Okrasné školky na dohled od Řípu

Před třinácti lety, v roce založení, byla společnost Arboeko zahradnickou velkoobchodní distribuční firmou. Tenkrát jste ji mohli nalézt v pronajatých prostorách Výzkumného ústavu rostlinné výroby-Ruzyně. V současnosti jedna z nejmodernějších okrasných školek u nás hospodaří na samém okraji obce Obříství nedaleko Neratovic na plochách, na které dozajista v minulosti z hory Říp dohlédl Praotec Čech.

Zakladatelé Arboeka pod vlivem poptávky své původní aktivity postupně rozšířili a začali pěstovat dřeviny s cílem nabídnout českému zákazníkovi široký sortiment zajímavých rostlin v atraktivních velikostech. V současnosti školka hospodaří na 130 hektarech pozemků a dodává své výpěstky do zahradních center, realizačním firmám, a také přímo městům a obcím.

Airpoty a kokosjuta
Dalších dvaadvacet hektarů výrobní plochy se nachází na úrodných půdách Hané ve Smržicích u Prostějova, kde se specializovaný tým pracovníků množí a stará o mladé alejové stromky. Většina z nich je potom dopěstována na plochách v Obříství a přibližně čtvrtina až třetina výpěstků se prodá přímo na Moravě. Dominantní část produkce tvoří vzrostlé alejové stromy od obvodu kmene 12/14 cm až po velikost 18/20 cm, přičemž sortiment Arboeka čítá zhruba 130 taxonů dřevin. Pěstují tam také solitérní keře, konifery a dřeviny v kontejnerech, jejichž roční produkce se pohybuje kolem tří čtvrtin milionu kusů. I přes velmi slušný objem vlastní produkce Arboeko stále velké množství rostlin dováží ze zahraničí, především z Nizozemska, Belgie, Německa a Itálie.
Jednou z novějších a zajímavých technologií pěstování vzrostlých stromů, na které v Obříství snadno narazíte, jsou takzvané airpoty. Jde o anglický systém pěstování rostlin v perforovaných manžetách pod kapkovou závlahou, jehož účelem je eliminovat rotaci kořenů v kontejnerech a následně v půdě. V případě klasického způsobu pěstování mají totiž kořeny sklon rotovat a po výsadbě na trvalé stanoviště nejsou stromy dostatečně fixovány v půdě.
Princip je jednoduchý – kořeny se po průniku otvorem v manžetě dostanou do kontaktu se vzduchem a v jeho místě odumírají, nerotují a tvoří bohatě rozvětvenou soustavu. Nespornou výhodou takto vypěstovaných stromů je možnost výsadby téměř po celý rok a snadná manipulace díky lehkému substrátu. Novější variantou airpotů je kokosjuta, přírodní materiál s biologicky odbouratelnou fólií.

Kvalita výpěstků i služeb
K úspěchu nestačí jen produkce kvalitních výpěstků, je třeba se dostat do povědomí zákazníků. Arboeko proto svou pověst buduje velmi pečlivě a zcela logicky volí takové způsoby prezentace, které jistě přinesou kýžené ovoce. V první řadě je nutné znát potřeby zákazníků a teprve jim potom přizpůsobit nabídku.
Kvalita výpěstků i služeb, i to se v Arboeku považuje za samozřejmost. Rostliny jsou pravidelně prohlíženy fytopatology ze Státní rostlinolékařské správy, musí být naprosto zdravé a mít zajištěnou pravost odrůdy. Firma velmi úzce spolupracuje s autodopravci a dováží své zboží přímo na místo určení. Ani význam informací nelze podceňovat, a proto si každý zákazník může prostudovat firemní bulletin a různé letáky s instrukcemi a pěstitelskými radami.
Školkařská výroba znamená především velké množství ruční práce a není divu, že při sázení až dvaceti tisíc rostlin za den už nějaký ten technický pomocník přijde vhod. Proto v Arboeku najdete technologickou linku sloužící k čištění, třídění a sázení rostlin, speciální vidle, kterými lze nabrat a přepravit až 144 kusů dvouapůllitrových kontejnerů s rostlinami, ruční dvojramenný postřikovač, travní sekačku upravenou k zastřihávání rostlin nebo golfová elektrická vozítka sloužící k pohybu osob a přepravě nákladu v kontejnerovně.
A jaké má Arboeko plány do budoucna? „Máme svoje představy o tom, kde je na trhu prostor a co je třeba rozšiřovat a také známe své nedostatky, které bychom rádi postupně eliminovali,“ říká Ing. Kafka. „Momentálně budujeme další hektar pěstebních fólioskleníků a chtěli bychom se stát do budoucna ještě významnějším hráčem na trhu ve střední Evropě,“ přál by firmě.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *