Nově registrovaný fungicid Ridomil Gold plus

Po registraci Ridomilu Gold MZ 68 WP k ochraně brambor, révy a zeleniny v roce 2001 byl letos registrován další „Gold“. Jde o Ridomil Gold plus 42,5 WP, kterým je nahrazen původní známý přípravek Ridomil plus 48 WP. Podobně jako jeho předchůdce bude nový Ridomil Gold plus používán především ve chmelu, révě a některých druzích zelenin proti patogenům ze třídy Oomycetes někdy také nazývaných jako nepravé padlí (například plíseň chmelová, plíseň révová, plíseň okurková aj.).

Od objevu metalaxylu, účinné látky Ridomilu, v roce 1974 uplynulo 28 let a přesto Ridomil doposud patří k základním fungicidům neodmyslitelně spjatých s účinnou ochranou proti houbovým patogenům řádu Peronosporales.

Metalaxyl-M (Mefenoxam®) – účinný izomer

Povšimněme si rozdílů mezi původními přípravky Ridomil a novými přípravky typu Ridomil Gold (tabulka 1). Zůstává zachován obsah kontaktní složky, kterou je reziduálně působící mancozeb u Ridomilu Gold MZ 67 WP a oxychlorid mědi u Ridomilu Gold plus 42,5 WP. Podstata rozdílu mezi novými přípravky Ridomil Gold a jejich přechůdci spočívá v odlišnostech mezi novým metalaxylem-M (= Mefenoxam®) a původním metalaxylem.
Klasický metalaxyl je z chemického pohledu racemát (1 : 1) dvou optických izomerů lišících se v účinnosti. Oba mají shodný způsob účinku (inhibice RNA), avšak opticky pravotočivý R-izomer je mnohem účinnější a je výlučně obsažen v metalaxylu-M v Ridomilu Gold. Metalaxyl-M se vyznačuje stejnou nebo lepší biologickou účinností než metalaxyl, a to při poloviční aplikační dávce. Ridomil Gold, představující pozoruhodnou technickou inovaci, je prvním komerčně dostupným izomerickým fungicidem. Obdobné izomerické inovace byly zaznamenány u herbicidů (fenoxy-herbicidy, mecoprop aj.) a insekticidů (pyretroidy).

Vhodnější pro životní prostředí

Přípravky typu Ridomil Gold obsahují snížené množství fenylamidu s pesticidním účinkem (31 – 50 %) při stejné nebo vyšší biologické účinnosti. Jejich aplikací se úměrně snižuje zátěž životního prostředí snížením aplikované dávky na jednotku plochy u fenylamidové složky (metalaxyl-M) na 36 – 50 % proti původnímu metalaxylu, rychlejším rozkladem v půdě a menším rizikem kontaminace podzemních vod.
Metalaxyl-M je klasifikován EPA (Environment Protection Agency v USA) jako produkt se sníženým rizikem (Reduced Risk Product). U některých plodin technická inovace v podobě Ridomilu Gold přináší zkrácení ochranných lhůt (tabulky 2 a 3). Například u chmele je nyní ochranná lhůta stanovena v délce 14 dní (u původního Ridomilu plus byla 28 dní), u brambor je ochranná lhůta sedm dní (u původního Ridomilu MZ 68 WP byla 21 dní). Tato zkrácení zlepšují možnosti využití Ridomilu Gold a ještě více snižují potenciální rizika nežádoucích reziduí.

Použití přípravků Ridomil Gold

Možnosti aplikace obou přípravků typu Ridomil Gold vyplývají z rozsahu registrovaného použití (tabulky 2 a 3). Proti plísni bramborové v bramborách je povolen Ridomil Gold MZ 68 WP s mancozebem jako kontaktní složkou. V souladu s metodikou EPPO č. 2/1989 byly v registračních pokusech posuzovány účinky Ridomilu Gold MZ 68 WP na sklizeň hlíz a váhové podíly velikostních tříd podle národních kritérií. Vliv testovaného přípravku Ridomil Gold MZ 68 WP na výnos hlíz se projevil průměrným zvýšením výnosu o 48,3 %, vliv referenčního Ridomilu MZ 72 WP se projevil zvýšením o 51,2 % (rozdíly nebyly statisticky významné). Působení Ridomilu Gold MZ 68 se rovněž pozitivně projevilo na zastoupení velikostního podílu hlíz 4(5) – 7 cm (tabulka 4).
Ve chmelu je povolen Ridomil Gold plus 42,5 s oxychloridem mědi jako kontaktní složkou. Vliv Ridomilu Gold plus na jakost chmelových hlávek byl vysoce pozitivní. Nejvyšší průměrná jakost chmelových hlávek v pokusném období 1997 – 1998 byla zaznamenána po aplikaci testovaného přípravku Ridomil Gold plus 42,5 WP. Při průměrné účinnosti 82 % (Ridomil plus 48 WP – 78 %, standard – 72 %) bylo dosaženo zlepšení jakosti chmelových hlávek o plné dva stupně jakosti (ze III. jakosti na I. jakost).

Závěr

Přípravky typu Ridomil Gold představují významný příspěvek ke zdokonalení ochrany brambor, chmele, révy vinné a zeleniny proti plísním řádu Peronosporales. S přihlédnutím k jedinečným plně systemickým vlastnostem metalaxylu-M mají nezastupitelné místo ve fungicidních sledech zejména v období aktivního vegetativního růstu při zahájení ochrany. Přínosem izomerických fungicidů Ridomil Gold je snížení některých ekologických rizik pro životní prostředí.

Ing. Antonín Horák, CSc.,
Syngenta Czech, s. r. o., Praha

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *