Odrůdy řepky pro Seznam doporučených odrůd

Řepka olejka – ozimá je naší nejvýznamnější olejninou. Vybrané registrované odrůdy jsou v bezprostřední návaznosti na zkoušení užitné hodnoty odrůd pro registraci zkoušeny v pokusech pro Seznam doporučených odrůd (SDO). Výsledky tohoto typu zkoušení jsou pravidelně k dispozici našim pěstitelům i zpracovatelům a jsou pro ně zdrojem informací o agronomických a kvalitativních vlastnostech odrůd.

Tímto způsobem jsou zkoušeny nejen odrůdy řepky olejky, ale i dalších významných plodin. Při zkoušení odrůd jednotlivých plodin pro SDO spolupracuje Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) s řadou partnerů. V případě řepky olejky je to Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin.

Ing. Petr Zehnálek

ÚKZÚZ Hradec nad Svitavou

Foto archiv redakce

 

Více si můžete přečíst ve Farmáři č. 5/2018.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *