Obstojí i ve stresových podmínkách

Při výběru vhodného hybridu kukuřice jsou vysoké výnosy hmoty nebo zrna jistě základním požadavkem každého pěstitele. V současné době se kvůli nerovnoměrnému rozdělení srážek, problémům se suchem či vyšším teplotám během vegetace zvyšuje zájem o hybridy s vysokou odolností k těmto stresovým podmínkám.

Firma B O R , s. r. o., nabízí ve svém sortimentu hybridy od různých šlechtitelů. Kukuřice, které pochází z nových směrů šlechtění pod názvy Tropical Dent a Roots­ Power od šlechtitelské firmy Euralis, mají i v horších podmínkách pěstování velmi zajímavé výsledky.

Tropical Dent® Corn Hybrid

V současné době se na světovém trhu objevují hybridy kukuřice, jejichž mateřské linie jsou si velmi podobné. Nedostatek rozmanitosti omezuje heterózní potenciál. Čím delší je vzdálenost mezi rodičovskými liniemi, tím vyšší je projev heterózy, dochází ke zvýšení výnosu a životaschopnosti nových kukuřic.

Šlechtitelská firma Euralis proto před deseti lety vytvořila novou strategii šlechtění zaměřenou na výzkum genetických zdrojů hybridů. Po velmi náročné práci výzkumný tým zmapoval kukuřice ve všech oblastech pěstování na světě. Výsledkem tohoto procesu jsou hybridy Tropical Dent®.

Tyto kukuřice se více podobají evropským tvrdým kukuřicím s kulatým, oranžovým zrnem, ale proces vysychání na konci vegetačního cyklu je mnohem rychlejší, stejně jako u amerických kukuřic s typem zrna koňský zub.

Hybridy Tropical Dent se vyznačují maximálními výnosy, vysokou výnosovou stabilitou a díky rychlému uvolňování vody ze zrna na konci vegetace také nízkou sklizňovou vlhkostí. Výhodou pro pěstitele jsou nižší náklady na sušení zrna a jednodušší organizace díky rané sklizni.

Ze sortimentu firmy B O R, s. r. o., patří do této skupiny velmi rané ES Pallazo (FAO S 230/Z 220), univerzální ES Asteroid (FAO S 270/Z 270), zdravý hybrid ES Gallery (FAO Z 300) a letošní novinka ES Cortes (FAO Z 380).

Roots Power® – síla pocházející z kořenů

Od roku 2010 provádí firma Euralis podrobný výběr hybridů s nejvhodnějšími kořenovými systémy, umožňující maximální výnos v náročných podmínkách. Tisíce rostlin je každoročně sledováno ve všech klimatických a půdních podmínkách.

Podnětem k jeho vývoji byla stále častější celosvětová poptávka od pěstitelů po hybridech, které se přizpůsobí stresovým podmínkám. Hlavním cílem tohoto inovativního programu je najít linie kukuřice, které jsou tolerantní k nedostatku vláhy a vysokým teplotám v době ve­getace.

Nově vyšlechtěné kukuřice mají silný a dlouhý hlavní kořen, který zajistí přístup k zásobám vody v půdě ve velkých hloubkách. Hluboké a bohatě větvené sekundární kořeny účinněji vstřebávají potřebné mikroelementy pro zdravý růst a široký úhel kořenů zajistí lepší stabilitu rostlin, a s tím související vyšší odolnost proti poléhání.

ES Gallery (FAO Z 300) a ES Asteroid (FAO S 270/Z 270) jsou řazeny mezi hybridy s Roots Power efektem.

ES Asteroid

V letošním roce byl u nás registrován raný až středně raný dvouliniový hybrid ES Asteroid (FAO S 270/Z 270), univerzální hybrid vhodný na zrno, siláž i pro výrobu bioplynu.

ES Asteroid má vyšší (276 cm, ÚKZÚZ 2014–2015), dobře olistěné rostliny, palice jsou velmi dobře ozrněné a vysoko nasazené (125 cm, ÚKZÚZ 2014–2015). Jarní vývoj je středně rychlý a rostliny dozrávají pozvolna a rovnoměrně. Vysoké výnosy (graf), nízká sklizňová vlhkost (27,6 %) a také vyšší HTZ (324 g) vytvářejí předpoklady pro úspěšné pěstování tohoto hybridu ve všech výrobních oblastech. Má velmi dobrý zdravotní stav. Za pozornost stojí zejména vynikající odolnost k fuzáriím. Další předností je vysoká odolnost k stresům, hlavně suchu. Typ zrna je mezityp.

Také v zahraničí se osvědčilo pěstování tohoto hybridu. ES Asteroid byl registrován v roce 2014 v Rakousku, v roce 2015 v Německu a v letošním roce v Polsku. Výhodné je jeho univerzální použití jak na siláž (vysoký obsah škrobu) a zrno (nadprůměrný výnos), tak na výrobu bioplynu.

ES Gallery

ES Gallery (FAO Z 300) je středně raný dvouliniový hybrid určený pro pěstování na zrno. Typ zrna je mezityp až zub. Již několik let patří mezi stabilní kukuřice.

Tento hybrid se vyznačuje velmi dobrým zdravotním stavem. Má výraznou odolnost k fuzáriu (9), především velmi nízký obsah mykotoxinů v zrnu. ES Gallery je vhodná i do suchých podmínek pěstování.

Vyznačuje se vysokými rostlinami s výbornou odolností proti poléhání (9) a vysoko nasazenými palicemi, velmi dobře ozrněnými.

Hybrid má vysoké výnosy, vysokou výnosovou stabilitu a nízkou sklizňovou vlhkost. V České republice byl registrován v roce 2014, na Slovensku o rok později, nadprůměrné výnosy zrna má také v Rakousku a Francii. Doporučuje se pěstovat v řepařské a kukuřičné výrobní oblasti.

Zajímavá volba pro pěstitele

Firma Euralis reaguje na změny klimatu a s tím související poptávku zemědělců po hybridech kukuřice s vysokou odolností ke stresovým podmínkám. Hybridy ES Asteroid a ES Gallery těmto požadavkům odpovídají a jsou pro pěstitele určitě zajímavou volbou.

 

Ing. Michaela Kadlíková

BOR , s. r. o.

Foto:

Letos byl u nás registrován raný až středně raný dvouliniový hybrid ES Asteroid, vhodný na zrno, siláž i pro výrobu bioplynu (Plzeň-Červený Hrádek, září 2016)

ES Gallery je středně raný dvouliniový hybrid, určený pro pěstování na zrno (Plzeň-Červený Hrádek, září 2016)

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *