09.05.2022 | 08:05
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Nově představené odrůdy řepky

Řepka dlouhodobě sehrává v Evropě, a v České republice zvláště, roli „otloukánka“ mezi polními plodinami. Nastalé politické události posledních měsíců pohled na ni alespoň trochu mění.

Vysoká, ač nestabilní, cena řepky a bohužel i vysoce pravděpodobný pokles ploch slunečnice ve východní Ukrajině, největšího producenta nažek v Evropě, hrají v tuto chvíli pěstitelům olejnin do karet. Proti zemědělské produkci jdou dramaticky vzrůstající ceny vstupů, kdy nejen cena, ale už i dostupnost rozhodují například o typu hnojiva, jež bude letos na polích použito. Jsme tak vystavováni naprosto novým situacím.

Nová SY Glorietta jako na zavolanou

V kontextu se současným děním bych vám rád představil naši novou odrůdu řepky s názvem SY Glorietta. Hybridy řepky se mohou dramaticky lišit ve schopnosti využívat dostupný dusík a transformovat jej do výnosu. Odrůda SY Glorietta jednoznačně prokázala svoji výjimečnost v této dovednosti v uplynulých čtyřech sezonách v našich pokusech. I v podmínkách hůře dostupného dusíku byla SY Glorietta schopna dodat výnos vyšší téměř o půl tuny oproti průměru pokusů v podobě top nejprodávanějších hybridů v České republice.

V polských pokusech se navíc odrůda SY Glorietta dostala do popředí zájmu, kdy v mnohých oficiálních zkouškách dosáhla výnosové špice nejen z pohledu výnosu semene, ale i oleje.

Jedná se o středně ranou hybridní odrůdu s vysokou odolností vyzimování a odolností viru žloutenky vodnice. Velmi dobře snáší lokality s lehčími půdami, na kterých může porost během roku více zápasit s dostupností o vodu. SY Glorietta má energický podzimní vývoj, avšak nemá tendence k předčasnému vybíhání. Tato odrůda vyniká svým průměrem kořenového krčku před zimou. Stačí jí tak standardní morforegulační ošetření v průběhu podzimního období. Na jaře se aktivuje středně raně. Při šlechtění se výrazně dbalo na parametr nepoléhavosti, kdy hybrid SY Glorietta dosahuje velice dobrých výsledků. Také v odolnosti na choroby si SY Glorietta vede velmi dobře, a to i v případě Verticillia, které nás potrápilo v několika minulých sezonách.

SY Glorietta přesvědčila také v praxi

O svoji zkušenost s novou odrůdou řepky SY Glorietta se s námi podělil Ing. Radek Mydlář, hlavní agronom z Agro Žlunice: „Řepku pěstujeme ve vysoké intenzitě. Každý rok hledáme do naší odrůdové skladby výkonnější a odolnější řepkové hybridy. Novinku SY Glorietta jsme si vybrali na základě přehlídek pokusů. Hybrid SY Glorietta pěstujeme letos na 60 ha, tedy na 16 % výměry řepky. Na podzim jsem ocenil vysokou energii klíčení a vyrovnanou vzcházivost. Momentálně mohu zhodnotit výborné přezimování, bujný vzhled a rychlý nástup do jarní vegetace.“

Syngenta staví svoji pověst na výkonnosti nabízených odrůd, jejich stabilitě ve výnosu a také na inovativních přístupech ve šlechtitelské práci.

Aganos – vítěz zkoušek ÚKZÚZ SDO

Jedním z našich nosných hybridů řepky ozimé se stal hybrid Aganos, vítěz zkoušek ÚKZÚZ ve skupině hybridů testovaných v letech 2017–2019. Jeho výnosové výsledky jsou úctyhodné po dobu všech tří let testování, kdy dosáhl 114 % výnosu kontrol v prvním roce, 117 % v roce druhém a ve třetím dokonce 122 %. Hned v prvním roce na trhu (2020) jím pěstitelé oseli více než 5000 ha. Tento hybrid prokázal v praxi vysokou odolnost vyzimování. Jistě stojí za zmínku, že v roce 2020 Aganos vyhrál tříleté testování v rámci Seznamu doporučených odrůd, čímž doplnil svůj úspěch z předchozích let v rámci registračních pokusů ÚKZÚZ. Aganos je nositelem rezistence proti viru žloutenky vodnice a genu RLM7 tedy odolnoti vůči Phoma lingam.

Z hlediska dynamiky růstu a vývoje se jedná o odrůdu, která spadá do skupiny řepek s rychlejším podzimním vývojem. Proto si jej můžeme dovolit doporučit také pro využití na pozdější termíny výsevu. Navíc u odrůdy Aganos není potřeba se obávat podzimní tendence rostlin k přechodu z fáze přisedlé růžice do prodlužovacího růstu. Lidově tak lze říci, že Aganos „sedí a nevybíhá“.

Po zimě spadá Aganos spíše k odrůdám s časnějším nástupem do vegetace, dokáže tak lépe využít časně jarní vláhu ve svůj prospěch v sezonách se suchým jarem. Z hlediska kvetení spadá do skupiny středně raných odrůd. Dosahuje střední výšky a dosáhl velmi vysokého hodnocení také v nepoléhavosti. Má husté nasazení šešulí a celkové dozrávání nastává v raných fázích středně raného segmentu. Aganos má dále geneticky zvýšenou nepukavost šešulí. Jednoduše: „Když výnos, tak Aganos“.

RNX193206 (SY Aliboom – v registraci) – novinka

Další Syngenta novinkou je výkonná odrůda v segmentu odrůd odolných k nádorovitosti košťálovin s názvem RNX193206 (SY Aliboom – v registraci). Tento hybrid nese geneticky podmíněnou odolnost viru žloutenky vodnice (TuYV). Výkonnostně převyšuje úspěšnou odrůdu SY Alibaba, a dokonce i SY Alix. Oproti oběma hybridům vykazuje taktéž vyšší olejnatost. Velkým benefitem této odrůdy je také výborný zdravotní stav. Na rozdíl od SY Alibaby či SY Alixu tato odrůda vykazuje rychlejší vývoj na podzim, proto doporučujeme podzimní aplikaci morforegulátoru.

Celé porfólio hybridů řepky Syngenta

V naší nabídce naleznete další klasické již osvědčené hybridní odrůdy SY Harnas, SY Florida a liniovou odrůdu SY Ilona. O celém portfoliu se můžete dozvědět na stránkách společnosti Syngenta nebo od našich obchodních zástupců, kteří vám s výběrem rádi pomohou.

Tipy pro lepší úrodu

Jak můžete zabránit infikaci svých pozemků?

 • Pravidelnou a důslednou očistou mechanizace od půdy při přejezdech mezi poli.
 • Důslednou likvidací brukvovitých plevelů v porostech včetně výdrolu řepky.
 • Optimální hodnotou ph půdy (ph 4,5–6,0 je optimální pro rozvoj patogenu).
 • Zamezením nadměrného zamokření půdy (drenáž, neutužování půdy).

Co můžete udělat pro omezení rozvoje nádorovitosti na již zasažených pozemcích?

 • Zařadit rezistentní odrůdy řepky – SY Alix, RNX193206 (SY Aliboom).
 • Správně likvidovat výdrol řepky a důsledně likvidovat brukvovité plevele.
 • Udržovat optimální pH půdy a omezit faktory nadbytečně zvyšující zamokření půdy.*

Syngenta Akademie a polní dny

Sledujte sérii videí Syngenta Akademie, kde se dozvíte spoustu užitečných informací nejen pro pěstování řepky. Najdete je na webových stránkách společnosti, Facebooku Syngenta Česká republika a YouTube kanálu Syngenta Česká republika. 

Těšíme se na setkání s vámi na některém z našich polních dnů:

 • 5. – Žlunice
 • 6. – Branišovice
 • –15. 6. – Nabočany
 • 6. – Počátky

Chraňte svoji úrodu řepky na infikovaných pozemcích nádorovitostí košťálovin. Zvolte rezistentní odrůdy SY Alix či RNX193206 (SY Aliboom – v registraci)!

RNDr. Ondřej Skala
Syngenta Czech

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down