Nově registrované odrůdy řepky

Sortiment registrovaných odrůd řepky olejky byl pro rok 2005 rozšířen o řadu nových výkonných odrůd „00“ kvality, tedy s minimálním obsahem kyseliny erukové a nízkým obsahem glukosinolátů. V kategorii liniových odrůd ozimé řepky bylo zaregistrováno šest nových materiálů pozdního charakteru a jeden hybridní. Rovněž sortiment jarní řepky prochází velice rychlou obměnou, letos se mezi novinkami objevily čtyři nové odrůdy.

Podrobné informace nejen o nově registrovaných odrůdách řepky olejky, ale i o dalších plodinách (hořčice bílé a sareptské, máku setého, lnu olejného, sóji a kmínu kořenného) naleznete v novém vydání Přehledu odrůd olejnin a kmínu. Má být k dispozici během května 2005.

Řepka olejka ozimá

V kategorii liniových odrůd bylo registrováno šest nových materiálů: Action, Californium, Caracas, Labrador, Manitoba a Smart. Mimo odrůdy Action, která se zkoušela čtyři roky, byly ostatní odrůdy registrovány po třech letech zkoušek. Kromě vysoké výkonnosti jsou přínosem také lepší pěstitelské vlastnosti. Zvláště je třeba zdůraznit vysokou zimovzdornost odrůdy Californium, kterou se tato odrůda vyznačovala v zimě 2002/2003, vysoký obsah oleje v semenech odrůd Action, Manitoba a Smart a velmi nízký obsah glukosinolátů u odrůdy Labrador.
Registrována byla také hybridní odrůda Banjo, založená na hybridním systému MSL. Vysoký výnos, ranost a vysoká zimovzdornost zaznamenaná v zimě 2002/2003 jsou hlavními přínosy tohoto hybridu.

Popis liniových odrůd

Action

Odrůda Action má minimální obsah kyseliny erukové a nízký obsah glukosinolátů. Byla vyšlechtěna v Německu firmou Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG a v České republice ji zastupuje Ing. Marian Špunar, Brno.
Action je pozdní odrůda. Rostliny jsou středně vysoké, středně odolné proti poléhání. Odolnost proti vyzimování je vyhovující, v zimě 2002/2003 projevila odrůda menší odolnost. Odrůda je méně odolná k napadení plísní šedou, méně až středně odolná proti napadení fomovým černáním stonku, středně odolná proti napadení hlízenkou a středně odolná proti napadení černěmi řepky.
Hmotnost tisíce semen je středně vysoká. Obsah oleje v semenech má vysoký.

Californium

Odrůda Californium má minimální obsah kyseliny erukové a nízký obsah glukosinolátů. Byla vyšlechtěna ve Francii firmou Monsanto SAS a v České republice ji zastupuje Monsanto ČR, s. r. o., Brno.
Californium je polopozdní odrůda. Rostliny jsou nízké, středně odolné proti poléhání. Odolnost proti vyzimování je vyhovující, v zimě 2002/2003 byla odrůda vysoce odolná. Odrůda je méně odolná proti napadení plísní šedou, méně až středně odolná proti napadení fomovým černáním stonku, středně odolná proti napadení hlízenkou a středně odolná proti napadení černěmi řepky.
Hmotnost tisíce semen je vysoká. Obsah oleje v semenech má nízký až středně vysoký.

Caracas

Odrůda Caracas má minimální obsah kyseliny erukové a nízký obsah glukosinolátů. Byla vyšlechtěna ve Francii firmou Monsanto SAS a v České republice ji zastupuje Monsanto ČR, s. r. o., Brno.
Caracas je polopozdní odrůda. Rostliny jsou nízké, středně odolné proti poléhání. Odolnost proti vyzimování je vyhovující, v zimě 2002/2003 byla odrůda středně až méně odolná. Odrůda je středně odolná proti napadení plísní šedou, středně odolná proti napadení fomovým černáním stonku, středně odolná proti napadení hlízenkou a středně odolná proti napadení černěmi řepky.
Hmotnost tisíce semen je vysoká. Obsah oleje v semenech má středně vysoký až vysoký.

Labrador

Odrůda Labrador má minimální obsah kyseliny erukové a velmi nízký obsah glukosinolátů. Byla vyšlechtěna ve Francii firmou SCA Adrien Momonts et Fils a v České republice ji zastupuje Saatbau Linz ČR, spol. s. r. o., Žatec.
Labarador je velmi pozdní odrůda. Rostliny jsou nízké, středně odolné proti poléhání. Odolnost proti vyzimování je vyhovující, v zimě 2002/2003 byla odrůda středně odolná. Odrůda je méně až středně odolná proti napadení plísní šedou, středně odolná proti napadení fomovým černáním stonku, středně odolná proti napadení hlízenkou a středně odolná proti napadení černěmi řepky.
Hmotnost tisíce semen je středně vysoká až vysoká. Obsah oleje v semenech má středně vysoký.

Manitoba

Odrůda Manitoba má minimální obsah kyseliny erukové a nízký obsah glukosinolátů. Byla vyšlechtěna ve Francii Nickerson International Research Geie a v České republice ji zastupuje Limagrain ČR, s. r. o., Vizovice.
Manitoba je pozdní odrůda. Rostliny jsou středně vysoké, středně odolné až odolné proti poléhání. Odolnost proti vyzimování je vyhovující, v zimě 2002/2003 byla odrůda středně až méně odolná. Odrůda je středně odolná proti napadení plísní šedou, středně odolná proti napadení fomovým černáním stonku, středně odolná proti napadení hlízenkou a středně odolná proti napadení černěmi řepky.
Hmotnost tisíce semen je středně vysoká. Obsahu oleje v semenech dosahuje středně vysokého až vysokého.

Smart

Odrůda Smart má minimální obsah kyseliny erukové a nízký obsah glukosinolátů. Byla vyšlechtěna v Německu firmou Syngenta Seeds GmbH a v České republice ji zastupuje Syngenta Czech, s. r. o., Praha.
Smart je pozdní odrůda. Rostliny jsou středně vysoké, středně odolné proti poléhání. Odolnost proti vyzimování je vyhovující, v zimě 2002/2003 byla odrůda středně odolná. Odrůda je méně odolná proti napadení plísní šedou, středně odolná proti napadení fomovým černáním stonku, středně odolná proti napadení hlízenkou a středně odolná proti napadení černěmi řepky.
Hmotnosti tisíce semen dosahuje středně vysoké. Obsah oleje v semeni má vysoký.

Hybridní odrůdy (systém MSL)

Banjo

Odrůda Banjo je pylově fertilní hybrid s minimálním obsahem kyseliny erukové a nízkým obsahem glukosinolátů. Byla vyšlechtěna ve Švédsku firmou Svalöf Weibull AB a v České republice jej zastupuje Ing. Marian Špunar, Brno.
Banjo je raná až středně raná hybridní odrůda. Rostliny jsou vysoké, středně odolné proti poléhání. Odolnost proti vyzimování je vyhovující, v zimě 2002/2003 byla odrůda vysoce odolná. Odrůda je méně odolná proti napadení plísní šedou, méně odolná proti napadení fomovým černáním stonku, středně odolná proti napadení hlízenkou a středně odolná proti napadení černěmi řepky.
Hmotnost tisíce semen středně vysoká. Obsah oleje v semeni středně vysoký.

Řepka olejka jarní

Sortiment registrovaných odrůd jarní řepky je rychle obměňován, i když se zatím v našich podmínkách dosud neuplatnilo hybridní šlechtění. V letošním roce byly registrovány čtyři nové odrůdy, po třech letech zkoušek Haydn, Mozart, Trend a po čtyřech odrůda Senator. Šlechtitelský pokrok se u těchto odrůd odráží především ve vysoké výkonnosti a ve zlepšování kvality, zvláště ve zvyšování olejnatosti, která se tak postupně dostává na úroveň odrůd ozimé řepky.

Popis nových odrůd

Haydn

Odrůda Haydn má minimální obsah kyseliny erukové a velmi nízký obsah glukosinolátů. Byla vyšlechtěna v Německu firmou Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG a v České republice ji zastupuje Ing. Marian Špunar, Brno.
Haydn je středně raná odrůda. Rostliny jsou nízké až středně vysoké, odolné proti poléhání před sklizní. Odolnost proti napadení chorobami je na úrovni ostatních registrovaných odrůd.
Hmotnost tisíce semen je středně vysoká až nízká. Obsah oleje v semenech má vysoký až velmi vysoký.

Mozart

Odrůda Mozart má minimální obsah kyseliny erukové a nízký obsah glukosinolátů. Byla vyšlechtěna v Německu firmou Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG a v České republice ji zastupuje Ing. Marian Špunar, Brno.
Mozart je raná až středně raná odrůda. Rostliny jsou nízké až středně vysoké, odolné proti poléhání před sklizní. Odolnost proti napadení chorobami je na úrovni ostatních registrovaných odrůd.
Hmotnost tisíce semen je středně vysoká. Obsah oleje v semenech má vysoký.

Senator

Odrůda Senator má minimální obsah kyseliny erukové a velmi nízký obsah glukosinolátů. Byla vyšlechtěna ve Švédsku firmou Svalöf Weibull AB a v České republice ji zastupuje Oseva UNI, a. s., Choceň.
Senator je raná až středně raná odrůda. Rostliny jsou středně vysoké, odolné proti poléhání před sklizní. Odolnost proti napadení chorobami je na úrovni ostatních registrovaných odrůd.
Hmotnost tisíce semen je středně vysoká. Obsah oleje v semenech má středně vysoký až vysoký.

Trend

Odrůda Trend má minimální obsah kyseliny erukové a nízký obsah glukosinolátů. Byla vyšlechtěna v Německu firmou Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG a v České republice ji zastupuje Ing. Marian Špunar, Brno.
Trend je raná až středně raná odrůda. Rostliny jsou nízké až středně vysoké, odolné proti poléhání před sklizní. Odolnost proti napadení chorobami je na úrovni ostatních registrovaných odrůd.
Hmotnost tisíce semen je středně vysoká. Obsah oleje v semenech má středně vysoký až vysoký.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *