Nové alternativy pro budoucnost

Rezistence v dnešní době není stále pro řadu pěstitelů v popředí zájmu. Někteří se zajímají o rezistenci v oblasti herbicidů, a to především ti, u nichž už přípravky selhávají. A ve fungicidech se jí věnuje ještě menší pozornost. Je ale na čase to změnit. Na našem konzervativním trhu se objevují stále stejná nebo podobná fungicidní řešení a s tím souvisí rychle rostoucí rizika jejího vzniku. K těmto rizikům bychom měli přihlédnout při volbě správných fungicidních přípravků. Pokud si chceme ochránit účinnost klíčových účinných látek, je třeba do sledů zařazovat látky s různými mechanismy účinku. V tomto směru přichází společnost Syngenta s ideální novinkou v podobě fungicidu Bravo Premium.

Jednou z klíčových účinných látek v oblasti antirezistentní strategie je chlorothalonil. Ačkoli je tato účinná látka na trhu již 20 let, nebyla k ní doposud zjištěna žádná forma rezistence. Z dlouhodobého pohledu je proto tato účinná látka strategická a měla by být zařazena ve fungicidních sledech.

Nový fungicid Bravo Premium

Tento fakt byl jednou z příčin, proč se společnost Syngenta rozhodla uvést nový fungicid Bravo Premium. Jedná se o dvousložkový fungicid, kde je chlorothalonil (250 g/l) doplněn propikonazolem ( 62,5 g/l), a tím se jedná o produkt ideální pro ochranu proti listovým chorobám obilnin.

Zmíněný chlorothalonil patří do chemické skupiny chloronitrilů, je to nesystémový foliární fungicid s protektivním účinkem, zabraňuje klíčení spor a inhibuje růst mycelia. Je přínosem zejména v oblastech zvýšeného rizika rezistence braničnatky pšeničné vůči QoI fungicidům.

Druhou účinnou látkou je propikonazol ze skupiny DMI – triazolů. Ta je absorbována asimilujícími částmi rostlin – převážná část během první hodiny po aplikaci. V rostlinách se šíří směrem nahoru (akropetálně) xylémem. Vlivem systemického šíření je účinná látka rychle a rovnoměrně rozložena uvnitř rostlinných tkání.

Bravo Premium je fungicidní přípravek k ošetření pšenice proti braničnatkám a rzím a k ošetření ječmene proti rzi ječné a rynchosporióze. Nejlepších výsledků je dosaženo při preventivním použití nebo při zaznamenání prvního rozvoje chorob. Registrovaný rozsah použití je uveden v tabulce.

Za zmínku stojí také formulace přípravku, která je odolná proti smyvu deštěm již krátce po aplikaci. Zároveň je tento přípravek vhodný tank-mix partner k řadě produktů.

Prémiová síla čtyř účinných látek

Přípravek Bravo Premium je možné koupit samostatně nebo v technologickém balíčku Bravo Premium Xtra Pack. Tato nabídka je na trhu zcela unikátní. Nabízí špičkové ošetření se silou čtyř účinných látek. V posledních dnech, kdy nebylo možné dostat se do porostů kvůli vydatným dešťům, je tato novinka vhodnou volbou, protože ideálně spojuje působení dvou produktů do jednoho zásahu.

Balíček Bravo Premium Xtra Pack je kombinace novinky Bravo Premium (v množství 15 l) s fungicidem Amistar Xtra (5 l). Tyto dva produkty se technicky dokonale doplňují – společně zajišťují špičkovou fungicidní ochranu 10 ha pšenice nebo ječmene.

Přínosy balíčku

  • Nevídaná kombinace čtyř účinných látek se třemi mechanismy účinku
  • Dlouhodobý účinek, preventivní i kurativní aktivita
  • Posílení účinku na rez pšeničnou a plevovou
  • Posílení účinku na hnědou skvrnitost a rez ječnou
  • Green efekt pro pozitivní ovlivnění výnosu a kvality
  • Stejně jako v případě sólo aplikace novinky Bravo Premium se jedná o radikální přerušovač v systémech antirezistentní strategie

Přípravky Bravo Premium i tech­nologický balíček Bravo Premium Xtra Pack jsou novými alternativami, které by měly být součástí správných funigicidních sledů především díky svému významu z dlouhodobého pohledu. Věřme, že budou tím správným nástrojem, který pěstitelům pomůže změnit jednotvárnost fungicidních sledů a dodá profesionální přístup, který myslí na budoucnost.

Registrovaný rozsah použití u fungicidního přípravku Bravo Premium

Plodina Škodlivý

organismus

Aplikační dávka přípravku (l/ha) Dávka aplikační

kapaliny

(l/ha)

Ochranná lhůta

(dny)

Temín aplikace
Pšenice ozimá a jarní braničnatka plevová,

braničnatka pšeničná,

rez plevová, rez pšeničná

2 100–300 42 BBCH 30–71

maximálně
1x za sezónu

Ječmen ozimý a jarní rynchosporiová
skvrnitost, rez ječná
2 100–300 42 BBCH 30–61

maximálně
1x za sezónu

Ing. Eva Kabylová

Syngenta Czech s. r. o.

Foto:

Bravo Premium zabrání braničnatce pšeničné
Po použití Brava Premium rzi nemají šanci

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *