Nová příležitost pro zemědělce

Význam využívání půdy k pěstování energetických plodin jistě není třeba zdůrazňovat. Letos bude dokonce podpořeno dotací na základě vládního nařízení č. 86/2001. V něm je v příloze č. 5 pod bodem B.1 uveden seznam energetických plodin, jichž se dotace týká.

Energetickými plodinami v širším pojetí – od pěstování až po konkrétní využití – se již několik let zabývá sdružení CZ Biom. Podle výsledků jejich ověřování mají největší význam víceleté a vytrvalé rostliny. Velmi dobré zkušenosti jsou s pěstováním krmného šťovíku, který byl původně vyšlechtěn pro využití jako objemné píce, u nás je ale výhodnější energetické uplatnění buď ve formě přímého spalování v kotelnách a výtopnách, nebo zpracování na standardizovná biopaliva (brikety či pelety). Hodnoty paliva ze šťovíku jsou podle údajů z Ústavu pro využití paliv porovnatelné s dřevní hmotou. Má dobrou výhřevnost, nízký obsah popela a příznivá je také hodnota spékání popela.
Pro jarní setí je k dispozici osivo této významné energetické plodiny, která vydrží na stanovišti patnáct až dvacet let a jejíž výnos suché hmoty je 10 – 20 t/ha. Pozor ale! Termín pro podání žádosti o dotace je do konce února.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *