Nový hybrid pro novou technologii

S nabídkou vysoce kvalitních hybridů patří firma Agrofinal s. r. o. již celých dvacet let k lídrům trhu a její hybridy slunečnice patří k nejžádanějším a nejvýkonnějším v České republice. V roce 2016 se stala na domácím trhu jedničkou s osivem slunečnice. Pro pěstitelský rok 2017 připravila společnost Agrofinal komplexní nabídku hybridů slunečnice, která plně uspokojí všechny pěstitele v České republice.

V nabídce jsou jak hybridy klasické (ES Biba, ES Bella, ES Columbella), hybridy vhodné pro technologii Clearfield (ES Novamis CL, ES Florimis CL), tak i hybridy s vysokým obsahem kyseliny olejové v oleji, takzvané High-Oleic (ES Idillic HO, ES Ethic HO a ES Tektonic CL HO). Nabídku uzavírá ještě hybrid ES Royal s pruhovanou nažkou vhodný například pro ptactvo. Absolutní novinkou je ale hybrid ES Janis CLP, který je určen pro novou herbicidní technologii Clearfield Plus.

Technologie Clearfield Plus

Technologie Clearfield Plus je inovativním produkčním systémem, který je určen pro generaci nejnovějších a nejmodernějších hybridů s genem odolnosti CLHA+ s vyšší úrovní selektivity vůči imazamoxu, jakým je právě nový hybrid ES Janis CLP. Nová technologie smáčedel v herbicidu Pulsar Plus je silnější a účinnější v boji proti celému spektru plevelů, zvláště pak klíčovým plevelům, jako jsou merlík, laskavec, ježatka, lebeda, pohanka.

Systém poskytuje rychlý počáteční efekt, rychlou absorbci imazamoxu listy plevelů, větší flexibilitu načasování aplikace, radikální a spolehlivou regulaci plevelů a poskytuje také jednoduché řešení výdrolu CLP.

ES Janis CLP – novinka pro Clearfield Plus

Hybrid, který byl v Evropské unii poprvé zaregistrován v roce 2015, byl vyšlechtěn pro pěstování technologií Clearfield Plus, která bude v roce 2017 v České republice novinkou. Tato technologie je inovativním stupněm již zavedené technologie Clearfield, která se používá v České republice již na 47 % ploch.

Hybrid ES Janis CLP vyniká souhrnem výborných hospodářských vlastností. Vedle vysokého a stabilního výnosu je to ranost, velmi dobrá olejnatost, střední až nižší vzrůst, velmi dobrý zdravotní stav a zejména vynikající odolnost proti suchu. Uvedené přednosti by měly řadit tento hybrid k absolutní domácí špičce. I v právě uplynulém roce 2016 ukázal na všech poloprovozních plochách, kde byl testován, svoji plasticitu a ranost, a dosáhl nadprůměrných výnosů nažek, včetně velmi dobré olejnatosti, při nízkých sklizňových vlhkostech. A právě stabilita nadprůměrných výnosů v kombinaci s vysokou odolností proti suchu a vysokou výhodností pěstování v herbicidní technologii Clearfield Plus je u tohoto hybridu tím, čím by měl zaujmout a přesvědčit pěstitele v Čechách a na Moravě.

Dokládají to i vynikající výsledky z poloprovozního testování v roce 2016, zejména na suchých lokalitách. Na typicky suché lokalitě v RD Dobroměřice na okrese Louny dosáhl hybrid ES Janis CLP výsledku 2,96 t/ha i při značném poškození kroupami a byl nejlepší z celého portfolia Agrofinalu. Jako další příklad lze uvést lokalitu s pravidelnými jarními a letními přísušky v okrese Beroun, společnost Agronu Rpety, kde byl ES Janis CLP sklizen až po říjnových deštích v termínu 2. 11. 2016 s vynikajícím výnosem 3,26 t/ha. Hybrid ES Janis CLP vynikl také v Ivani na Brněnsku, kde se na suchém stanovišti prosadil mezi nejlepší s výnosem 2,82 t/ha.

Dobrou zprávou pro všechny zájemce o pěstování hybridů technologií Clearfield Plus je to, že se společnosti Agrofinal podařilo pro osev v roce 2017 zajistit větší množství kvalitního osiva hybridu ES Janis CLP, než bylo původně plánováno. Poslední prodejní týdny však ukázaly, že zájemci o tento hybrid by si měli s objednávkou pospíšit, protože v tomto případě bude pravděpodobně poptávka převyšovat nabídku.

Poděkování patří obchodním partnerům za dlouhodobý zájem o hybridy společnosti Agrofinal. Přejeme jim, aby ročník 2017 byl pěstitelsky i ekonomicky úspěšný.

Milan Spurný

Agrofinal spol. s r. o.

Foto: ES Janis CLP – vyšší stupeň systému Clearfield

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *