Ochrana se stimulačním účinkem

Společnost Syngenta disponuje technologií Rooting Power, která nejenže představuje naprostou špičku v ochraně osiva, ale navíc přináší dlouhodobou podporu kořenového systému. Rostliny jsou pak odolnější vůči stresu, mají lepší zdravotní stav, vitalitu a zabezpečují vyšší a stabilnější výnos zrna.

Nositelem technologie Rooting Power je přípravek Vibrance Gold, respektive jeho účinná látka sedaxane, která patří do 2. generace fungicidních látek ze skupiny SDHi (karboxamidy). Sedaxane je jako jediná účinná látka z této skupiny vyvinuta a určena k použití výhradně pro ochranu osiva. Přípravek Vibrance Gold obsahuje 50 g/l sedaxanu, 25 g/l fludioxonilu a 25 g/l difenoconazolu. Speciální kombinace tří účinných látek je současně kombinací tří významných fungicidních skupin – karboxamidů, fenylpyrrolů a triazolů. Tím získává přípravek nejen tři různé mechanismy působení a vzájemné posílení účinnosti proti chorobám, ale stává se také velmi významným nástrojem antirezistentních strategií. Vibrance Gold dosahuje vysoké účinnosti a má registraci na nejširší spektrum hospodářsky významných chorob.

Nejvýznamnějším benefitem přípravku Vibrance Gold je beze­sporu podpora kořenového sys­tému, stimulační účinek a zdravý růst kořenů, což má podstatný vliv na rovnoměrné a rychlé vzcházení rostlin, lepší přezimování, snazší regeneraci na jaře, vyšší odolnost rostlin proti stresu, lepší fyziologický stav a vitalitu rostlin.

Mnoho ověřovacích testů probíhalo v laboratorních, poloprovozních i provozních podmínkách po celém světě, ale právě v České republice bylo širokospektrální fungicidní mořidlo Vibrance Gold zaregistrováno jako první ve střední Evropě a spolu s Francií jako první v Evropě. Proto jsou pozitivní zkušenosti českých a moravských zemědělců obrovským zadostiučiněním a není náhodou, že si přípravek Vibrance Gold tak rychle vydobyl přední místo v tradičním semenářském průmyslu v ČR, ale i v povědomí odborné semenářské veřejnosti.

Z mnoha výsledků pokusů jasně vyplývá pozitivní vliv technologie Rooting Power nejen na délku kořenů, ale i na celkovou hmotnost kořenů a dokonce i na obsah sušiny v kořenech.

V roce 2014 založila společnost Syngenta přesné maloparcelkové pokusy na Zkušební stanici v Trutnově, kde se ověřoval tento vliv na ozimé, ale i na jarní pšenici. U jarní pšenice je vzhledem ke krátké vegetační době podpora rychlého počátečního rozvoje kořenového systému ještě více žádoucí. Do pokusu byla zařazena ozimá pšenice Darwin a jarní pšenice Kadrilj. Průměrné výsledky pokusu s ozimou pšenicí ze tří hodnocení (tabulka 2) jsou vidět v grafu 1 (délka a hmotnost kořenů). Varianta s osivem ošetřeným přípravkem Vibrance Gold dosáhla u obou znaků statisticky průkazně lepšího výsledku než ino­kulovaná kontrola, ale i než standardní přípravek.

Ošetření osiva přípravkem Vibrancem Gold přineslo prodloužení kořenů o 19 % a zvýšení obsahu sušiny kořenů o 9 % oproti inokulované kontrole.

Rozdíly byly jasně patrné i pouhým okem při odběru rostlin, rostliny ošetřené přípravkem měly na první pohled více podzemní i nadzemní biomasy, celkově lepší habitus i zdravotní stav.

V pokusu založeném v pšenici jarní Kadrilj se porovnávala varianta s osivem ošetřeným Vibrence Gold a varianta s osivem ošetřeným Celetem Extra v kombinaci s hojně používaným stimulátorem růstu. Výsledky byly překvapující. Varianta s osivem ošetřeným Celestem Extra se stimulátorem růstu vykázala prodloužení délky kořenů o 35 % v porovnání s kontrolou a o 17 % vůči variantě s osivem ošetřeným Vibrance Gold. Varianta s osivem ošetřeným přípravkem Vibrance Gold ale dosáhla více než šestkrát vyšší hmotnosti kořenů oproti kontrole a téměř pětkrát vyšší hmotnosti kořenů než varianta s osivem ošetřeným Celestem Extra se stimulátorem růstu. Proč tedy investovat do stimulátoru růstu, když máme k dispozici takovou unikátní kombinaci špičkové ochrany a vynikajícího stimulačního účinku v jediném unikátním přípravku Vibrance Gold?*

 

Ing. Martin Hájek, Ph.D.

plodinový specialista pro obilniny

Syngenta Czech s. r. o.

 

Tab. 1 – Aplikace přípravku Vibrance Gold v obilninách

Plodina Škodlivý organismus

Aplikační dávka přípravku

(l/t osiva)

Pšenice plíseň sněžná, kořenomorka obilná, sněť mazlavá pšeničná, sněť hladká pšeničná, sněť zakrslá pšeničná, sněť prašná pšeničná, Fusarium culmorum

2,0

Ječmen pruhovitost ječmene, sněť krytá ječná

2,0

Žito plíseň sněžná, sněť stébelná

2,0

Tritikale plíseň sněžná

2,0

Oves sněť ovesná

1,5

 

Tab. 2 – Termíny odběru
a růstová fáze

BBCH

Termín

19

15. 11. 2013

29

26. 3. 2014

32

25. 4. 2014

 

 

 

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *