Od čpavku k biotechnologiím

Přípravky na ochranu rostlin společnosti BASF vznikají ve výzkumném centru v německém Limburgerhofu. Právě zde jsme se na počátku dubna společně s novináři z dalších zemí střední a východní Evropy přesvědčili o tom, že za vznikem nového přípravku na ochranu rostlin se skrývají stovky milionů marek investovaných do několikaletého výzkumu.

Výzkumná stanice v Limburgerhofu založená v roce 1914 pamatuje doby, kdy hlavními agrárními produkty společnosti BASF byla první průmyslově vyráběná hnojiva, na počátku jejichž výroby stál ve své době převratný objev – syntéza amoniaku. Postupná intenzifikace zemědělské výroby vytvořila i požadavek chránit rostliny před škodlivými činiteli a proto na této stanici ve čtyřicátých letech začali s vývojem a ověřováním vhodných účinných látek. Právě herbicidy, fungicidy a insekticidy jsou v současné době hlavními produkty pro zemědělství vyráběné společností BASF. Distribuce hnojiv již byla postoupena jiné společnosti věnující se výhradně výživě rostlin.
Dnes se výzkumné centrum v Limburgerhofu věnuje především vývoji nových přípravků na ochranu rostlin. Ročně zde v laboratořích vytvářejí asi 20 000 různých sloučenin. Jak nás informoval náš průvodce výzkumným centrem Wilhem Steffin, dříve než jsou vzniklé látky ověřeny přímo na rostlinách, jsou v tzv. prescreeningu ověřovány laboratorně. Do zkoušení přímo na rostlinách v mnoha sklenících a na 100 hektarech přilehlých pozemků tak ročně postoupí asi 500 účinných látek.
První z vlastností, která se u nově vzniklé molekuly zjišťuje, je její vliv na životní prostředí. Žádný přípravek nesmí kontaminovat podzemní vody, být škodlivý pro člověka, živočichy atd. Protože v minulosti nebyla ekologii věnována taková pozornost jako dnes, trval vývoj přípravků podstatně kratší dobu. Za dva roky od vzniku nové sloučeniny mohl být přípravek na trhu. Dnes se nové látky ověřují až deset let. Jakmile látka nesplňuje ekotoxikologické a ekobiologické požadavky, její testování a další vývoj končí.
„Snem chemika je vytvořit za celou svoji kariéru alespoň jednu novou účinnou látku, která bude využívána v praxi“ řekl Wilhem Steffin. Vždyť cílem celé společnosti BASF je ročně uvést na trh alespoň dvě nové účinné látky pro ochranu rostlin. Kromě vlastností nového přípravku rozhoduje o jeho uvedení na trh také to, jaký se očekává jeho prodej, připustil Wilhem Steffin. Vždyť investice 300 miliónů DM, která je vynaložena do vývoje jediného přípravku, se společnosti musí vrátit. Také proto se účinné látky testují jen na několika nejvýznamnějších plodinách a teprve když uspějí, ověřuje se i jejich možné využití v dalších kulturách.
Neméně důležitou činností limburgerhofského centra je biotechnologický výzkum. Již málokdo pochybuje o tom, že právě biotechnologie významně ovlivní budoucnost zemědělství na celém světě. Jak při tiskové konferenci uvedl Dr. Wolfgang Große Entrup, vedoucí komunikace pro zemědělství Evropy, Afriky a západní Asie společnosti BASF, firma si předsevzala, že do roku 2010 bude v oblasti rostlinných biotechnologií patřit k vedoucím podnikům. Proto k tomuto účelu investuje v příštích deseti letech více než 700 milionů DM. Cílem firmy BASF je podle dr. Entrupa přijít na to, jaké rostlinné geny řídí určité biologické funkce. Jako další krok pak budou vytvořeny podklady pro využití těchto genů v kulturních rostlinách. Na tomto základě by měly být vyvíjeny rostliny, které mají vylepšené pěstitelské vlastnosti, jako např. odolnost suchu či chladu, nebo obsahují látky pro zdravou výživu. Sem patří např. rostliny s vyšším obsahem vitamínů či ω3-mastných kyselin k prevenci onemocnění oběhové systému. Firma BASF podle slov svých představitelů očekává, že bude moci tyto rostliny uvést na trh v roce 2001.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *