Odrůdy jarního ječmene

Ve Státní odrůdové knize (SOK) bylo k 1. 12. 2000 zapsáno 34 odrůd jarního ječmene. V roce 2000 byla na základě žádosti udržovatele u pěti odrůd registrace zrušena (Famin, Heran, Krystal, Perun, Rubín) a přibyla jedna nová odrůda (Nordus).

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský ve spolupráci s dalšími odbornými pracovišti ověřuje vlastnosti nejrozšířenějších a nových registrovaných odrůd významných plodin ve víceletém systému zkoušení. Výsledky těchto pokusů jsou v případě jarního ječmene každoročně zveřejněny v publikaci „Přehled odrůd obilnin“, kde jsou formou tabulek, grafů a popisů prezentovány vlastnosti sledovaných odrůd. V tomto příspěvku jsou uvedeny pouze slovní popisy nejvýznamnějších vlastností našich nejpěstovanějších odrůd.

ODRŮDY SLADOVNICKÉ

AKCENT

Polopozdní odrůda nízkého typu. Zrno je středně velké, výtěžnost předního zrna dobrá. Odrůda je vhodná do všech výrobních oblastí s výjimkou oblasti pícninářské. Výrazné přednosti nemá. Pěstitelské riziko představuje náchylnost k napadení listovými skvrnitostmi.
Udržovatel: SELGEN, a.s., ŠS Stupice – registrace: 1992.

AMULET

Poloraná odrůda nízkého typu. Zrno je velké, výtěžnost předního zrna vysoká. Odrůda je vhodná do všech poloh, kde se pěstuje ječmen. Přednostmi jsou odolnost proti poléhání a vysoký podíl předního zrna i v podmínkách trvalých přísušků. Pěstitelské riziko představuje náchylnost k napadení padlím travním.
Udržovatel: SELGEN, a.s., ŠS Stupice – registrace: 1995.

ATRIBUT

Polopozdní odrůda nízkého typu. Zrno je velké, výtěžnost předního zrna dobrá. Odrůda je s výjimkou suchých oblastí vhodná do všech poloh, kde se pěstuje ječmen. Předností je odolnost proti napadení padlím travním. Pěstitelské riziko představuje snížený výnos v podmínkách trvalých přísušků.
Udržovatel: SELGEN, a.s., ŠS Stupice – registrace: 1996.

FORUM

Polopozdní odrůda nízkého až velmi nízkého typu, náročná na vláhu. Zrno je drobné, výtěžnost předního zrna nízká až velmi nízká. Odrůda je s výjimkou suchých oblastí vhodná do všech poloh, kde se pěstuje ječmen. Přednostmi jsou vysoký výnos a odolnost proti napadení padlím travním. Pěstitelská rizika představují nízký výnos předního zrna v podmínkách trvalého přísušku a náchylnost k napadení rzí ječnou.
Udržovatel: MOSNANTO ČR s.r.o, ŠS Branišovice – registrace: 1993.

KRONA

Polopozdní, středně vysoká odrůda. Zrno má středně velké, výtěžnost předního zrna je velmi dobrá. Odrůda je vhodná do všech poloh, kde se pěstuje ječmen. Předností je odolnost proti napadení padlím travním. Výrazná pěstitelská rizika nemá.
Udržovatel: Semundo Saatzucht GmbH, Rellingen, D – zástupce v ČR: SELEKTA, a.s., Praha – registrace: 1996.

KOMPAKT

Poloraná odrůda nízkého typu. Zrno je středně velké, výtěžnost předního zrna velmi dobrá. Odrůda je vhodná do všech poloh, kde se pěstují sladovnické ječmeny. Předností je vysoká jakost. Pěstitelské riziko představuje malá odolnost proti poléhání v intenzivních podmínkách.
Udržovatel: Hordeum, spol. s r.o., Sládkovičovo, SK – zástupce v ČR: Ing. Staněk, Troubsko – registrace: 1995.

MADONNA

Polopozdní, nízká až středně vysoká odrůda. Zrno je středně velké až menší, výtěžnost předního zrna velmi dobrá. Odrůda je vhodná do všech poloh, kde se pěstují sladovnické ječmeny. Výrazné přednosti ani pěstitelská rizika nemá.
Udržovatel: F. von Lochow Petkus, GmbH, Bergen, D – zástupce v ČR: Selekta, a.s., Praha – registrace: 1998.

NORDUS

Polopozdní, středně vysoká odrůda. Zrno je středně velké, výtěžnost předního zrna vysoká. Odrůda je vhodná do všech poloh, kde se pěstují sladovnické ječmeny. Přednostmi jsou vysoká jakost a odolnost proti napadení padlím travním. Výrazné pěstitelské riziko nemá.
Udržovatel: Nordsaat Saatzuchtgesellschaft mbG, D – zástupce v ČR: CEZEA – ŠS, a.s., Čejč – registrace: 1998.

NOVUM

Raná odrůda nízkého až velmi nízkého typu. Zrno je drobné, výtěžnost předního zrna nízká. Odrůda je vhodná do všech poloh, kde se pěstují sladovnické ječmeny. Výrazné přednosti nemá. Pěstitelské riziko představuje nízký výnos předního zrna v podmínkách trvalého přísušku.
Udržovatel: Hordeum, spol. s r.o., Sládkovičovo, SK – zástupce v ČR: Ing. Staněk, Troubsko – registrace: 1988.

OLBRAM

Poloraná odrůda nízkého typu. Zrno má drobné, výtěžnost předního zrna je průměrná. Odrůda je vhodná do všech poloh, kde se pěstují sladovnické ječmeny. Předností je odolnost proti napadení padlím travním. Pěstitelská rizika představují menší odolnost proti poléhání v intenzivních podmínkách a náchylnost k napadení rzí ječnou.
Udržovatel: MOSNANTO ČR s.r.o, ŠS Branišovice – registrace: 1996.

SCARLETT

Poloraná odrůda nízkého typu. Zrno má středně velké, výtěžnost předního zrna je velmi dobrá. Odrůda je vhodná do všech poloh, kde se pěstují sladovnické ječmeny. Výrazné přednosti nemá. Pěstitelské riziko představuje menší odolnost proti poléhání v intenzivních podmínkách.
Udržovatel: Saatzucht J.Breun, GdbR, Herzogenaurach, D, zástupce v ČR: MOSNANTO ČR s.r.o, Praha – registrace: 1997.

TOLAR

Polopozdní, nízká až středně vysoká odrůda. Zrno je středně velké až velké, výtěžnost předního zrna je dobrá. Odrůda je vhodná do všech poloh, kde se pěstují ječmeny. Předností je vysoký a stabilní výnos ve všech výrobních oblastech. Výrazná pěstitelská rizika nemá.
Udržovatel: Plant Select, spol. s r.o., ŠS Hrubčice – registrace: 1997.

ODRŮDY NESLADOVNICKÉ

DITTA

Poloraná, středně vysoká odrůda. Zrno je středně velké, výtěžnost předního zrna velmi dobrá. Odrůda je s výjimkou suchých oblastí vhodná do všech poloh, kde se pěstuje ječmen. Předností je střední odolnost proti napadení rzí ječnou. Pěstitelské riziko představuje náchylnost k poléhání.
Udržovatel: Dr.J. Ackermann & Co., Irlbach, D – zástupce v ČR: SAATEN – UNION CZ s.r.o., Brno – registrace: 1996.

HERIS

Polopozdní, nízká až středně vysoká odrůda. Zrno je středně velké až velké, výtěžnost předního zrna velmi dobrá. Odrůda je vhodná do všech poloh, kde se pěstují ječmeny. Přednostmi jsou odolnost proti napadení padlím travním a střední odolnost proti napadení rzí ječnou. Pěstitelské riziko představuje náchylnost k poléhání.
Udržovatel: Plant Select, spol. s r.o., Hrubčice – registrace: 1998.

PAX

Poloraná odrůda nízkého typu. Zrno je středně velké až velké, výtěžnost předního zrna průměrná. Odrůda je vhodná do všech poloh. Výrazné přednosti nemá. Pěstitelské riziko představuje náchylnost k napadení padlím travním a rzí ječnou.
Udržovatel: Hordeum, spol. s r.o., Sládkovičovo, SK – zástupce v ČR: Ing. Staněk, Troubsko – registrace: 1994.

PEJAS

Poloraná odrůda nízkého vzrůstu. Zrno má středně velké až menší, výtěžnost předního zrna je nízká. Odrůda je s výjimkou suchých oblastí vhodná do všech poloh, kde se pěstuje ječmen. Výrazné přednosti nemá. Pěstitelská rizika představují snížený výnos v podmínkách trvalých přísušků, menší odolnost proti poléhání v intenzivních podmínkách, náchylnost k napadení rzí ječnou.
Udržovatel: CEZEA – Šlechtitelská stanice, a.s., Čejč – registrace: 1996

PRIMUS

Poloraná odrůda nízkého typu. Zrno je velké, výtěžnost předního zrna dobrá. Odrůda je vhodná do všech poloh. Předností je velké zrno. Pěstitelské riziko představuje náchylnost k napadení rzí ječnou.
Udržovatel: Plant Select, spol. s r.o., ŠS Hrubčice – registrace: 1995.

PROSA

Polopozdní až pozdní odrůda nízkého vzrůstu. Zrno je velké, výtěžnost předního zrna velmi vysoká. Odrůda je vhodná do všech poloh. Přednostmi jsou odolnost proti napadení padlím travním a střední odolnost proti napadení rzí ječnou. Výrazná pěstitelská rizika nemá.
Udržovatel: Probstdorfer Saatzucht GmbH, A – zástupce v ČR: MOSNANTO ČR s.r.o, Praha – registrace: 1998.

NOVÉ ODRŮDY

Následující odrůdy nesou zahrnuty v předchozím textu, protože není k dispozici porovnatelný počet informací o jejich hospodářských vlastnostech. Jde o odrůdy registrované v roce 1999 a 2000, jejich popis bude dále upřesňován.

JERSEY

Sladovnická (9 bodů) poloraná, nízká až středně vysoká odrůda. Zrno je středně velké, výtěžnost předního zrna je střední. Odrůda je vhodná do všech poloh, kde se pěstují ječmeny. Předností je odolnost proti napadení padlím travním. Pěstitelské riziko představuje menší odolnost proti poléhání v intenzivních podmínkách.
Udržovatel: Cebeco Zaden, B.V., NL – zástupce v ČR: Cebeco Seeds, s.r.o., Praha.- registrace: 2000.

MADEIRA

Sladovnická (9 bodů), polopozdní, středně vysoká až vysoká odrůda se středně velkým zrnem. Výtěžnost předního zrna má dobrou. Odrůda je vhodná do všech poloh, kde se pěstuje ječmen. Předností je odolnost proti napadení padlím travním. Výrazná pěstitelská rizika nemá.
Udržovatel: Semundo Saatzucht GmbH, Rellingen, D – zástupce v ČR: Selekta, a.s., Praha – registrace: 1999.

MARIDOL

Sladovnická (5 bodů), poloraná, nízká odrůda se středně velkým zrnem. Výtěžnost předního zrna má dobrou. Odrůda je vhodná do všech poloh, kde se pěstuje ječmen. Předností je střední odolnost proti napadení rzí ječnou. Výrazná pěstitelská rizika nemá.
Udržovatel: ZVÚ, spol. s r.o., Kroměříž – registrace: 1999.

ORTHEGA

Nesladovnická, polopozdní, středně vysoká odrůda se středně velkým až velkým zrnem. Výtěžnost předního zrna má střední. Odrůda je vhodná do všech poloh, kde se pěstuje ječmen. Předností je střední odolnost proti napadení rzí ječnou. Pěstitelské riziko představuje menší odolnost až náchylnost k poléhání v intenzivních podmínkách.
Udržovatel: F. von Lochow Petkus, GmbH, Bergen, D – zástupce v ČR: Selekta, a.s., Praha – registrace: 1999.

Ing. Daniel Jurečka,
ÚKZÚZ Brno

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *