Novinky se v zemědělské praxi dobře uplatnily

V loňském roce jsme touto dobou čtenářům Úrody představili nové hybridy kukuřice firmy Pioneer - Justinu, Calimeru, Lambadu a Benicii, které končily cyklus registračních zkoušek ÚKZÚZ. Všechny čtyři hybridy byly úspěšně registrovány a již na jaře roku 2001 se výrazně prosadily do zemědělské praxe.Nyní, přibližně po roce, předkládáme praktické zkušenosti některých pěstitelů s pěstováním výše uvedených hybridů.

Hybrid Justina se v letošním, poměrně chladném roce velmi dobře uplatnil v podnicích, které leží ve vyšší nadmořské výšce. Díky číslu FAO 210 na siláž a nadprůměrnému podílu palic v sušině přichází při sklizni na řadu mezi prvními. Podle měření nárůstu sušiny palic v podniku Kralovická zemědělská, a.s. (okres Plzeň – sever) se sušina za první tři týdny měsíce září tohoto roku zvýšila o 3 – 4 % (průměr osmi velmi raných hybridů). Normální nárůst sušiny v tomto období je okolo 0,5 % za den. Z hlediska rozložení sklizně a dosažení požadované sušiny silážní hmoty mají velmi rané hybridy v chladných oblastech svoje nezastupitelné místo. Tento požadavek Justina beze zbytku splňuje.
Jednoznačným trhákem se bezesporu stal hybrid Lambada (FAO siláž 260, zrno 240). Tříleté výsledky (1998 – 2000) zkoušek užitné hodnoty tohoto hybridu jsou více než přesvědčivé. Výnos celkové suché hmoty 106,7 % na průměr kontrol a výnos suché hmoty palic 112,5 % na průměr kontrol – to jsou vskutku ojedinělé výsledky. Však také zájem zemědělců o osivo Lambady předčil všechna očekávání. Hybrid kukuřice Lambada se v roce 2001 stal nejpěstovanějším hybridem firmy Pioneer a požadavky některých zemědělců na osivo musely být kráceny.
O Lambadě hovoří pan Horňanský ze ZEAS a.s. Lysice (okres Blansko). Oceňuje především vyrovnanost porostu s vysokým podílem perfektně opylených palic v silážní hmotě a také velmi rychlý počátečního vývoj. V loňských i letošních poloprovozních pokusech.činí podíl suché hmoty palic z celkové suché hmoty rostliny 60 – 65 %.
Rovněž Calimera (FAO siláž 250, zrno 230) v letošním roce rozhodně nezklamala a potvrdila svoji pozici plastického hybridu pro teplejší bramborářskou oblast. Tento hybrid se dokázal vypořádat s chladným jarem. O Calimeře hovoří pan Kabelka z Rolnické společnosti a.s. Lesonice (okres Třebíč). I přes pomalejší počáteční vývoj oceňuje další rychlý nárůst biomasy, vzrůst hybridu a dobře nasazené a opylené palice. V loňském roce poskytovala výnosy suché hmoty kolem 17 – 20 t.ha-1.
Benicia (FAO 350) potvrdila svou pověst silážního rekordmana a mnoha pěstitelům v intenzivní oblasti přinesla dosud nevídané výnosy silážní hmoty. Ing. Dobrovolný ze ZD Doubrava Nová Ves u Oslavan (okres Brno – venkov) pěstoval letos Benicii na 20 ha a je s jejím výnosem nadmíru spokojen. Výnos zelené hmoty 45 t.ha-1 při sušině 33,5 % je při suchu, které v jeho oblasti panovalo, velmi pěkný. Cení si zejména podílu dobře opylených palic v silážní hmotě.
Letos má firma Pioneer připraveno pro zemědělce opět několik novinek. Jsou to hybridy PR39G12, Sandrina a Anasta, které končí cyklus zkoušek užitné hodnoty ÚKZÚZ. Dosud známé dvouleté výsledky jsou velmi slibné, a proto lze předpokládat jejich registraci a možnost pěstování už v příštím roce.
Zejména hybrid PR39G12, který bude na trh uveden již podle pravidel nové nomenklatury firmy Pioneer, bude pro české a moravské zemědělce v chladných oblastech určitě velkým přínosem. Dvouleté výsledky registračních zkoušek ukazují výnos suché hmoty 109,8 %, výnos suché hmoty palic 110 % a výnos zrna 106,3 % na průměr kontrol. G12 (FAO siláž 230, zrno 210) lze označit jako ranější verzi Lambady a jeho výkonnost mu předurčuje významné postavení v sortimentu raných hybridů. G12 se vyznačuje moderním habitem, tj. širokými, vzpřímeně postavenými listy. Má velmi rychlý počáteční start a i ve studeném jaru se dokáže se vyrovnat s přísuškem. Má výrazně prošlechtěný stay green efekt.
Druhý hybrid z trojlístku novinek Sandrina se může pochlubit dvouletým průměrem výnosu zrna 106,5 % na úroveň kontrol. FAO 290 tento hybrid rajonizujedo řepařské oblasti k univerzálnímu pěstování na zrno či siláž. Hybrid Sandrina poskytuje vysoký výnos zrna, který je porovnatelný s pozdnějším hybridem Virginia, ale sklízený při nižší vlhkosti. Vyznačuje se odolností vůči sněti kukuřičné (Ustilago maydis) a proti houbám rodu Giberella produkujícím mykotoxiny.
Poslední novinka pro rok 2002 hybrid Anasta si své příznivce také určitě najde. Dvouletý výnos zrna 107,9 % na úroveň kontrol je rozhodně velmi slibný údaj. V tomto smyslu bude Anasta přínosem i pro současné pěstitele takových hybridů, jako jsou Clarica nebo Raissa, protože právě tyto hybridy jsou používány ÚKZÚZ jako kontroly středně raného sortimentu zrnové kukuřice. Anasta, FAO 340, je výjimečně výnosným zrnovým hybridem určeným pro pěstování v intenzivní pěstitelské oblasti.
Jsme přesvědčeni, že tak jako Lambada, Calimera a Benicia se výrazným způsobem prosadily v letošním roce na českém trhu s osivy kukuřice, i G12, Sandrina a Anasta významně obohatí nabídku firmy Pioneer a přinesou finanční přínos svým pěstitelům.

Ing. Jaroslav Novotný, Ing. Ivo Jůn,
Pioneer Saaten Ges.m.b.H.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *