22.04.2021 | 03:04
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Odrůdy jarních plodin na místě ozimů

Podzimní měsíce roku 2020 byly bohaté na dešťové srážky. Na mnoha místech ČR se tak půdy nasytily vodou tak, že to zkomplikovalo setí ozimých obilnin. Vytvořil se tak prostor pro zakládání porostů jařin. V nabídce osivářských firem najdeme hned několik zajímavých plodin, které mohou zajistit ekonomický přínos i z ploch, které byly původně určené pro ozimy.

Z dlouhodobého hlediska je dostatek podzimních srážek pozitivní věc, která kompenzuje problémy se suchem postihující naše území v posledních několika letech. V daný okamžik to ale značně komplikovalo sklizeň plodin dozrávajících v závěru vegetace, jako jsou cukrovka nebo kukuřice na zrno. Povětrnostní podmínky a především stav půdy na podzim 2020 někde neumožnil včas připravit půdu pro zakládání porostu ozimých obilnin a komplikovalo se také samotné setí. Tuto situaci zaznamenaly i statistiky na začátku letošního roku. Podle Českého statistického úřadu byly ozimé obilniny vysety na plochu 890 tisíc hektarů. Oproti roku 2019 to je méně o 73 tisíc hektarů (–7,6 %). Zásadní podíl na poklesu ploch ozimých obilovin má pšenice, jejíž plocha 710 tis. ha je meziročně nižší o 65 tis. ha (–8,4 %). Ovšem, nižší osevní plochy hlásí zemědělci i u dalších plodin. Meziročně poklesla plocha žita i tritikale. Pokles osevních ploch zaznamenal ČSÚ také u ozimé řepky. Pro sklizeň v letošním roce vyčlenili zemědělci 350 440 tisíc hektarů. To znamená meziroční pokles téměř o 18 tisíc hektarů. V procentickém vyjádření došlo ke snížení ploch ozimé řepky o 4,8 %. Vytvořil se tak prostor pro jarní plodiny. Kvůli povětrnostním podmínkám probíhá setí jařin až od konce března. Již na přelomu roku ale hlásily osivářské firmy více objednávek osiva jarních plodin.

 

Nejprodávanější jarní pšenice

Také společnost Selgen, a. s., zaznamenala zvýšený zájem o osivo těch plodin, které mohou nahradit výpadek při setí ozimů. Jednou z možností jsou tak zvané přesívkové pšenice. Těm nevadí pozdnější termín setí a mají malé jarovizační nároky. Nejpěstovanější přesívková pšenice u nás je Registana. V nabídce společnosti Selgen ji doplňuje Libertina.

Zemědělcům, kterým se nepodařilo včas založit porosty s ozimou pšenici, mohou také volit alternativu v podobě pšenice jarní. Společnost Selgen má na českém trhu v tomto segmentu dlouhodobě výsadní postavení. Nejprodávanější jarní pšenicí u nás je elitní odrůda Astrid. V nabídce ji najdeme společně s odrůdou Alicia nebo Pexeso. Ovšem, nechybí ani novinky – odrůda Eponia s pekařskou kvalitou B nebo Hystrix, což je vousatá odrůda s pekařskou kvalitou A.

 

Ječmen pro slad i krmení

Další ekonomicky zajímavou jařinou může být jarní ječmen, a to jak odrůdy pro výrobu sladu, tak odrůdy krmné. Společnost Selgen má ve svém porfoliu odrůdy preferované významnými výrobci sladu. Vedle ječmene Francin to je novější Spitfire. V registračních zkouškách v letech 2015–2018 dosáhla tato odrůda absolutně nejvyššího podílu předního zrna (95 %). Podle firemních materiálů poskytuje Spitfire vysoký až velmi vysoký výnos ve všech oblastech a systémech pěstování. Naposledy to potvrdil v loňském roce, kdy dosáhl nejvyššího výnosu v soutěži pěstebních technologiích pořádané společností Agrotest fyto, s. r. o. Odrůda Spitfire je preferovanou odrůdou společností Sladovny Soufflet ČR i Plzeňského Prazdroje a dalších tuzemských pivovarů.

Již zmiňované krmné odrůdy jarního ječmene reprezentuje v nabídce společnosti Selgen například Solist. Jedná se o odrůdu poskytující vysoký výnos zrna ve všech oblastech pěstování. Solist je doporučený pro systém ekologického zemědělství a také do směsek s dalšími plodinami jako zdroj objemného krmiva.

 

Novinky v odrůdové skladbě ovsa

Nejednu novinku letošního roku najdeme v sortimentu odrůd ovsa, a to jak nahého, tak setého. Santini je středně raný oves nahý, který vyniká svým výnosem. Je to středně raná odrůda jejíž zrna jsou větší a mají vyšší obsah škrobu.

Další novinkou mezi odrůdami ovsa nahého je Marco Polo. Jedná se také o středně raný materiál. S odrůdou Santini má společnou vlastnost – nízký podíl pluchatých zrn. Marco polo má velmi dobrou odolnost vůči poléhání.

Nově je do nabídky ovsa setého zařazena odrůda Remus. Je to raná odrůda s velmi dobrými potravinářskými parametry a vysokým výnosem. Navíc je odolná vůči houbovým chorobám, jako jsou například sněť ovesná, rez ovesná nebo padlí ovsa.

 

Úspěšný hrách

Další jarní plodinou, která má v některých podnicích pevné místo v osevních postupech, je hrách polní. Společnost Selgen je významným českým šlechtitelem jejíž odrůdy se uplatňují nejen na domácím trhu, ale i v celé Evropě. Nabízí zemědělcům již řadu let kvalitní a na trhu velmi žádané odrůdy. V minulém roce dosáhla odrůda Eso 23% podílu na množitelských plochách. Zájem o tuto odrůdu je i v zahraničí. Díky svým vlastnostem je Eso kontrolní odrůdou v registračních zkouškách Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského.

Stejné privilegium se dostalo také odrůdě Lump. Ten vyniká nízkou hmotností tisíce semen a také vyrovnaným zdravotním stavem. Napříč Evropou je oblíbená také odrůda Avatar. Jedná se o vzrůstný typ, kdy porosty poskytují vysoké výnosy, a to v různých částech našeho kontinentu. Již několik let mohou zemědělci vysévat na svá pole odrůdu Gambit. Tu zástupci společnosti Selgen doporučují pro výrobu senáží. Jedná se totiž o odrůdu s robustním růstem nadzemní biomasy.

I přes stabilní nabídku odrůd hrachu najdeme v nabídce novinku. Středně raná odrůda Saxon má středně rychlý až rychlý počáteční růst. Její semena jsou žlutá válcovitého tvaru s vysokou barevnou vyrovnaností a také nízkou hmotností tisíce semen.

V určitých situacích je možné namísto hrachu využít jarní pelušku. V nabídce společnosti Selgen to je například Arvika. Jak připomínají zástupci společnosti, Arvika je velmi vhodná do jarních a letních luskovinoobilních směsek s využitím na zelené krmení například s již zmiňovaným jarním ječmenem Solist.

 

Mák poprvé v nabídce

Letos poprvé najdeme v nabídce společnosti Selgen také mák setý. Konkrétně to je odrůda Opex. Jedná se o jednu z nejranějších modrosemenných odrůd s velmi dobrým výnosovým potenciálem. Rostliny velmi dobře odolávají poléhání. Druhou odrůdou v nabídce je Orel. To je bělosemenný mák. Tato odrůda je středně raná, rostliny jsou středně vysoké až vysoké. Odrůda Orel nemá výrazná pěstitelská rizika.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down