Odrůdy ozimého tritikale

První pokusy o uplatnění novošlechtění tritikale ve státních odrůdových zkouškách byly již v sedmdesátých letech. Především pro nízkou odolnost proti poléhání a plísni sněžné se tyto odrůdy nemohly uplatnit v sortimentu obilnin. Teprve v roce 1988 byla zaregistrována první odrůda ozimého tritikale Dagro z Polska. První československou odrůdou ozimého tritikale byla odrůda Ring, registrovaná v roce 1991.

Od počátku existence sortimentu ozimého tritikale se dosud vystřídalo devět odrůd. České šlechtění ozimého tritikale je v útlumu a do současnosti byly registrovány tři odrůdy (Ring, Korm, Kolor). Jedna z nich již byla yyškrtnuta ze Státní odrůdové knihy (Korm). Současný aktuální sortiment obsahuje šest odrůd, všechny pro využití na zrno.
První statistický údaj o ploše ozimého tritikale v bývalé ČSSR je z roku 1987. Od tohoto data plochy stoupaly až do roku 1991. Poté došlo ke hledání tržně zajímavých komodit, mezi které tehdy ozimé tritikale nepatřilo. Plochy klesaly až do roku 1996. V tomto mezidobí se veřejnost měla čas seznámit s přednostmi tohoto druhu (plasticita, krmná kvalita, relativně dobrý zdravotní stav). Do současné doby plochy stoupají a sklizeň 2001 se předpokládá z více než padesáti tisíc hektarů.

Vlastnosti odrůd

Ve Státní odrůdové knize je zapsáno šest odrůd ozimého tritikale. Všechny odrůdy jsou po registraci pravidelně ověřovány v síti zkušebních lokalit ÚKZÚZ i dalších spolupracujících firem. Výsledky získané z těchto pokusů slouží ke každoroční prezentaci jejich hospodářsky významných vlastností v publikaci Přehled odrůd obilnin (ÚKZÚZ Brno).
V následující části přinášíme aktualizovanou podobu těchto údajů, které vycházejí z hodnocení odrůd v letech 1997 – 2000. Jsou uvedeny rozhodující vlastnosti, a to jak pozitivní, tak i negativní parametry odrůd. To umožňuje snadnou orientaci v odrůdové skladbě ozimého tritikale.
Rozdíly mezi odrůdami jsou především v odolnosti proti pravému stéblolamu, v odolnosti proti poléhání a v odolnosti proti porůstání. Vhodnost jednotlivých odrůd pro různé podmínky pěstování přináší graf 2. Porovnání výkonnosti ozimého tritikale s jinými druhy obilnin není možné pro rozdílné podmínky pěstování na provozních plochách. Výnosový potenciál tritikale je vysoký a porovnání výnosů ve státních odrůdových zkouškách s výnosy na provozních plochách ukazuje graf 3.

DISCO

Jde o odrůdu středně ranou, krmného typu, středního vzrůstu. Nejvyšších výnosů dosahuje v horších pěstitelských podmínkách pícninářských a bramborářských oblastí. Předností je odolnost vůči poléhání a zimovzdornost. Mezi pěstitelská rizika patří nižší odolnost proti chorobám kořenového systému.
Udržovatel ZHR Choryn, PL, zástupce v ČR Oseva AGRO Brno, spol. s r.o., registrace 1997.

PRESTO

Jde o ranou odrůdu krmného typu, středně odolnou proti vyzimování, vhodnou do intenzivních podmínek pěstování. Horší předplodinu snáší relativně dobře. Předností je dobrá regenerační schopnost zjara po pomrznutí. Mezi pěstitelská rizika patří nižší odolnost proti poléhání a vymrzání při holomrazech.
Udržovatel DANKO – Choryň, PL, zástupce v ČR Oseva AGRO Brno, spol. s r.o., registrace 1990.

KOLOR

Jde o polopozdní odrůdu krmného typu, středně odolnou proti poléhání, středně vysokou. Je vhodná do středně intenzivních podmínek bez přísušků. Předností je odolnost vůči vyzimování a vysoký obsah lyzinu. Mezi pěstitelská rizika patří při déletrvající sněhové pokrývce silnější napadení plísní sněžnou.
Udržovatel Selgen, a.s., registrace 1996.

MODUS

Jde o středně ranou odrůdu, středního vzrůstu. Nejvyšších výnosů dosahuje v horších pěstitelských podmínkách pícninářských a bramborářských výrobních oblastí. Přednostmi jsou v těchto oblastech vysoký výnos a odolnost vůči chorobám kořenového systému. Mezi pěstitelská rizika patří nižší odolnost proti poléhání.
Udržovatel Nordsaat Saatzuchtgeselschaft mbH, D, zástupce v ČR Selgen, a.s., Praha, registrace 1998.

SEKUNDO

Jde o středně pozdní odrůdu, středního vzrůstu. Odolnost proti plísni sněžné a braničnatce plevové je střední. Nejvyšších výnosů dosahuje ve všech výrobních podmínkách, především v obilnářském výrobním typu. Přednostmi jsou vysoký výnos a odolnost proti poléhání. Výrazná pěstitelská rizika nemá.
Udržovatel Hodowla Roslin Szelejevo, Sp. z o. o., PL, zástupce v ČR MORSEVA, spol. s r.o., registrace 2000.

MARKO

Jde o odrůdu středně pozdní, středního vzrůstu, se střední odolností proti poléhání. Odolnost proti napadení plísní sněžnou, listovými skvrnitostmi a rzí žitnou je střední. Odrůda je odolná proti napadení padlím travním a rzí travní. Nejvyšších výnosů dosahuje v obilnářské výrobní oblasti, v bramborářské a pícninářské výrobní oblasti je výnos střední. Přednostmi jsou vysoký výnos v obilnářské výrobní oblasti a zvýšený obsah lyzinu. Výrazná pěstitelská rizika nemá.
Udržovatel ZDHAR Strzelce, Sp. Z o.o., zástupce v ČR OSEVA UNI, a.s., registrace 2001.

Ing. František Beneš,
Ústřední kontrolní a zkušební
ústav zemědělský, Brno,
zkušební stanice Hradec nad Svitavou

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *