až 30 % úrody. Postřik Decis EW 50 v době plného květu by měl být v nížinách standardním opatřením. O postřiku, i když pro včely relativně neškodným Decisem, je dobré informovat včelaře. Někdy se přisouvají včely až po postřiku.
Fungicidy výrazně zvyšují výnosy řepky. To ukazují výsledky z podniků Systému výroby řepky intenzifikace (SVŘi). Fungicidy se vyplatí uplatnit ne jako záchranu chyb v předchozí technologii, ale jako standardní ošetření v intenzivní výrobě řepky (tabulka 3).

Doc. Ing. Jan Vašák, CSc., Ing. Vlastimil Mikšík, Ph.D.,
Česká zemědělská univerzita v Praze

Napsat komentář

Napsat komentář

Komentáře k článku

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down