Nový partner pro agroobchod a služby

Při pěstování sladovnického ječmene je předchozí zajištění odbytu důležitější než u jiných plodin. Vložit prostředky a úsilí do získání produktu dobré sladovnické jakosti a potom jej nerealizovat na trhu, ale zkrmit, by byl špatný podnikatelský výsledek. Zájem o stabilitu dodávek kvalitní suroviny mají i odběratelé – sladovny.

Francouzská firma Soufflet vlastní v České republice Sladovny Soufflet ČR, s. r. o., a je majoritním akcionářem Selekty, a. s. Pro lepší zajištění dostatku sladovnického ječmene v kvalitě, kterou požadují její odběratelé – tuzemské i zahraniční pivovary, učinila výrazný krok. Založila dceřinou společnost Soufflet AGRO, s. r. o., jak nás na přehlídce Naše pole, která se uskutečnila koncem června v Nabočanech u Chrudimi a na níž se skupina Soufflet prezentovala, informoval Ing. Jaroslav Skopal, vedoucí nákupu této společnosti. Jejím úkolem bude nejen nákup sladovnického ječmene a prodej osiva, ale chce se postupně stát významným partnerem našim zemědělcům pro ostatní agroobchod a služby.
V současné době chybějí v mnohých zemědělských podnicích prostředky na nákup hnojiv, osiv, pesticidů a dalších potřeb, což výrazně brzdí hospodaření. Jde vlastně o začarovaný kruh. Když není produkce, nejsou tržby, a když nejsou tržby, není z čeho zaplatit vstupy. Soufflet AGRO, s. r. o., svým smluvním pěstitelům poskytuje potřeby v naturální podobě a oni po sklizni zaplatí produktem – sladovnickým ječmenem. Je pravdou, že do tržního hospodářství takové praktiky zcela nezapadají, ale jejich přínos pro obě zúčastněné strany je zřejmý.
Zemědělec vlastně dostane bezúročný úvěr, který mu pomůže ve složité situaci. Bude moci dále hospodařit a bude mít zajištěn odbyt na svoji produkci. Pěstování sladovnického ječmene tak zůstane zachováno tam, kde s touto plodinou mají zkušenosti a kde to umějí. Sladovny Soufflet budou mít dostatek kvalitní suroviny v odrůdově jednotných partiích. Navíc splní požadavek na dokladování všech vstupů do pěstitelské technologie, bez něhož nebude v nejbližších letech možné realizovat produkci na zahraničních trzích.
Činnost firmy Soufflet AGRO, s. r. o., se neomezí pouze na sladovnický ječmen. V nabídce jsou také osiva ostatních obilnin, luskovin, technických a krmných plodin, přípravky na ochranu rostlin a technologické poradenství. Plánuje se zakládání polních pokusů, jejichž výsledky budou prezentovány na polních dnech. V obchodním týmu nové společnosti jsou pracovníci s dlouholetými zkušenostmi, odbornost při nabízení produktů i při poradenství je zajištěna.
Při čtení těchto řádků si někteří pěstitelé sladovnického ječmene možná řeknou, že by svůj ječmen dokázali prodat výhodněji. Záleží pochopitelně na jejich rozhodnutí. Výraznou roli sehraje také momentální situace a místní podmínky, zvláště síla konkurence. Za rok budeme moudřejší. Až po první sklizni bude více informací o tom, jak se nabízená služba osvědčila.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *