Odrůdová skladba jarní pšenice

V roce 2001 byly Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským (dále ÚKZÚZ) na základě zákona o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin zaregistrovány tři nové odrůdy jarní pšenice (Bruncka, Corso a Vinjett) a ve Státní odrůdové knize je tak zapsáno k 1. 12. 2001 deset odrůd jarní pšenice.

Vzhledem k neexistenci systému evidence podílu jednotlivých odrůd na pěstitelských plochách je jednou z možností, jak tento údaj odhadnout, sledovat podíl odrůd na množitelských plochách, který do jisté míry koresponduje s rozšířením odrůd v praxi. Tato míra odhadu je však limitována malým podílem certifikovaného osiva a vysokým podílem tzv. farmářského osiva. Z uvedeného grafu přihlášených množitelských ploch (údaje dle odboru osiv a sadby ÚKZÚZ Praha – Motol) je zřejmé, že nejvyšší zastoupení mají kvalitní pekárenské pšenice kategorie „A“ (Saxana, Munk, Aranka – dohromady 87 %).

ÚKZÚZ ověřuje hospodářské vlastnosti nových a rozšířených registrovaných odrůd v dlouhodobě prováděných polních pokusech, které jsou zakládány na vlastních zkušebních stanicích i na dalších spolupracujících privátních pracovištích (v případě jarní pšenice na ŠS Stupice – SELGEN, a.s., Praha). Na základě výsledků z těchto pokusů ÚKZÚZ každoročně sestavuje publikaci Přehled odrůd obilnin, které jsou sumárním přehledem vlastností odrůd na základě čtyřletých pozorovaní.
Odrůdy jarní pšenice nejsou v těchto pokusech ošetřovány fungicidy ani morforegulátory. Použito je běžné mořidlo. Celková dávka dusíku se v souvislosti s předplodinou a lokalitou pohybuje v rozmezí 80 – 120 kg čistých živin na hektar. Vzhledem k nižšímu počtu pokusů, např. v porovnání s pšenicí ozimou, nejsou výsledky hodnoceny odděleně dle oblastí, ale představují reakce zkoušených odrůd v zemědělských výrobních oblastech řepařské a obilnářské.
V tabulce jsou uvedena hodnocení vlastností odrůd jarní pšenice. Informace o odrůdách vycházejí z pokusů, provedených v letech 1998 – 2001.

Odrůdy s kvalitní pekařskou jakostí (A)

Aranka PO

Poloraná až polopozdní odrůda nižšího až středního vzrůstu se středně velkým až velkým zrnem. Je vhodná především do řepařské a obilnářské oblasti. Předností odrůdy je vysoký výnos zrna. Výrazná pěstitelská rizika nemá.
Udržovatel: SELGEN, a.s., ŠS Úhřetice, registrace 1998.

Munk PO

Poloraná odrůda středního vzrůstu se středně velkým až větším zrnem. Je vhodná především do řepařské a obilnářské oblasti. Výrazné přednosti ani pěstitelská rizika nemá.
Udržovatel: Lochow-Petkus GmbH, D – zástupce v ČR: Selekta, a.s., registrace 1995.

Saxana PO

Poloraná odrůda nižšího vzrůstu se středně velkým až menším zrnem. Je vhodná především do vlhčí řepařské a do obilnářské oblasti. Výrazné přednosti nemá. Pěstitelská rizika představují náchylnost k napadení rzí pšeničnou a menší odolnost až náchylnost k napadení braničnatkami na listu.
Udržovatel: SELGEN, a.s., ŠS Stupice, registrace 1990.

Vinjett

Poloraná odrůda vysokého vzrůstu se středně velkým až velkým zrnem. Je vhodná především do řepařské a obilnářské oblasti. Přednostmi odrůdy jsou vysoký výnos zrna a odolnost proti napadení padlím travním. Výrazná pěstitelská rizika nemá.
Udržovatel: Svalöf Weibull AB, S – zástupce v ČR: OSEVA UNI, a.s., registrace 2001.

Odrůdy s chlebovou pekařskou jakostí (B)

Corso P

Pozdní odrůda středního vzrůstu s velkým zrnem. Je vhodná především do intenzivních podmínek řepařské a obilnářské oblasti. Předností odrůdy je velké zrno. Výrazná pěstitelská rizika nemá.
Udržovatel: Saatzucht Firlbeck KG, D – zástupce v ČR: CEBECO SEEDS s.r.o., registrace 2001.

Bruncka

Poloraná odrůda nižšího vzrůstu se středně velkým až větším zrnem. Je vhodná především do intenzivních podmínek řepařské a obilnářské oblasti. Předností odrůdy je vysoký výnos zrna. Výrazná pěstitelská rizika nemá.
Udržovatel: Lochow-Petkus GmbH, D – zástupce v ČR: Selekta, a.s., registrace 2001.

Leguan PO

Poloraná odrůda nižšího až středního vzrůstu se středně velkým zrnem. Je vhodná především do řepařské a obilnářské oblasti. Výrazné přednosti ani pěstitelská rizika nemá.
Udržovatel: SELGEN, a.s., ŠS Stupice – registrace 1998.

Sandra PO

Poloraná odrůda středního až nižšího vzrůstu se středně velkým zrnem. Je vhodná především do řepařské a obilnářské oblasti. Předností odrůdy je vysoká stabilita výnosu. Pěstitelská rizika představují náchylnost k napadení padlím travním na listu a citlivost na poléhání v intenzivních podmínkách.
Udržovatel: SELGEN, a.s., ŠS Stupice, registrace 1984.

Poznámka:
PO – chráněná odrůda dle zákona č. 408 / 2000 Sb.
P – podána žádost o udělení ochranných práv dle zákona č. 408 / 2000 Sb.

Ing. Daniel Jurečka,
Ústřední kontrolní a zkušební
ústav zemědělský, Brno

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *