15.12.2022 | 05:12
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Novinky ve šlechtění obilnin

Sérii seminářů uspořádala v prosinci společnost Selgen, a. s., která oslavuje třicet let na českém trhu. Za tu dobu vyselektovala mnoho hojně používaných odrůd polních plodin. Nad uplynulým obdobím i novými směry ve šlechtění se v úvodu zamyslel ředitel šlechtění společnosti Dr. Ing. Pavel Hořčička. Jeho kolegové se potom ve svých prezentacích věnovali jednotlivým plodinám.

Ing. Irena Bížová a Bc. Tomáš Bláha, DiS., se ve svém příspěvku zaměřili na pšenici. Podle nich ročník 2022 svým průběhem počasí vegetaci ozimých obilnin z hlediska výnosu nepřál, projevil se nedostatek vláhy v klíčových růstových fázích. Byly tedy pesimistické předpovědi ohledně výnosu. Nakonec se díky velmi příznivému počasí v době sklizně dosáhlo dobrého výnosu i kvality. „Průzkum společnosti Agrotest Kroměříž uvádí výnos ozimé pšenice 7,2 tuny na hektar (v roce 2021 to bylo 7,6 t/ha), podle ČSÚ se sklidilo 6,1 t/ha, což je o 0,2 t méně než v roce předchozím. V zrnu byl zaznamenán nižší obsah mykotoxinů než v minulých letech,“ sdělila Ing. Bížová.

Potenciální nebezpečí

Pro tuto sezónu upozornili přednášející na několik potenciálních potíží. Jedním z nich je hraboš polní. Tento hlodavec se velmi rychle množí a je schopen zkonzumovat za den tolik potravy, kolik sám váží. Ročně tak dokáže jedinec pozřít přes jeden kilogram obilnin a 5 kg jiných rostlin.

Očekává se také vyšší výskyt přenašečů virových chorob, jako jsou mšice střemchová a křísek polní.

Výhled do budoucna

Podle řečníků nás v blízké budoucnosti čeká omezení požívání agrochemikálií (environmentální i ekonomické). Do roku 2030 musí dojít k 50% úspoře pesticidů, což klade důraz na používání rezistentních odrůd, a také 20% úspoře minerálních hnojiv.

Předpokládá se bonifikace a cenotvorba vyprodukovaného zrna také podle uhlíkové stopy stejně jako hodnocení vhodnosti odrůd pro nové způsoby hospodaření – pro redukované zpracování půdy, nebo pro přímé setí do porostů meziplodin. Dalšími kritérii, která nabývají na významu, jsou bilance živin (především dusíku), bilance energie a uhlíková stopa.

„Zkrátka stupňuje se tlak na efektivitu pěstování a precizní zemědělství, nesmíme ale zapomínat ani na selský rozum,“ zhodnotili zástupci společnosti Selgen.

Ozimé pšenice

Z portfolia Selgenu doporučili přednášející například ozimou pšenici Butterfly vhodnou i do ekologického zemědělství, která nabízí vysoký výnos dusíkatých látek a dobrý zdravotní stav. Je vhodná do vláhově stabilních oblastí a nevadí jí ani horší půdy.

Butterfly patří mezi polopozdní pšenice s jakostí E. Je mrazuvzdorná, méně odnoživá, delší stéblo se vyznačuje dobrou odolností vůči poléhání. „V praxi dosáhla v loňském roce na většině stanovišť výnosu převyšujícího deset hektarů na tunu,“ vyzdvihla Ing. Bížová.

Další „éčkovou“ pšenicí je Julie. Poskytuje vysoký výnos srovnatelný s méně jakostními odrůdami, je stabilní i v suchých oblastech a vyznačuje se dobrým zdravotním stavem.

Z materiálů jakosti A doporučil Bc. Bláha Megan. Jedná se o mrazuvzdornou velmi ranou odrůdu. „Je vyšší a více odnožuje, proto doporučujeme používat morforegulátory včas a v dostatečné míře,“ komentoval přednášející.

Krátká a nepoléhavá pšenice Skif patří také do skupiny A. Nabízí kombinovanou rezistenci vůči rzím, velmi dobré výnosy a nízké vstupy.

Další „áčkovou“ odrůdou je Illusion. Řadí se mezi stabilní rostliny středního vzrůstu, je nenáročná na agrotechniku, vysoce odolná proti poléhání a středně mrazuvzdorná. Odnožuje méně, nabízí dobrý výnos a zdravotní stav. Výhodou je přítomnost genu rezistence k PCH 1, který má z 37 doporučených odrůd pouze pět. „Pěstování odrůd s PCH 1 snižuje možnost napadení chorobami pat stébel, což je v aktuální situaci omezování užití některých látek velmi aktuální,“ sdělil Tomáš Bláha.

Do kategorie A se řadí také výnosná raná odrůda Adina, která se vyznačuje středním vzrůstem a dobrým zdravotním stavem listu i klasu. „Je středně odolná proti poléhání a středně mrazuvzdorná,“ uvedla Ing. Bížová.

Tolerantní k fusáriím je raná B pšenice Petronela, která se vyznačuje vysokou mrazuvzdorností, menší odnoživostí a možností pozdního výsevu.

Vysoké výnosy nabízí raná mrazuvdorná odrůda Kalbex řadící se mezi C odrůdy. Je tolerantní k pozdnímu výsevu i k obilní předplodině a vyznačuje se velkým zrnem (HTS 43 g).

 

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down