Ochrana rostlin na míru každé farmě

Porovnat různé varianty fungicidního, herbicidního a insekticidního ošetření nejrozšířenějších plodin mohli návštěvníci polního dne uspořádaného společností Bayer CropScience v Libčanech na Královéhradecku či za necelý týden poté v Senici na Hané. Vidět zde byla jak úsporná jednoduchá řešení zabraňující nejzávažnějším škodám, tak i „luxusní“ varianty ochrany rostlin vhodné pro intenzivní technologie. Každý pěstitel si mohl z polních dnů odnést takové agrotechnické recepty, jež padnou i jeho podmínkám hospodaření.

Polní den uspořádala společnost Bayer CropScience již počtvrté. Letos se však prvně konaly kromě Libčan také na Moravě – v Senici na Hané. I zde byly k vidění pokusy s nejvýznamnějšími polními plodinami.
Podle organizátorů akce si pokusná plocha bere za cíl přiblížit se svou strukturou co nejvíce běžným plochám. A tak jsou i na dvanácti hektarech pokusné plochy, stejně jako ve většině zemědělských podniků, nejvíce zastoupeny obilniny – ozimá pšenice, jarní ječmen a na menší části ječmen ozimý, tritikale a jarní pšenice (celkem asi na 50 % výměry). Velká část výměry patří také řepce. V bloku věnovaném okopaninám je zastoupena kukuřice, brambory a cukrovka. V bloku jařin jsou kromě zmíněných jarním obilnin pěstovány také hrách a mák.

Mezi řepkou a sady
Již při letmém pohledu na plochy obklopující pokusné centrum v Libčanech mohl leckdo odhadovat zaměření místního podniku. Zemědělské družstvo Libčany, jež bylo spolu se semenářskými firmami prezentujícími jimi nabízený sortiment odrůd spoluorganizátorem polních dnů společnosti Bayer CropScience, je významným producentem ovoce, a tudíž sady lemují většinu cest k pokusům. Z celkem 1150 ha výměry podniku sady zaujímají asi 300 hektarů (190 ha jádroviny, 100 ha peckoviny).
U pokusného centra byla vidět také ozimá řepka. Podle slov Miroslava Vodičky, ředitele družstva, ji pěstují na 186 hektarech a po ozimé pšenici je tak zde nejrozšířenější polní plodinou. Nejen v prezentovaných pokusech, ale i na běžných plochách je letos v Libčanech řepka i jednou z nejnadějnějších plodin. Miroslav Vodička věří ve výnos na úrovni 4 t/ha. Avšak i v předchozích třech letech v tomto podniku hospodařícím v řepařském výrobním typu dosáhli u řepky slušných výnosů – 3,34 t/ha. Ačkoliv poslední tři roky provázela řada extrémů, mohou se v Libčanech pochlubit pěknými výsledky i u ostatních komodit – výnos pšenice pěstované na 451 ha je 6,23 t/ha, výnos ozimého ze 72 ha je 5,98 t/ha, výnos cukrovky z 93 ha je 60,5 t/ha.
Ředitel libčanského družstva potvrdil, že zmíněných úspěchů se jim daří dosahovat i díky spolupořádání polních dnů, neboť některé prezentované systémy ochrany přenášejí do praxe.

Co ukázaly pokusy?
Letošní rok je podle Ing. Pavla Egerta ze společnosti Bayer CropScience charakteristický silným tlakem chorob. A proto se nejen u pokusů s ozimou pšenicí nejvíce hovořilo o možnostech použití fungicidů. V této plodině z deseti představených variant Ing. Egert vyzdvihl především dvojí ošetření fungicidy – ve fázi 2. kolénka přípravkem Falcon v dávce 0,6 l/ha a v době metání Sferou v dávce 0,8 l/ha. Právě tato kombinace byla vhodným ošetřením pro letošní rok. Připomeňme, že fungicid Sfera je novinkou tohoto roku, a jde o strobilurinový přípravek.
Jako přípravek vhodný pro ošetření v době kvetení, a tudíž především proti fuzariózám v klasu, doporučil Ing. Egert fungicid Horizon.

V pokusech se pšenicí se představily rovněž chystané novinky, např. nový fungicid Proline, jež kromě strobilurinu obsahuje i novou azolovou složku. Proline by měl být na trh uveden v příštím roce. Jeho použití, jak ukázaly i pokusy, je možné v systémech více ošetření jak při první aplikaci proti chorobám pat stébel, padlí a dalším chorobám, tak i v druhém ošetřené v době kvetení.
O budoucím použití přípravku Proline se hovořilo i při prohlídce porostů řepky. Zde byl použit na podzim a v době květu.
Ačkoliv se řepka ve všech deseti variantách ochrany jevila velmi nadějně a i neošetřená kontrola byla relativně bez poškození, shodli se přítomní oborníci na tom, že ošetření Horizonem – fungicidem s růstově regulačním účinkem, mělo i letos své opodstatnění. Jak ukázala prohlídka porostů, u ošetřených variant byly šešule nasazeny níže na rostlině a šešulové patro bylo tudíž širší, což by se mělo projevit ve výnose. Z řady variant termínů ošetření a dávek přípravku Horizon Ing. Egert doporučil praktikům ošetření na podzim v době 5. listu řepky dávkou 0,5 l/ha a na jaře při výšce porostu asi 30 –50 cm dávkou 0,75 l/ha.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *