Nově registrované odrůdy

Brambory Na základě výsledků registračních zkoušek prováděných odborem odrůdového zkušebnictví ÚKZÚZ bylo v roce 2001 zapsáno do Státní odrůdové knihy ČR deset nových odrůd brambor.

Praxe má v současném širokém sortimentu 108 registrovaných odrůd brambor k dispozici velmi výkonné a kvalitní odrůdy z tuzemské i evropské produkce. Z této nabídky lze vybrat vhodné odrůdy jak pro jednotlivé užitkové směry a jejich kombinace, tak i pro oblasti pěstování.
Na odrůdu jsou kladeny stále vyšší požadavky. Konzument a zpracovatel nyní vyžaduje odrůdy s jasně deklarovanou kvalitou. Nová odrůda v komplexu svých vlastností má být významným přínosem v porovnání s jinými registrovanými odrůdami. Při registraci je kladen důraz na vnější a hlavně vnitřní kvalitu hlíz a lze konstatovat, že konzumní a technologická kvalita hlíz, podložená odpovídajícím zdravotním stavem a výkonem, je v souladu s celoevropským trendem rozhodující při uplatnění odrůdy na trhu.
Z nově registrovaných konzumních odrůd byla odrůda Milva zařazena do varného typu AB, odrůda Inova do varného typu B, odrůdy Kornelie, Cicero do varného typu BC, odrůda Laura do varného typu B-BC a odrůda Redstar do varného typu C pro přípravu těst a kaší. Dále byly registrovány odrůda Camilla pro zpracování na smažené výrobky (lze jí vyžít i pro přímý konzum varného typu BC), odrůda Delikat na smažené a suché výrobky a Innovator na speciální smažené výrobky světlé barvy. Pro výrobu škrobu byla registrována odrůda Westamyl s vysokou a stabilní škrobnatostí.
V letošním roce byla zrušena registrace u odrůd Krystala, Folva, Provita a Signal.

INOVA

Odrůda byla vyšlechtěna a je udržována firmou Handelmaatschapij VAN RIJN B.V., Gravenzande, Nizozemsko, zástupcem pro ČR je firma AGRORADOST s.r.o., Radostín.
Jde o velmi ranou odrůdu s nízkým, polovzpřímeným až rozkleslým trsem, tenkým až středním stonkem, středně velkým listem, širokým lístkem. Nekvete. Hlízy jsou dlouze oválné, středně velké, vzhledné s mělkými očky, žlutou dužninou, žlutou slupkou, jsou odolné proti mechanickému poškození. Klíček je kuželovitý, červenofialový. Počáteční růst natě je rychlý, počet hlíz pod trsem střední až nízký.
Odrůda je rezistentní proti napadení rakovinou brambor (1) a háďátkem bramborovým (1). Je odolná až středně odolná proti napadení obecnou strupovitostí, méně odolná proti napadení virovými chorobami, středně odolná proti napadení plísní bramborovou.
Výnosy hlíz v ranobramborářské oblasti v nejranějších termínech sklizní jsou středně vysoké až vysoké, při konečné sklizni středně vysoké až nižší.
Je určena pro skupinu brambor konzumních raných. Při předčasných sklizních jsou vařené hlízy chutné, příjemně vlhké, slabě moučnaté, jemné struktury, po uvaření netmavnou, po dozrání jsou rovněž chutné, středně vlhké, slabě až středně moučnaté, středně hrubé struktury, po uvaření netmavnou, zařazeny do varného typu B.
Odrůda Inova se vyznačuje středně vysokými až vysokými výnosy v prvních dvou termínech sklizní při pěstování v ranobramborářských oblastech a velmi dobrou konzumní jakostí.

CAMILLA

Odrůda byla vyšlechtěna a je udržována firmou Europlant Pflanzenzucht GmbH., Lüneburg, Německo, zástupcem pro ČR je firma Europlant šlechtitelská spol. s r.o., Praha.
Jde o ranou odrůdu s nízkým až středně vysokým, rozkleslým trsem, tenkým až středně tlustým stonkem, středním listem, středně širokým lístkem. Květ je střední, červenofialový. Hlízy jsou oválné, středně velké, s mělkými očky, žlutou dužninou, žlutou slupkou. Klíček je kuželovitý, modrofialový. Počáteční růst natě je rychlý, nárůst hlíz je rychlý, počet hlíz pod trsem nízký.
Odrůda je náchylná k napadení rakovinou brambor (1) a je rezistentní proti napadení háďátkem bramborovým (1). Odolná je proti virovým chorobám, odolná až středně odolná proti napadení obecnou strupovitostí a středně odolná proti napadení plísní bramborovou.
Dosahuje středně vysokých až nižších výnosů, podíl tržních hlíz vysoký. Je určena pro výrobu hranolků, lze jí využít i pro přímý konzum, je zařazena do varného typu BC. Vařené hlízy jsou moučnaté, hrubší struktury.
Odrůda Camilla se vyznačuje vysokou kvalitou smažených hranolků a odolností proti virovým chorobám.

CICERO

Odrůda byla vyšlechtěna a je udržována firmou J. A. Crebas, Luttelgeest, Nizozemsko, zástupcem pro ČR je firma Oseva PRO, s.r.o., Praha.
Jde o ranou odrůdu s vysokým, vzpřímeným trsem, silným stonkem, velkým listem, středně širokým až širokým lístkem. Květ je malý, bílý. Hlízy jsou oválné, středně velké, s velmi mělkými až mělkými očky, žlutou až světle žlutou dužninou, žlutou slupkou. Klíček je vejčitý, červenofialový. Počáteční růst natě středně rychlý, nárůst hlíz je pomalý, počet hlíz pod trsem střední až nízký.
Odrůda je náchylná k napadení rakovinou brambor (1) a je rezistentní proti napadení háďátkem bramborovým (1). Středně odolná je proti virovým chorobám a proti napadení obecnou strupovitostí, odolná proti napadení plísní bramborovou.
Dosahuje vysokých výnosů, podíl tržních hlíz vysoký. Je určena pro přímý konzum, zařazena do varného typu BC. Vařené hlízy jsou středně moučnaté, středně hrubé struktury, příjemně vlhké.
Odrůda Cicero se vyznačuje vysokým výnosem vzhledných, velikostně vyrovnaných hlíz a je odolná proti napadení plísní bramborovou.

DELIKAT

Odrůda byla vyšlechtěna a je udržována firmou Norika Nordring-Kartofelzucht. und Vermehrungs GmbH., Groß Lüsewitz, Německo, zástupcem pro ČR je firma NOREX NORIKA Exportgesellschaft mbH, Havlíčkův Brod.
Jde o ranou odrůdu se středně vysokým až vysokým, vzpřímeným až polovzpřímeným trsem, tenkým až středně tlustým stonkem, středně velkým listem, úzkým lístkem. Květ je střední až velký, bílý. Hlízy jsou oválné, středně velké, se středně hlubokými očky, žlutou dužninou, žlutou slupkou. Klíček je kuželovitý, červenofialový. Počáteční růst natě je rychlý, nárůst hlíz je středně rychlý až pomalý, počet hlíz pod trsem střední až nižší.
Odrůda je rezistentní proti napadení rakovinou brambor (1) a háďátkem bramborovým (1). Odolná až středně odolná je proti virovým chorobám, středně odolná proti napadení obecnou strupovitostí a plísní bramborovou.
Dosahuje středně vysokých výnosů s vysokým podílem tržních hlíz, obsahem sušiny a redukujících cukrů splňuje parametry zpracovatelského průmyslu pro výrobu hranolků, lupínků a suchých výrobků.
Odrůda Delikat je určena pro zpracování na hranolky, lupínky a suché výrobky.

KORNELIE

Odrůda byla vyšlechtěna a je udržována firmou Sativa Keřkov, a.s., Havlíčkův Brod.
Jde o ranou odrůdu se středně vysokým až vysokým, polovzpřímeným trsem, středně silným až silným stonkem, velkým listem, středně širokým lístkem. Nekvete. Hlízy jsou oválné, středně velké, středně hlubokými až mělkými očky, žlutou dužninou, žlutou slupkou, mají vysokou odolnost proti mechanickému poškození. Klíček je kuželovitý, červenofialový. Počáteční růst natě je rychlý, nárůst hlíz je středně rychlý, počet hlíz pod trsem je střední až nižší.
Odrůda je rezistentní proti napadení rakovinou brambor (1) a háďátkem bramborovým (1). Je odolná proti virovým chorobám, středně odolná až odolná proti napadení obecnou strupovitostí, středně odolná proti napadení plísní bramborovou.
Dosahuje středně vysokých až vysokých výnosů, podíl tržních hlíz vysoký. Je určena pro přímý konzum, zařazena do varného typu BC. Vařené hlízy jsou středně moučnaté, středně hrubé struktury, příjemně vlhké, chutné.
Odrůda Kornelie se vyznačuje vysokou výtěžností tržních hlíz, odolností proti virovým chorobám, odolností proti mechanickému poškození a dobrou konzumní kvalitou.

INNOVATOR

Odrůda byla vyšlechtěna a je udržována firmou De Z.P.C.,B.A., Leeuwarden, Nizozemsko, zástupcem pro ČR je firma MEDIPO AGRAS H.B., spol s r.o., Havlíčkův Brod.
Jde o poloranou odrůdu se středně vysokým, polovzpřímeným trsem, středně silným stonkem, středně velkým listem, středně širokým lístkem. Květ je středně velký, bílý. Hlízy jsou dlouze oválné, středně velké až velké, s mělkými až středně hlubokými očky, krémovou dužninou, žlutou slupkou. Klíček je kuželovitý, červenofialový. Počáteční růst natě je rychlý, nárůst hlíz je středně rychlý, počet hlíz pod trsem je nízký.
Odrůda je rezistentní proti napadení rakovinou brambor (1) a náchylná k napadení háďátkem bramborovým (1). Je náchylná k virovým chorobám, odolná proti napadení obecnou strupovitostí a plísní bramborovou.
Dosahuje vysoké výtěžnosti tržních hlíz, výnos hlíz je nízký. Je určena pro zpracování na speciální světlé hranolky.
Odrůda Innovator se vyznačuje dlouze oválnými hlízami se střední až vyšší škrobnatostí, nízkým obsahem redukujících cukrů, s krémovou dužninou, vhodnými pro výrobu světlých hranolků.

LAURA

Odrůda byla vyšlechtěna a je udržována firmou Europlant Pflanzenzucht GmbH., Lüneburg, Německo, zástupcem pro ČR je firma Europlant šlechtitelská, spol. s r.o., Praha.
Jde o poloranou odrůdu se středně vysokým až vysokým, polovzpřímeným trsem, tenkým až středně tlustým stonkem, středně velkým listem, úzkým až středně širokým lístkem. Květ je střední, červenofialový. Hlízy jsou dlouze oválné, středně velké, s velmi mělkými očky, tmavě žlutou dužninou, červenou slupkou. Klíček je vejčitý, červenofialový. Počáteční růst natě je rychlý, nárůst hlíz pomalý, počet hlíz pod trsem je střední.
Odrůda je slabě náchylná s polní rezistencí vůči napadení rakovinou brambor (1) a je rezistentní proti napadení háďátkem bramborovým (1). Je odolná proti virovým chorobám, odolná až středně odolná proti napadení obecnou strupovitostí a plísní bramborovou.
Dosahuje středně vysokých až nižších výnosů, výtěžnost tržních hlíz je středně vysoká až vysoká. Je určena pro přímý konzum, zařazena do varného typu B-BC. Vařené hlízy jsou středně moučnaté, středně hrubé struktury, chutné, příjemně vlhké, barevně stabilní.
Odrůda Laura se vyznačuje vysokou odolností proti virovým chorobám a vzhlednými, velikostně vyrovnanými hlízami dobré konzumní kvality.

MILVA

Odrůda byla vyšlechtěna a je udržována firmou Nordkartoffel-Zuchtgesellschaft mbH., Lüneburg, Německo, zástupcem pro ČR je firma Europlant šlechtitelská, spol. s r.o., Praha.
Jde o poloranou odrůdu se středně vysokým, polovzpřímeným trsem, tenkým stonkem, středně velkým listem, středně širokým lístkem. Květ je malý až střední, bílý. Hlízy jsou krátce oválné, středně velké, s mělkými očky, tmavě žlutou dužninou, žlutou slupkou. Klíček je vejčitý, modrofialový. Počáteční růst natě je rychlý, nárůst hlíz je středně rychlý, počet hlíz pod trsem je střední.
Odrůda je náchylná k napadení rakovinou brambor (1) a je rezistentní proti napadení háďátkem bramborovým (1). Méně odolná je proti virovým chorobám, odolná proti napadení obecnou strupovitostí, odolná až středně odolná proti napadení plísní bramborovou.
Dosahuje vysokých výnosů, výtěžnost tržních hlíz je středně vysoká až vysoká. Je určena pro přímý konzum, zařazena do varného typu AB. Vařené hlízy jsou slabě moučnaté, pevné, jemné struktury, příjemně vlhké, barevně stabilní a chutné.
Odrůda Milva se vyznačuje vysokým výnosem hlíz velmi dobré konzumní kvality a odolností proti napadení obecnou strupovitostí.

WESTAMYL

Odrůda byla vyšlechtěna a je udržována firmou Vesa Velhartice, šlechtění a množení brambor, a.s., Velhartice.
Jde o polopozdní odrůdu se středně vysokým až vysokým, polovzpřímeným trsem, tenkým až středně silným stonkem, středně velkým listem, úzkým lístkem. Květ je střední, bílý. Hlízy jsou krátce oválné, středně velké, se středně hlubokými očky, žlutou dužninou, žlutou slupkou. Klíček je kulovitý, červenofialový. Počáteční růst natě je rychlý, nárůst hlíz je pomalý, počet hlíz pod trsem střední.
Odrůda je rezistentní proti napadení rakovinou brambor (1) a háďátkem bramborovým (1). Je odolná až středně odolná proti virovým chorobám, středně odolná proti napadení obecnou strupovitostí, odolná proti napadení plísní bramborovou.
Dosahuje velmi vysoké škrobnatosti a vysokého výnosu škrobu, výnos hlíz je středně vysoký až nízký. Je určena pro zpracování na škrob.
Odrůda Westamyl se vyznačuje velmi vysokou škrobnatostí, vysokým výnosem škrobu, vyšší odolností proti virovým chorobám a odolností proti napadení plísní bramborovou.

REDSTAR

Odrůda byla vyšlechtěna a je udržována firmou De Z.P.C.,B.A., Leeuwarden, Nizozemsko, zástupcem pro ČR je firma MEDIPO AGRAS H.B., spol. s r.o., Havlíčkův Brod.
Jde o poloranou odrůdu se středně vysokým, polovzpřímeným trsem, středně tlustým stonkem, středně velkým až velkým listem, středně širokým lístkem. Květ je střední, červenofialový. Hlízy jsou krátce oválné, středně velké, s mělkými očky, žlutou dužninou, červenou slupkou, jsou odolné vůči mechanickému poškození. Klíček je kuželovitý, červenofialový. Počáteční růst natě a nárůst hlíz jsou středně rychlé, počet hlíz pod trsem je střední až nižší.
Odrůda je rezistentní proti napadení rakovinou brambor (1) a háďátkem bramborovým (1). Náchylná je k virovým chorobám, odolná proti napadení obecnou strupovitostí, středně odolná proti napadení plísní bramborovou.
Výnos hlíz je nízký, dosahuje vyšší výtěžnosti tržních hlíz. Je určena pro přímý konzum, zařazena do varného typu C, vhodná pro přípravu těst a kaší. Vařené hlízy jsou silně moučnaté, kypré, středně hrubé až hrubé struktury, po uvaření středně tmavnou.
Odrůda Redstar se vyznačuje vyšší výtěžností tržních hlíz vhodných pro přípravu těst a kaší, odolností proti napadení obecnou strupovitostí a odolností hlíz proti mechanickému poškození.

Ing. Josef Med,
Ústřední kontrolní a zkušební
ústav zemědělský, Brno,
zkušební stanice Lípa

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *