Odrůdy i agrotechnická doporučení na Osivářském dnu

Volba vhodné odrůdy je jedním z významných faktorů ovlivňujících úspěch při pěstování zemědělských plodin. Otázku, jakou odrůdu zvolit pro konkrétní pěstitelskou oblast, pomohly mimo jiné zodpovědět tradiční Osivářské dny, které v lednu a únoru stejně jako v minulých letech upořádala na třech místech České republiky společnost Oseva, Agro Brno, spol. s r. o.

Osivářský den uspořádala společnost Oseva, Agro Brno v Lysicích, Troubelicích a Jabloňově.
Nejen v oblastech konání těchto akcí, ale i v řadě dalších krajů České republiky brněnská Oseva působí již desátý rok a jak připomněl Ing. Milan Skládaný, obchodní ředitel firmy, kromě osiv většiny polních plodin nabízí také chemické přípravky a obchoduje s merkantilem.
Na většině seminářů a školení se nyní hovoří o změnách, jež naše zemědělství čeká po vstupu do Evropské unie. Ani akce v Lysicích nebyla výjimkou. Ing. Skládaný zde připomněl především změny v dotacích určených pro šlechtění, množení atd. A protože Blanensko je jednou z oblastí množení trav, například právě ve spolupráci s Osevou, Agro Brno, hovořilo se na semináři v Lysicích i o změnách v podporách pro tuto činnost.
Ing. Skládaný všechny účastníky Osivářských dnů pozval také na blížící se veletrh Techagro, na kterém se bude Oseva rovněž prezentovat a návštěvníci výstavy se zde budou moci seznámit s dalšími aktivitami a nabídkou firmy.

Agrotechnická doporučení
Není třeba připomínat, že k dosažení vysokých výnosů pouze kvalitní odrůda nestačí a proto kromě doporučení pro volbu odrůd a hybridů nechyběly na zmíněných seminářích ani informace o ochraně rostlin a další agrotechnická doporučení. Ty pěstitelům nabídla v Lysicích ve své přednášce Ing. Marie Váňová, CSc., ze Zemědělského výzkumného ústavu v Kroměříži. Hovořila především o pěstování obilnin.

Obilniny intenzívně
Ing. Váňová uvedla, že vzhledem k výsledkům loňského roku je pro rok 2004 možné počítat s relativně dobrou cenou a dobrým odbytem obilnin a proto by se pěstitelé měli snažit o dosažení vyšších výnosů a do porostů investovat.„Celá Evropa jde cestou intenzity“, a proto také českým pěstitelům doporučila intenzívní opatření. Připomněla, že za výnosy západní Evropy stále výrazně pokulháváme. Informovala, že například průměrný výnos ozimé pšenice v Německu v roce 2001 byl 7,9 t/ha. I přestože se v následujících letech snížil, s českým loňským průměrem 4,05 t/ha jej srovnávat nelze.
Za jednu z hlavních příčin nízkých výnosů považuje ing. Váňová nedostatečnou úroveň hnojení. Dusíku se aplikuje méně než 100 kg/ha, přičemž před rokem 1989 to bylo více než 200 kg. Ještě horší je situace ve výživě draslíkem a fosforem.

Hustota porostu rozhoduje o výnosu
Jak dále ing. Váňová uvedla v části vystoupení věnované aktuálním opatřením ochrany rostlin, pro dosažení vysokého výnosu je podstatná hustota porostu, což je parametr ovlivnitelný opatřeními na podzim a brzy na jaře. Na rozdíl od řepky však pěstitelé opatřením v těmto období nepřikládají takový význam a drží se starých agrotechnických schémat.
Měli by se však věnovat prevenci výskytu viróz, výběrem odrůd eliminovat riziko špatného přezimování, ochránit rostliny před chorobami časného jara, např. před fuzariózami či pravým stéblolamem a dalším, jež mohou způsobit snížení hustoty porostu.

Lihová budoucnost obilnin na Blanensku
O perspektivách pěstování obilnin hovořil v Lysicích také Petr Macků ze společnosti Bioetanol, a. s. Místní pěstitele obilnin informoval o tom, že tato společnost nyní modernizuje ve Skalici nad Svitavou silo a bude zde vyrábět bioetanol a tudíž nabízí odbyt pro pšenici a tritikale. Provoz zkušebně zahájí již v roce 2005 a hodná vykoupit 200 tis. tun suroviny. Podle Petra Macků to bude za cenu vyšší nežli je běžná za krmné obilí, nižší než za potravinářské. Pěstitelé navíc mohou počítat s dotací určenou pěstování technických plodin.
Pro výrobu bioetanolu je možné použít tritikale všech odrůd a pšenici stanovených odrůd, např. Rheia, Vlasta, Mladka, Windsor, Contra, Svitava, Record, Meritto a dalších. Dodávané zrno však musí splňovat normou jasně dané kvalitativní parametry. Zásadní je minimální obsah škrobu v sušině 65 %.

Doporučené odrůdy kukuřice
O pěstování kukuřice hovořil především Ing. Pavel Stehlík z pořádající Osevy, Agro Brno. Jak uvedl, brněnská Oseva nabízí jako jedna ze dvou firem v České republice možnost množení osiva kukuřice a následnou finalizaci na ČSO Židlochovice. V současné době provádí tzv. licenční množení hybridů firem Sempol (Slovensko) a Saaten-Union (Německo) a tzv. zahraniční množení pro firmu Rustica (Francie).
Kukuřici firma množí v několika podnicích na okresech Hodonín, Uherské Hradiště a Znojmo. Jak Ing. Stehlík uvedl, jde o velmi náročnou činnost, díky přísné kontrole je však dosahováno prvotřídní kvality osiva. Náročnost procesu množení kukuřice ilustroval například na výnose semenářských porostů – asi 1,5 t zrna z hektaru.
Firma Oseva Agro Brno nabízí tedy velmi širokou paletu hybridů od několika šlechtitelů. Každý nabízený hybrid má jistě své přednosti. Jaký tedy vybrat? Pěstitelům, jež se sjeli do Lysic, Ing. Stehlík pomohl s výběrem. Pro oblast Blanenska a Svitavska doporučil na zrno a CCM hybridy Earlystar, Energystar, Eurostar, Torena a na doplnění, spíše do nižších oblastí Qualitis. Na siláž hybridy Torena, Tereza, Titus, Energystar, Eurostar, Inagua, na doplnění Markízu a Havanu. Pro teplejší oblast Znojemska a Brněnska doporučil na zrno a CCM hybridy Eurostar, Qualitis, Machero a Josefína, na siláž Markízu, Inaguu, Havanu, Josefínu.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *