Novinky v sortimentu raných a středně raných kukuřic

Nabídka firmy B O R , s. r. o., se každoročně rozšiřuje o nové hybridy kukuřice. Pro jaro 2017 je top hybridem kukuřice ES Asteroid s univerzálním použitím na siláž, zrno i bioplyn a nový hybrid Fashion doporučený pro pěstování na zrno.

ES Asteroid

Raný dvouliniový hybrid ES Asteroid (FAO Z 270) je vlajkovou lodí v sortimentu raných až středně raných kukuřic. V letech 2014 a 2015 prošel registračními zkouškami ÚKZÚZ a v letošním roce byl v ČR registrován.

Pochází ze šlechtění firmy Euralis a patří do skupiny hybridů nové generace „Tropical Dent Corn Hybrid“. Tyto hybridy se vyznačují nadprůměrnými výnosy, vysokou výnosovou stabilitou a díky rychlému uvolňování vody ze zrna na konci vegetace také příznivou sklizňovou vlhkostí. Vedle ES Asteroidu do této skupiny patří také velmi raný hybrid ES Palazzo (FAO S 230 / Z 220) a středně raná zrnová kukuřice ES Gallery (FAO  Z 300).

ES Asteroid se vyznačuje vyššími (276 cm – ÚKZÚZ 2014-15), dobře olistěnými rostlinami, palice jsou velmi dobře ozrněné a vysoko nasazené (125 cm – ÚKZÚZ 2014-15). Typ zrna je mezityp. Jarní vývoj je středně rychlý a rostliny dozrávají pozvolna a rovnoměrně. Tento hybrid má vysoké výnosy (105 % v roce 2014, 106 % v roce 2015) a nízkou sklizňovou vlhkost (27,6 %), dále také vyšší HTZ (324 g). Má velmi dobrý zdravotní stav. Za pozornost stojí zejména vynikající odolnost k fuzáriím. Další předností je vysoká odolnost stresům, hlavně suchu.

Pěstování tohoto hybridu se osvědčilo i v zahraničí. ES Asteroid byl registrován v roce 2014 v Rakousku, v roce 2015 v Německu a v letošním roce také v Polsku. Výhodné je jeho univerzální použití jak na siláž (vysoký obsah škrobu), na zrno (nadprůměrný výnos), tak i využití na bioplyn.

Fashion

Novinkou pro jaro 2017 je hybrid Fashion (FAO Z 240). Jedná se velmi raný,  tříliniový hybrid, který byl díky velmi dobrým výsledkům v registračních pokusech ÚKZÚZ (2014-2015) v letošním roce u nás zaregistrován.

Rostliny jsou vysoké (282 cm – ÚKZUZ 2014-15), palice jsou nasazeny středně vysoko (111 cm – UKZÚZ 2014-15) a jsou dobře ozrněné. Vyznačuje se vysokými výnosy zrna (103 % v roce 2014, 107% v roce 2015), vysokým počtem řad zrn na palici, vyšší HTZ  (344 g). Výhodou je nižší sklizňová vlhkost. Typ zrna je tvrdý až mezityp.

Závěr

Nabídka hybridů kukuřice na českém trhu je velmi široká a je mnohdy náročné se v ní orientovat. U hybridů, které prošly úspěšně zkoušením v rámci pokusů ÚKZÚZ a byly v ČR registrované, se pěstitel o tyto výsledky v našich podmínkách může při svém výběru opřít.

Ing. Michaela Kadlíková
BOR , s. r. o.

Foto: ES Asteroid v poloprovozních pokusech v Plzni-Červeném Hrádku, září 2016

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *