O bylinkách chybí informace

Pěstování léčivých, kořeninových a aromatických rostlin (LAKR) není v Čechách ničím novým. Naopak, pěstování tzv. bylinek má u nás dlouhou tradici. Přesto se celkové plochy jednotlivých druhů LAKR pohybují pouze v desítkách hektarů. O přesném rozsahu jejich pěstování i o obchodu s nimi však chybí informace. Vyjasnit alespoň některé otázky týkající se LAKR se pokusil seminář uspořádaný Sdružením pěstitelů a zpracovatelů léčivých rostlin PELERO, Mendelovou zemědělskou a lesnickou univerzitou v Brně (MZLU), firmou LEROS, s.r.o. Praha, Zbraslav a Výzkumným ústavem výživy zvířat v Pohořelicích. Na půdě posledně jmenovaného organizátora se akce koncem listopadu konala. Jednání se účastnili zástupci Ministerstva zemědělství ČR.

Zájmy pěstitelů a obchodníků s LAKR již od roku 1990 hájí sdružení pěstitelů a zpracovatelů léčivých rostlin PELERO. V posledních letech se však jeho činnost utlumila. Jak (však) v rámci semináře informoval předseda sdružení ing. Vladimír Raba, v této věci však její představitelé chtějí učinit nápravu a opět začínají intenzivně pracovat. Jejich prvořadým úkolem bude především získat chybějící informace o rozsahu pěstování a obchodování s LAKR. Vždyť poslední situační a výhledová zpráva ministerstva zemědělství o léčivých, aromatických a kořeninových rostlinách, na jejíž přípravě se sdružení podílelo, vyšla již před pěti lety. O té doby chybí oficiální informace.
Proto údaje, které na semináři prezentovala ing. Blanka Kocourková, CSc. z MZLU v Brně, pocházejí pouze z odhadů a výsledků šetření, které provedla v roce 1998 univerzita. Podle nich se v loňském roce LAKR pěstovaly na 2616 ha, z nichž však významných 2300 ha představovaly(ují) plochy kmínu. Ze zbývající plochy patří asi 25 ha kořenovým druhům, 60 ha květovým druhům, 92 ha naťovým druhům. Největší plochu zaujímají druhy, u kterých se sklízejí plody a semena, bez kmínu asi 140 ha. O druzích, z nichž se sklízí list, chybí i v odhadech informace. Mezi nejrozšířenější druhy LAKR patří kromě kmínu ostropestřec mariánský, námel, koryandr, fenykl a heřmánek.
Účelové pěstování LAKR na našem území je jen jedním možným zdrojem LAKR. Některé druhy se sbírají ve volné přírodě a samozřejmě mnoho druhů je k nám dováženo. Jak však dále uvedla ing. Kocourková, díky rozvíjejícím se zpracovatelským subjektům, má pěstování LAKR na našem území perspektivu.
V budoucnu však bude nutné vyřešit mnoho otázek, které souvisejí s pěstováním. Základní pěstitelské technologie jsou pěstitelům známy. Zákon 92/96 Sb. a jeho novela 357/99 Sb. O odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin o LAKR pojednává, je však třeba připravit k velké novele zákona návrhy změn, které by pomohly rozvoji pěstování LAKR. Zákon uvádí 44 generativně a 11 vegetativně množených rostlin a v další příloze 5 druhů kořeninových rostlin, zákon tedy celkem pojednává o 66 druzích LAKR. Odrůdy jsou registrovány u 41 druhů. Znamená to, že u 15 druhů může být do oběhu uváděno osivo, aniž by byla registrována odrůda. Jsou to: anýz vonný, brutnák lékařský, buřina srdečník, hořec žlutý, komonice lékařská, mařinka vonná, parcha léčivá, pupalka dvouletá, routa vonná, saturejka vytrvalá, zeměžluč hořká, máta klasnatá, medvědice lékařská a puškvorec obecný. V druhovém seznamu, který je též součástí zákona, jsou však uvedeny jen dva druhy: heřmánek pravý a máta peprná.
Ing. Kocourková ve svém referátu rovněž naznačila jeden možných z problémů při pěstování LAKR. Jako u běžně pěstovaných plodin konvenčním způsobem, je i u LAKR nutné provádět chemickou ochranu proti škůdcům, houbovým chorobám, případně i proti plevelům. I tato otázka je zákonem upravena. Zákon o rostlinolékařské péči 147/96 Sb. a jeho malá novela však uvádí pouze 4 druhy, kmín, fenykl, ostropestřec a heřmánek, do nichž jsou učeny přípravky na ochranu rostlin. Jak ing. Kocourková uvedla, tento stav je možné řešit poskytnutím výjimky, tzv. minoritní indikace, ministerstvem zemědělství, o kterou je nutné žádat příslušný odbor a její povolení závisí na ověření oprávněným pracovištěm po dobu 1 až 2 let. Je tedy zřejmé, že před sdružením, které opět obnovuje svoji intenzívní činnost, je řada důležitých úkolů.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *