Nové odrůdy vedle osvědčených

Porovnání novinek v ozimých i jarních obilninách a jejich srovnání s již osvědčenými odrůdami bylo náplní polního dne ve Vnorovech na Uherskohradišťsku. Přehlídka poloprovozních pokusů předvedla téměř kompletní nabídku obilnin distribuovaných pořadatelskou společností Oseva Bzenec.

Návštěvníci akce, která se uskutečnila na pozemcích ZZN Pomoraví, a. s., mohli shlédnout devět odrůd ječmene jarního, pět odrůd tritikale, dvaadvacet odrůd pšenice ozimé, tři odrůdy pšenice jarní, jedenáct odrůd ječmene jarního a čtyři odrůdy ovsa. Odborný výklad k jednotlivým odrůdám podali jak pracovníci Zemědělského výzkumného ústavu v Kroměříži (ZVÚ), tak pracovníci pořadatelské firmy a zástupci udržovatelů jednotlivých odrůd.
Široká kolekce pšenice
Nejrozsáhlejší část přehlídky patřila kolekci ozimé pšenice. Kromě známých odrůd tam byly k vidění i odrůdy Clarus, Alibaba, Globus, Levendis, Merito, Darwin a Karolinum, které jsou v nabídce Osevy Bzenec novinkami. Pozornost vzbudila odrůda Karolinum, která byla zaregistrována v loňském roce. „Tato poloraná až polopozdní odrůda středního vzrůstu má o něco horší vyzimování a je relativně odolná proti poléhání,“ vysvětlil Ing. Josef Sedláček ze Zemědělského výzkumného ústavu v Kroměříži. „Zdravotní stav je průměrný a odolnost proti porůstání je střední. Karolinum je pšenicí se středně velkým zrnem (HTS 46 g), pekařské jakosti A a vysokými výnosy ve všech produkčních oblastech.“
Další novinkou, která přítomné zaujala, byl Darwin. Podle informací, které na polním dnu zazněly, se jedná o polopozdní až pozdní odrůdu vhodnou do všech oblastí. Délka stébla okolo jednoho metru dává dobré předpoklady k odolnosti proti poléhání. Tato odrůda je středně mrazuvzdorná s vysokou schopností jarní regenerace. Darwin vyniká dobrou odolností proti porůstání. Odolává také padlí travnímu, braničnatce a rzi plevové. Je však náchylnější na napadení klasovými fusáriemi.
Novinky ve sladařských ječmenech
Druhého největšího zastoupení se dostalo jarním ječmenům. V ukázkách návštěvníci porovnávali dnes oblíbené odrůdy Jersey, Prestige nebo Malz s novými odrůdami, které byly registrovány v loňském roce. Jednou z nových, výnosově dobrých odrůd, je Biatlon. Tato odrůda není u sladoven zatím příliš oblíbena, i když podle slov pracovníků ZVÚ Kroměříž byly výnosy nadprůměrné.
V loňském roce se Biatlon v pokusných podmínkách výnosově pohyboval okolo 8,82 t/ha. Tato odrůda se hodí zejména do kukuřičné, řepařské a obilnářské výrobní oblasti. Rostliny jsou středně dlouhé a výška stébla se pohybuje kolem 80 cm. V průměru má 26 až 28 středně velkých zrn na klas a střední výtěžnost předního zrna. Vyniká odolností proti napadení padlím travním, střední odolností proti rhynchosporiové skvrnitosti a je méně odolná proti hnědé skvrnitosti a rzi ječné. Při pěstování Biatlonu je vhodné použití morforegulátorů, protože se snižuje riziko polehnutí.
Tornado v tritikale
Na polním dnu bylo mimo jiné možné shlédnout jednu německou, tři polské a jednu francouzskou odrůdu ozimého tritikale. Jako novinka se zde také představila polská odrůda Tornado, která byla povolena v roce 2003. „Tornado je odrůda určená pro krmné účely. Je to středně pozdní odrůda s dobrou mrazuvzdorností, dávající vysoký výnos zejména v obilnářské, bramborářské a přechodné oblasti. Má dobrý výnos zrna i v horších podmínkách a při průměrné agrotechnice. Podíl předního zrna má vysoký. Odrůda se vyznačuje odolností proti napadení padlím travním a rzí žitnou a střední odolností proti rzi plevové a napadení chorobami pat stébel. Tornado je tolerantní ke kyselým půdám, proto umožňuje pěstování na všech typech půd,“ představila základní charakteristiky nové odrůdy Ing. Lenka Nedomová ze ZVÚ Kroměříž.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *