Ocenění za sladovnický ječmen

Všichni, kdo mají co do činění se sladovnickým ječmenem a sladem věří, že tak špatný rok, jakým byl ten uplynulý, se snad nebude opakovat. Loňské počasí se postaralo o to, že se na jaře některé plochy, určené právě pro jarní ječmen, nepodařilo vůbec oset.

Ani ten, kdo setí zvládnul, neměl zdaleka vyhráno: počasí se začátkem května náhle prudce zlomilo ze zimy do léta, pak bylo několik týdnů sucho, což postihlo zejména ječmenáře hospodařící na lehkých půdách a vláha přišla teprve ke konci vegetace. Opožděná mineralizace organické hmoty se podepsala na růstu obsahu dusíku v zrnu a to, že v době zrání a sklizně pokračovalo chladné a deštivé počasí zase způsobilo zaplísnění zrna.
Sladovníci proto jen těžko vybírají partie, které odpovídají jejich rostoucím kvalitativním požadavkům – a tím větší uznání patří proto těm pěstitelům, jimž se podařilo jarní ječmen do sladovnické kvality „dotáhnout“.
Slavnostnímu ceremoniálu předcházel v Prostějově odborný program, v jehož úvodu byli účastníci akce, především pěstitelé sladovnického ječmene z celé republiky, seznámeni se situací Tchecomaltu (v konkurzu) a Obchodních sladoven (pokračují, dodavatelům platí, pěstitele i pro letošní rok budou zálohovat osivy a chemickými přípravky a garantují ve více, než půlročním předstihu i cenu za tunu sladovnického ječmene odpovídající kvality ve výši 4200,- Kč). V dalších přednáškách pak odborníci seznámili pěstitele s aktuálními informacemi: Ing. Váňová z VÚZ Kroměříž s aktuálními aspekty chemické ochrany sladovnického ječmene a Ing. Daniel Jurečka z ÚKZÚZ Brno s aktuální situací v odrůdové skladbě sladovnických ječmenů. A pak už zazněly fanfáry a na pódium si pro Cenu Krále Ječmínka přišli ti pěstitelé, kteří byli v rajonech jednotlivých sladoven vyhodnoceni jako nejlepší. Vedle originálních dřevořezem Mistra Miroslava Srostlíka jim na konto přibyla i příjemná finanční odměna ve výši 30 tisíc korun.
Další ocenění – Cenu Krále Ječmínka za celoživotní přínos českému sladovnictví převzal v Prostějově z rukou inženýra Richarda Paulů, ředitele Obchodních sladovenm, a.s., šlechtitel Ing. Ivan Langr, CSc., ze Šlechtitelské stanice Stupice, autor odrůd Akcent, Amulet a Atribut.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *