Optimalizované použití pesticidů s postřikovači Twin

Více než dvanáctileté zkušenosti s postřikovači HARDI TWIN prokázali jak v praxi, tak v kontrolních testech optimalizaci při použití pesticidů. Farmáři uvádějí až 50% snížení spotřeby pesticidů a testy prováděné nezávislými výzkumnými instituty prokázaly, že lze dávky snížit až na jednu třetinu dávek používaných s konvenčními postřikovači.

Výběr postřikovací technologie (techniky)

V současné době existuje více možností, jak kontrolovat úlet a stabilizovat rovnoměrnost postřiků. Volba závisí na požadavcích uživatele, druhu ošetřovaného porostu, plochy, kterou ošetřuje, a agrochemikáliích, jež chce použít. Nejkomplexnějším řešením je bezesporu řízená vzduchová asistence TWIN. Při současném úhlovém naklopení vzduchového panelu/trysky usměrňuje přídavný vzduch kapičky postřiku správným směrem. Tato metoda je tak efektivní, že je možné pokračovat s precizním postřikováním s jemnou nebo střední atomizací dokonce za větru, když ostatní (klasické) postřikovače stojí. S TWNem není nutný kompromis mezi výhodou lepší pokryvnosti, získanou aplikací malých kapiček postřiku, a nebezpečím sníženého biologického efektu postřiků při volbě aplikace hrubými kapkami vzhledem k požadavku snížení úletu postřiku. Další samozřejmou výhodou vzduchové asistence TWIN je možnost optimálního nastavení systému na dané podmínky, včetně změn směru a síly větru při postřiku. Na postřikovači se jednoduše nastaví pouze rychlost a úhel vzduchové asistence.

Lepší biologická účinnost postřiků

V ochraně proti plísni bramborové bylo dosaženo významně lepší biologické účinnosti při postřiku postřikovačem HARDI TWIN. Dávka 1 kg.ha-1 fungicidu Dithane DG aplikovaná TWINem poskytuje stejnou biologickou účinnost jako dávka 2 kg.ha-1 stejného přípravku aplikovaná konvenční postřikovací technikou.
Při kontrole jednoděložných plevelů v ozimé pšenici byly po tříletém testování hlavním výsledkem tyto skutečnosti: technologie HARDI TWIN poskytuje
– lepší účinnost postřiků s nižšími dávkami než konvenční postřikovač;
– při použití nižších dávek vody při postřiku proti jednoděložným plevelům mohou větší kapičky zhoršit biologickou účinnost postřiku. Proto nízkoúletové trysky mají poněkud vyšší účinnost, než jaké bylo dosaženo s INJET tryskami.

Graf 1 – Účinnost fungicidu proti plísni bramborové při použití různých trysek
Použité trysky:
– 200 l.ha-1 LD-015 – 3,75 bar, 4 km.h-1
– 400 l.ha-1 F-03 – 3,75 bar, 4 km.h-1
Pramen: Dánský institut zemědělských věd (DIAS), rok 2000

Graf 2 – Vliv trysek na účinnost ošetření herbicidy v ozimé pšenici
Použité trysky:
– INJET 015 – 3 bar, 7,2 km.h-1
– LD 015 – 2,1 bar, 6 km.h-1
– TWIN F-015 – 2,1 bar, 6 km.h-1
Pramen: Farmářská unie v Kogeringsted, Dánsko, rok 2000

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *