04.08.2022 | 06:08
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Nové možnosti pěstování cukrovky

Výměra cukrové řepy v České republice v letošním roce překračuje šedesát a půl tisíce hektarů. V porovnání s předchozí sezónou se jedná o mírný pokles. Díky chladu a suchu na počátku jara porosty pomalu vzcházely, ale během května se podstatně zlepšily.

Plocha cukrovky společnosti Tereos TTD, a. s., letos dosahuje 38,3 tisíce hektarů. V porovnání s loňskem, kdy se jednalo o téměř 39 tisíc hektarů, tak došlo ke snížení výměry. Tyto a množství dalších informací uvedl na semináři pro pěstitele cukrovky uspořádaném v obci Uhy na Kladensku Ing. Karel Chalupný, agronomický ředitel cukrovarů Tereos TTD. Po přednáškách následovala prohlídka rozsáhlých pokusů založených na pozemcích zemědělského podniku TEAM, v. o. s., Černuc.

Podle sdělení agronoma hostitelské společnosti Vlastimila Jandouše podnik TEAM hospodaří na zhruba osmi stovkách hektarů. Společnost se zabývá jak rostlinnou, tak i živočišnou výrobou. Zaměření podniku se přizpůsobuje složení pěstovaných plodin. Pro potřeby živočišné se jedná o vojtěšku, krmné plodiny a silážní kukuřici. K hlavním plodinám patří ozimá pšenice, jarní ječmen, řepka, hrách a cukrovka.

Letošní pokusy s cukrovou řepou zhodnotila Ing. Klára Pavlů, Ph.D., z Řepařského institutu, spol. s r. o. Připomněla, že pokusy probíhají na šesti lokalitách, z nichž jednou je od loňského roku právě Černuc.

V letošním roce se na všech pokusných stanovištích podařilo založit porosty cukrovky brzy. V Černuci se selo 22. března, v Bezně 26. března, v Dobré Vodě 24. března, ve Vyšehořovicích 21. března, ve Slovči 20. března a v Bylanech 23. března.

Kvůli chladnu a nedostatku vláhy po zasetí ale rostliny vzcházely velmi pomalu. Vzcházení se podle lokalit protahovalo 23 až 30 dní. V předchozích letech řepa vzcházela podstatně rychleji. V letošním roce ale byly vzešlé porosty, na rozdíl od loňska, poměrně vyrovnané. Chladnější počasí na jedné straně zpomalovalo vzcházení a vývoj porostů cukrovky, ale na straně druhé představovalo výhodu v tom, že porosty nenapadli jarní škůdci.

Při pomalejším vzcházení a tvorbě půdního škraloupu porosty cukrovky ohrožovala řepná spála. V polovině května nastalo období s vysokými teplotami, kdy aplikované přípravky na ochranu rostlin neměly za horka dostatečnou účinnost. V půlce května se v porostech cukrovky lokálně ve větší míře objevily mšice a makadlovka. Ošetření proti makadlovce se doporučuje v lokalitách, na kterých tento škůdce dříve působil problémy.

Na všech šesti pokusných stanovištích se v pokusech porovnává vliv odstupňovaného hnojení dusíkem na výnosy cukrovky. Jedná se o dávky 40, 80, 120, 160 a 200 kg dusíku na hektar. V současné sezóně se v jarním období v půdě většinou nacházelo dusíku dostatečné množství. V průměru se doporučovalo cukrovku hnojit třiceti kilogramy dusíku na hektar. Pěstitelé by si vždy měli nechat udělat na konkrétních polích rozbory půdy na zjištění obsahu dusíku a tomu přizpůsobit hnojení.*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down