Nově registrované odrůdy

Jetel luční SUEZ Odrůda byla vyšlechtěna a je udržována firmou AGROGEN, spol. s r.o., Troubsko na šlechtitelské stanici Slavice. Ve zkouškách ÚKZÚZ byla vedena pod označením SE-54. Suez je diploidní, raná až středně raná odrůda, středně odolná proti poléhání. Rostliny jsou středně vysoké, lodyha tenká až středně silná, listy středně dlouhé a středně široké až široké. Rychlost počátečního růstu a rychlost obrůstání po sečích je střední.

Odrůda je středně odolná proti napadení rakovinou jetele, spálou jetele lučního a listovými skvrnitostmi, středně odolná proti napadení patogeny způsobujícími odumírání kořenů, méně odolná proti napadení padlím rdesnovým; středně odolná proti virózám.
Výnos zelené hmoty v prvním a druhém užitkovém roce je vysoký, výnos suché hmoty v prvním a druhém užitkovém roce je středně vysoký. Odrůda je vytrvalá do druhého užitkového roku, je vhodná pro klasické osevní postupy i jako komponent pro krátkodobé jetelotravní, především luční porosty.

Jetel plazivý

KRÁL

Odrůda byla vyšlechtěna a je udržována firmou AGROGEN, spol. s r.o., Troubsko na šlechtitelské stanici Slavice. Ve zkouškách ÚKZÚZ byla vedena pod označením SE-121.
Král je raná až středně raná odrůda botanického typu holandicum. Rostliny jsou středně vysoké, řapíky tenké až středně silné, listy krátké až středně dlouhé a středně široké. Rychlost počátečního růstu a rychlost obrůstání po sečích je střední.
Odrůda je středně odolná proti napadení rakovinou jetele a listovými skvrnitostmi, středně odolná proti napadení patogeny způsobujícími odumírání kořenů, méně odolná proti napadení plísní jetelovou; středně odolná proti virózám.
Četnost rostlin s kyanogenními glykosidy je nízká. Výnos zelené a suché hmoty v prvním, druhém a třetím užitkovém roce je vysoký. Odrůda je vytrvalá do třetího užitkového roku, je vhodná jako komponent pro víceleté luční i pastevní porosty.

RIESLING

Odrůda byla vyšlechtěna a je udržována firmou Cebeco Seeds, 5250 GA Vlijmen, NL. Ve zkouškách ÚKZÚZ byla vedena pod označením Riesling. Zástupcem pro ČR je firma CEBECO SEEDS s.r.o., Praha.
Riesling je raná až středně raná odrůda botanického typu přechodného mezi holandicum a giganteum. Rostliny jsou středně vysoké, řapíky středně silné až silné, listy středně dlouhé až dlouhé a středně široké. Rychlost počátečního růstu a rychlost obrůstání po sečích je vysoká.
Odrůda je odolná proti napadení rakovinou jetele, středně odolná proti napadení patogeny způsobujícími odumírání kořenů, méně odolná proti napadení plísní jetelovou a listovými skvrnitostmi; středně odolná proti virózám.
Četnost rostlin s kyanogenními glykosidy je střední. Výnos zelené a suché hmoty je ve třetím užitkovém roce vysoký, ve druhém užitkovém roce středně vysoký; v prvním užitkovém roce je výnos suché hmoty středně vysoký a výnos zelené hmoty nízký. Odrůda je vytrvalá do třetího užitkového roku, je vhodná především do víceletých lučních porostů.

Ing. Pavel Říha,
Ústřední kontrolní a zkušební
ústav zemědělský, Brno,
zkušební stanice Hradec nad Svitavou

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *