Obilnin bylo letos zaseto méně

Český statistický úřad zpracoval a dne 3. 7. předložil veřejnosti výsledky základního strukturálního šetření o využití zemědělské půdy, o soupisu ploch osevů k 31. 5. 2001 a první orientační odhady hektarových výnosů a sklizní vybraných zemědělských plodin podle stavu k 20. 6. 2001. Vývoj osevních ploch v letošním roce je charakterizován mírným poklesem ploch obilnin, zvyšováním ploch technických plodin, cukrovky technické a snížením ploch luskovin, brambor, zeleniny a pícnin na orné půdě.

Obilniny byly zasety na jednom miliónu 627 tisících ha, tj. o 21 tisíc ha (o 1,3 %) méně než v roce 2000. Z jednotlivých druhů se zvýšila osevní plocha pouze tritikale, ozimého ječmene a kukuřice na zrno. Plochy okopanin jsou proti minulému roku nižší o jeden tisíc. ha, tj. o 0,5 %, z toho poklesla plocha brambor konzumních o 12 tisíc ha, raných o čtyři tisíce ha a vzrostla plocha cukrovky technické o 16 tisíc ha na 78 tisíc ha. Zvýšily se plochy technických plodin o 6,0 % na 452 tisíc ha, z toho řepky o 5,8 % na 344 tisíc ha. Naopak se snížily plochy pícnin na orné půdě o 7,3 % na 673 tisíc ha.
Za předpokladu normálního vývoje povětrnostních podmínek se očekává produkce základních obilnin ve výši šest miliónů 951 tisíc ha, což je v porovnání s dosaženou loňskou produkcí o 813 tisíc tun (13,2 %) více. Hektarový výnos je odhadován ve výši 4,44 t.ha-1 (loni 3,85 t.ha-1). Očekávaná sklizeň pšenice celkem čtyři milióny 382 tisíc tun je o 298 tisíc tun (o 7,3 %) vyšší než loni. Vyšší sklizeň se očekává u všech základních obilnin, kromě jarní pšenice, která podle předpokladů bude nižší o 34 tisíc tun, tj. o 14,3 %. Sklizeň raných brambor dosáhne podle odhadů 174 tisíc tun a hektarový výnos 15,25 tuny. Produkce řepky se při předpokládaném hektarovém výnosu 2,89 tuny očekává ve výši 994 tisíc tun, tj. o 150 tisíc tun více než v minulém roce.
ČSÚ uskuteční letos další šetření odhadů hektarových výnosů a sklizní podle stavu k 15. 7., 15. 8., 15. 9. a k 15. 10. 2001.

Podle zprávy ČSÚ zpracoval -pm-

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *