Olejniny intenzivně

Pod motem Prosperita zemědělství je věda se loni v prosinci uskutečnila konference věnovaná intenzivnímu pěstování olejnin. Její organizátoři Česká zemědělská společnost a katedra rostlinné výroby České zemědělské univerzity v Praze tak volně navázali na deset ročníků seminářů Zamyšlení nad rostlinnou výrobou.

.
Přestože by se na první pohled zdálo, že téma olejnin, a především ozimé řepky, bylo v průběhu roku probráno z nejrůznějších hledisek na mnoha seminářích a předváděcích akcích, přinesla tato konference některé nové poznatky. Za zmínku například stojí přednáška o pěstování řepky ve Francii, v níž dr. Hubert Hebinger podrobně rozebral důsledky přílišného rozmachu pěstování ozimé řepky v určitých regionech Francie. Koncentrace této plodiny tam stoupla až na 30 – 40 % v osevním postupu a na některých farmách dokonce střídají řepku pouze s ozimou pšenicí.
V našich podmínkách se stále vyplácí pěstovat řepku intenzivně, ale je třeba dát pozor, aby nebyla překročena určitá hranice biologické únosnosti. Některé francouzské problémy se totiž i u nás začínají objevovat. Jde především o rozvoj škůdců, kteří dříve způsobovali jenom zanedbatelné škody. Doslova hrozbou začínají být třeba slimáčci. Proto je vhodné zvažovat každý zásah do porostů ozimé řepky nejenom z hlediska jeho ceny, ale myslet také na budoucnost. Znalosti jsou, vybírat je z čeho.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *