Odrůdy ozimého žita

Omezená spotřeba a zvyšující se výnosy ozimého žita mají vliv na pokles výměry produkčních ploch této potravinářské komodity. Za tohoto stavu byla úroveň šlechtění dostatečná pro potřeby trhu a dvě až tři odrůdy pokryly rozdílné pěstitelské podmínky státu a zajistily dostatek zrna i pro potravinářský průmysl. Tato situace se negativně projevila v domácím šlechtění, které nemělo potřebu rozšiřovat program o nové perspektivní metody šlechtění a odrůda typu hybridu u nás vůbec vyšlechtěna nebyla.

Až do roku 1992 byly k dispozici pouze odrůdy typu populací.. V tom roce byla registrována první odrůdy typu hybridu, odrůda Marder. Od toho data do současnosti je již registrováno šest odrůd typu hybridu. Odrůdy typu populace jsou k dispozici tři. Kromě těchto odrůd určených pro zrnové využití je v sortimentu odrůda Beskyd, určená „na zelenou hmotu“, a odrůda Ergo pro produkci námele. Současný sortiment ozimého žita tedy obsahuje celkem jedenáct odrůd. Vývoj odrůdové skladby a její složení znázorňuje graf 1.
V současné době zaujímají hybridy přes 25 % množitelských ploch a jejich nárůst zatím pokračuje. Obecně lze napsat, že hybridy jsou vhodné do intenzivních podmínek a jejich výnosy jsou 10 – 15 % (až 20 %) vyšší proti odrůdám typu populací. Zdravotní stav a odolnost proti poléhání jsou při porovnání s populačními odrůdami mírně horší. Hybridy tvoří hustší porosty (o 40 – 60 klasů.m-2), mají větší počet zrn v klasu (o čtyři až šest), mají nižší hmotnost tisíce zrn (HTZ) a jsou nižší o 15 – 20 cm. Potravinářská kvalita všech registrovaných odrůd je porovnatelná se standardní odrůdou Daňkovské nové. Obsah námele v zrnu je u všech registrovaných odrůd (s výjimkou odrůdy Ergo) nižší, než vyžaduje norma pro sklizené zrno. Obecně platí, že odrůdy hybridy mají tento obsah vyšší než odrůdy typu populací. Hodnota čísla poklesu je u hybridů vyšší, tzn. mají lepší pekařskou kvalitu.

Vlastnosti odrůd

Ve Státní odrůdové knize je zapsáno jedenáct odrůd. Všechny zrnové odrůdy jsou po registraci pravidelně ověřovány v síti zkušebních lokalit ÚKZÚZ i dalších spolupracujících firem. Takto získané výsledky slouží ke každoroční prezentaci jejich hospodářsky významných vlastností v publikaci Přehled odrůd obilnin (ÚKZÚZ Brno). V následující části přinášíme aktualizovanou podobu těchto údajů, které vycházejí z hodnocení odrůd v letech 1997 – 2000. Vlastnosti jsou shrnuty v následujícím přehledu s uvedením rozhodujících ukazatelů, a tak umožňují snadnou orientaci v odrůdové skladbě ozimého žita.

Odrůdy – populace

DAŇKOVSKÉ NOVÉ

Jde o odrůdu typu populace s větším zrnem, středního vzrůstu, vhodnou do lepších pěstitelských podmínek. Předností je odolnost vůči poléhání, zimovzdornost. Výrazná pěstitelská rizika nemá.
Udržovatel DANKO – Choryň, PL – zástupce v ČR Oseva AGRO Brno, spol. s r.o., registrace 1977.

ALBEDO

Jde o odrůdu typu populace, středně ranou, vhodnou do horších pěstitelských podmínek. Předností je zimovzdornost, mezi pěstitelská rizika patří menší odolnost vůči poléhání.
Udržovatel Selgen, a.s., Praha, registrace 1991.

SELGO

Jde o odrůdu typu populace, středně pozdní, vhodnou do všech oblastí pěstování. Předností je zimovzdornost, mezi pěstitelská rizika patří menší odolnost vůči poléhání.
Udržovatel Selgen, a.s., Praha, registrace 1997.

Odrůdy – hybridy

MARDER

Jde o hybridní odrůdu se středně pozdní vegetační dobou, s drobnějším zrnem, nižší, středně až méně odolnou proti poléhání, odolnou vůči porůstání, náchylnější ke rzi žitné. Předností je vysoký výnos a vysoká zahušťovací schopnost. Mezi pěstitelská rizika patří nižší odolnost proti poléhání.
Udržovatel F. von LOCHOW – Petkus,D – zástupce v ČR Oseva AGRO Brno, spol. s r.o., registrace 1992.

RAPID

Jde o středně ranou hybridní odrůdu, nižší, středně odolnou vůči poléhání, náchylnější ke rzi žitné, vhodnou do všech oblastí pěstování žita. Předností je vysoký výnos, vyšší odolnost proti napadení plísní sněžnou, obsah námele v zrnu je na spodní hranici výskytu. Výrazná pěstitelská rizika nemá.
Udržovatel HYBRO GbR – SCHONBORN, D – zástupce v ČR SAATEN-UNION CZ, s.r.o., Brno registrace 1994.

LOCARNO

Jde o hybridní, středně ranou odrůdu, nižší, středně odolnou proti poléhání, náchylnější ke rzi travní. Odolnost proti plísni sněžné je střední. Odrůda je vhodná do všech pěstitelských oblastí. Předností je vysoký výnos. Výrazná pěstitelská rizika nemá.
Udržovatel LOCHOW – PETKUS, D – zástupce v ČR Selekta, a.s., Praha, registrace 1996.

APART

Jde o hybridní, středně pozdní odrůdu, nižší, středně odolnou proti poléhání. Odolnost proti napadení plísní sněžnou je střední. Odrůda je vhodná do všech pěstitelských oblastí. Přednostmi jsou vysoký výnos a vyšší odolnost proti poléhání. Výrazná pěstitelská rizika nemá.
Udržovatel P.H. Petersen Saatzucht, Langballig, D, zástupce v ČR SAATEN-UNION CZ, s.r.o., Brno, registrace 2000.

FERNANDO

Jde o hybridní, středně pozdní odrůdu, nižší, středně odolnou proti poléhání. Odolnost proti napadení plísní sněžnou je střední. Odrůda je vhodná do všech pěstitelských oblastí. Přednostmi jsou vysoký výnos. Výrazná pěstitelská rizika nemá.
Udržovatel LOCHOW – PETKUS, D – zástupce v ČR Selekta, a.s., Praha, registrace 2001.

PICASSO

Jde o hybridní, středně pozdní odrůdu, nižší, středně odolnou vůči poléhání. Odolnost proti napadení plísní sněžnou je střední. Odrůda je vhodná do všech pěstitelských oblastí. Předností je vysoký výnos. Výrazná pěstitelská rizika nemá.
Udržovatel LOCHOW – PETKUS, D – zástupce v ČR Selekta, a.s., Praha, registrace 2001.

Odrůdy speciální

BESKYD

Jde o tetraploidní odrůdu krmného žita na píci, středně pozdní. Při sklizni porostu ve výšce 40 cm je možné ponechat druhou seč na zrno se ztrátou 30 % výnosu proti klasické technologii nebo také na píci s propadem 30 % proti porovnatelné seči bez sklizně ve 40 cm výšky. Předností je prodloužení pásu zeleného krmení o čtyři až pět dní v metání proti odrůdě Daňkovské nové. Období zkrmování je proti zrnovým odrůdám delší vzhledem k pomalejšímu „stárnuti“ porostu. Pěstitelským rizikem je sklizeň na zrno, kdy je nutné porost ošetřit proti poléhání.
Udržovatel Sativa, a.s., Keřkov, registrace 1991.

ERGO

Jde o pylově sterilní analog určený výhradně pro pěstování za účelem produkce námele. Odrůda je nízká, středně pozdní až pozdní. Pěstitelským rizikem pro dosažení maximálního výnosu námele je nutnost zachovat prostorovou izolaci do vzdálenosti tři kilometry od jiných porostů populací i hybridů ozimého žita a ozimého tritikale.
Udržovatel GALENA, a.s., Opava, registrace 1999.

Ing. František Bureš,
Ústřední kontrolní a zkušební
ústav zemědělský, Brno,
zkušební stanice Hradec nad Svitavou

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *