Od mědi ke strobilurinům

Jak se již čtenáři Zemědělce měli možnost dočíst, společnost Aventis přišla pro letošní sezónu na český trh s novinkou. Jde o nový fungicid do brambor Casoar určený k ochraně proti plísni bramborové a alternariové skvrnitosti. Tento přípravek společnost Aventis českým pěstitelům brambor podrobně představila na semináři konaném 15. května v Havlíčkově Brodě, na jehož pořádání se spolupodílel Výzkumný ústav bramborářský. Pěstitelé brambor získali nejen informace o možnosti použití nového fungicidu, ale dr. Manfred Wenz z německé centrály firmy pěstitelům připomněl i historii boje s plísní bramborovou.

Patogen Phytophora infestatns se do Evropy dostal již polovině 19. stolení a způsobil v historii lidstva několik katastrof, například hladomor v Irsku. A právě to přimělo odborníky hledat cestu k potlačení této choroby, přičemž první účinný způsob ochrany byl nalezen v roce 1880. Tehdy se začala využívat například bordeauxská jícha, tj. směs síranu měďnatého a hašeného vápna, a další fungicidy na bázi mědi. Ačkoliv od těchto objevů uplynulo již více než sto let, měďnaté účinné látky jsou ve formě jednosložkových přípravků nebo jako partnerské složky ve směsných fungicidech používány dodnes.
Další významné objevy následovaly až v polovině 20. století. V letech 1940 až 1960 byly objeveny dithiokarbamáty, následovaly je ftalimidy, trifenyl-cínové sloučeniny a ftalonitrily a až v 80. letech nitroaniliny. Od 80. let však chemické firmy začínají uvádět na trh již systemické přípravky ze skupin acylmočovin, morfolinů, phenylamidů či karbamátové fungicidy. Jak dr. Wenz vysvětlil, ani objevením účinných látek ze zmíněných skupin však vývoj přípravků pro ochranu proti plísni bramborové nekončí. Vědci objevují stále nové chemické skupiny, které jsou dnes již ve fázi zavádění či stále ve vývoji. K těm nejdůležitějším novinkám patří strobiluriny (fenamidone od firmy Aventis, famoxadone od firmy Du Pont a pyraclostrovin od firmy BASF) či další nové účinné látky: zooxamid, iprovalicarb, cyazofamid i nejčerstvější benthiavalicarb.
Práce na vývoji nových přípravků však neznamená jen nacházení nových účinných látek, vyplynulo dále z přednášky německého odborníka. Pro praxi je velmi podstatné i hledání vhodných kombinací látek. Ve zmíněném novém přípravku Casoar, kterému především byl seminář věnován, spoluúčinkují propamocarb hydrochlorid (ze skupiny karbamátových přípravků) a chlorothalonil (ze skupiny ftalonitrilů), což jsou podle dr. Wenze ideální partneři k zajištění silného synergického efektu, který mimo jiné umožňuje použití mnohem nižších dávek účinných látek, než je tomu u jednosložkových herbicidů, či dávkovací flexibilitu přípravku.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *