Odrůdové novinky brambor představil sám šlechtitel

Osmatřicet odrůd mohli na jednom poli vidět účastníci Bramborářského dnu uspořádaného firmou Europlant, šlechtitelská spol. s r. o., na pozemcích Zemědělského družstva Čechtice. K vidění byly jak již známe a rozšířené odrůdy, tak i letošní novinky či zajímavé materiály, které na své povolení teprve čekají.

Zemědělské družstvo Čechtice je již tradičním spolupořadatelem bramborářských akcí. Na polích tohoto podniku, pro který je právě pěstování brambor a bramborové sadby jednou ze stěžejních součástí výroby, mohou totiž účastníci akcí nalézt mnohá ponaučení. Jak totiž na setkání s pěstiteli brambor uvedl předseda zdejšího podniku František Novotný, i přes rostoucí náklady a nestabilní ceny je pro ZD Čechtice pěstování brambor rentabilní. Tento podnik obhospodařující celkem 2373 hektarů zemědělské půdy pěstuje brambory na necelých 200 hektarech s průměrným výnosem 29,6 t/ha. Více než polovina výměry brambor je určena k výrobě sadby, necelých 70 hektarů je určeno bramborám pro další průmyslové zpracování, 15 hektarů pro výrobu konzumních brambor, na 11 hektarech zde pěstují brambory pro výrobu škrobu. Tržby za brambory v loňském roce činily v čechtickém družstvu asi 29 mil. Kč, přičemž dvacetimilionovou hranici tržeb za brambory zde překračují od roku 2000. Již několik let uplatňují na celé výměře technologii pěstování brambor v odkameněné půdě.
ZD Čechtice množí poměrně širokou paletu odrůd v různých stupních. V nabídce sadby jsou výlučně odrůdy společnosti Europlant. Jak v Čechticích informoval jednatel společnosti Europlant, šlechtitelská spol. s r. o., Ing. Jiří Procházka, v současné době má tato firma v České republice zaregistrováno 23 odrůd. Známé a poměrně rozšířené odrůdy, např. Marabel, Laura, Solara či Filea, jistě není nutné pěstitelům představovat. Praktiky a samozřejmě i účastníky čechtického polního dne nejvíce zajímaly informace o letošních novinkách. Těmi jsou letos čtyři odrůdy: Angela, Presto, Belana a Oktan. Angela podle slov ing. Procházky obohacuje sortiment velmi raných odrůd brambor dobrou kvalitou hlíz. Jde o odrůdu s oválnými tvarem hlíz, mělkými očky a hladkou slupkou, která sortiment raných odrůd předčí zvláště při pěstování pod fólií.
Vlastnosti odrůdy Presto již napovídá její jméno. Je to velmi raná odrůda schopná velmi rychlé sklizně, je rychlá v dosažení pevnosti hladké slupky. I tato odrůda má velmi dobrou stolní jakost, čistě žlutou barvu dužniny, po uvaření nevykazuje změnu zbarvení. Jak zástupci firmy Europlant uvádějí, Presto obohacuje sortiment odrůd vhodných pro ranou sklizeň a balení.
Belana je raná odrůda, pevně vařivá salátová a kvalitní stolní odrůda. Její velmi dobré vnitřní i vnější kvalitativní parametry ji určují jako prémiové zboží v balené formě a pro přímý trh se zdůrazněnou kvalitou. Ing. Procházka při představování této odrůdy vyzdvihl také její dobrou skladovatelnost a vysokou výtěžnost tržních hlíz. Doporučil ji také pro výrobu tzv. amerických bramborů, tj. bramborových dílků smažených se slupkou.
Skupinu brambor určených pro produkci škrobu reprezentuje odrůda Oktan. Tato odrůda se může chlubit jak velmi vysokým obsah škrobu v hlízách, tak jejich vysokým výnosem. Jednou z předností odrůdy Oktan je rezistence k suchu.
Při bramborářském dnu zástupci firmy Europlant seznámili pěstitele brambor také s odrůdami, jež jsou teprve ve státních zkouškách. Jsou mezi nimi i odrůdy vyšlechtěné na stanici Saatzucht R. Pohl, kterou českým zemědělcům v Čechticích představil její majitel a tamní šlechtitel Joachim Schroeder. Jeho malý šlechtitelský podnik se před dvěma lety napojil na koncern Europlant, se kterým nadále spolupracuje. Obhospodařuje asi 108 hektarů půdy, šlechtěním brambor se zabývá asi na 20 hektarech, na zbývající výměře se věnuje běžné rostlinné výrobě. Prioritním cílem zdejšího šlechtění je odolnost k plísni bramborové. Porosty kříženců nejsou během vegetace vůbec ošetřovány proti této chorobě, z čehož vyplývá, že pro další práci zůstávají jen ty skutečně nejodolnější materiály. Jak k tomu šlechtitel dodal, není to jednoduchá záležitost, neboť takovýchto rostlin je velmi málo, zvlášť když jsou vyhledány rostliny jak s odolností k plísni v nati, tak s odolností k plísni na hlízách. Výsledkem dlouhodobé práce, kterou jsme v předchozích větách skutečně velmi zjednodušili, jsou odrůdy, jež ve stávajícím v sortimentu vynikají právě svou odolností k plísni bramborové. V Německu jsou využívány mimo jiné i při ekologickém pěstování brambor. Třetím rokem je v českých státních odrůdových zkouškách z dílny Joachima Schroedera odrůda Steffi. Její autor ji popsal jako výnosnou poloranou konzumní odrůdu se žlutou dužninou, pěkným tvarem hlízy a jemnou chutí. Výjimečná je zmiňovaná odolnost k plísni bramborové.
Druhou odrůdou ze stanice Saatzucht R. Pohl, kterou již poznávají i čeští pěstitelé a která je letos druhým rokem ve státních zkouškách, je odrůda Roberta. Je určena pro produkci škrobu, jehož obsah je u ní skutečně vysoký: na sedmi místech zkoušení v Německu se pohyboval mezi 23 až 27 procenty.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *