31.05.2018 | 08:05
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Nová technika pro výrobu krmiv

Jednou z podmínek udržení živočišné výroby ve společnosti MORAS, a. s., je vlastní míchárna krmných směsí. V poslední době se podařilo do tohoto provozu investovat a společně s firmou Agroing Brno vybudovat moderní linku na výrobu krmných směsí. Výsledkem je větší kapacita výroby, možnost granulace a provoz zohledňující požadavky životního prostředí. Zemědělský podnik je tak schopný na svých polích vypěstovat a následně zpracovat rostlinné komodity, které tvoří základ krmiv pro zvířata. Dochází tak ke zhodnocení základních produktů.

Akciová společnost MORAS se sídlem v Moravanech v okresu Pardubice patří mezi zemědělské podniky, které se věnují vedle rostlinné i živočišné výrobě. Dokonce zde chov prasat, brojlerových kuřat a krůt tvoří hlavní směr hospodaření. Tomu odpovídá také využití zemědělské půdy, kdy asi dvě třetiny výměry slouží k zajištění krmiva pro hospodářská zvířata. Společnost MORAS má k dispozici více než 2450 hektarů zemědělské půdy. Kromě necelých třiceti hektarů trvalých travních porostů se jedná o půdu ornou.

Základ krmných plodin tvoří obilniny, konkrétně ozimá pšenice (přes 800 ha), jarní pšenice (více než 200 ha) a také přibližně 70 ha jarního ječmene. Pro výrobu krmiv pěstuje společnost MORAS také asi 590 ha kukuřice na zrno. Typicky tržní plodinou je pro podnik ozimá řepka, které patří v letošním roce více než 510 ha. Na zbývající půdě roste například jetel nachový nebo zde najdeme úhor v rámci opatření greening.

Akciová společnost MORAS se snaží pravidelně investovat nejen do zemědělské techniky a technologie související s chovem, ale i do zpracování rostlinných komodit. Možnost zajistit celoročně krmivo pro chovaná zvířata je klíčová pro ekonomický výsledek celého snažení. Nemalá část investic v poslední době proto směřovala do přípravny krmných směsí a také do posklizňové linky.

„Záměrem při rekonstrukci stávající výrobny krmných směsí bylo zlepšení hned několika parametrů,“ popisoval Zdeněk Barták. Mezi požadavky společnosti MORAS bylo zlepšení kvality míchání, zvýšení hodinového výkonu linky, navýšení roční produkce namíchaných směsí, ale také zamezení kontaminace mezi jednotlivými typy míchaných směsí. „Smíchání jednotlivých krmiv by mohlo mít velmi vážné důsledky na chov některé kategorie zvířat, což by se okamžitě projevilo v ekonomickém výsledku,“ upozornil předseda společnosti MORAS. Hlavními komponenty krmných směsí jsou obilniny, tedy především pšenice a zrno kukuřice, které podnik získává z vlastní rostlinné výroby. Směsi jsou doplňovány extrahovanými šroty (sójový i řepkový) a doplňkovými krmivy (minerály, vitamíny).

Uvedenou rekonstrukci prováděla firma AGROING BRNO s. r. o. Při přestavbě využila některé stávající části výrobny krmných směsí. Konkrétně to byly zásobníky na obilniny. Ty firma doplnila novými dopravníky, násypnými koši a vyprazdňovači big bagů. Linka umožňuje navažování jednotlivých komponent v nových zásobnících. Původní míchačky nahradil dodavatel novou technologií. Ta mimo jiné umožňuje nástřik tuku a v neposlední řadě dokonalejší vyprazdňování.

 

Více si můžete přečíst v Zemědělci v regionu věnovanému Pardubickému kraji.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down