Nová metoda na stanovení skryté infekce houbou Phoma lingam

Černání stonku s následným utvářením pyknid - drobných černých teček v nekrotických lézích stonku je známo všem zemědělcům, kteří pěstují ozimou řepku. Jde o důležitou chorobu řepky ve všech oblastech jejího intenzivního pěstování v Evropě, Kanadě, USA. i Austrálii.

Při šlechtění řepky se používá celá řada metodik k testování odolnosti vůči houbě Phoma lingam. Příkladem jsou umělé infekce pomocí pyknospor i askospor v různých kombinacích do půdy, do děložních lístků, do stonků rostlin apod., nebo využívání fytotoxických filtrátů v kombinaci s metodikami tkáňových kultur. Těchto metod využívají fytopatologové při šlechtění řepky s jediným cílem: Získat rostliny, které by byly vůči této houbě odolné. Faktem však je, že není dosud známa žádná odrůda řepky, která by vůči houbě Phoma lingam byla nápadně odolná. Vysvětlení je poměrně prosté, ale není předmětem tohoto článku.

Co o chorobě víme?
O Pohlavní stadium se nazývá Leptosphaeria maculans.
O Leptosohaeria maculans se objevuje na zbytcích rostlin během zimy.
O Askospory pohlavního stadia jsou výrazně virulentnější než pyknidy konidiálního stadia Phoma lingam.
O Nekrotické léze s pyknidami se objevují na listech, na stoncích, na krčku rostlin, výjimečně i na šešulích.
O Zdrojem infekce mohou být infikovaná semena (0,5 – 5 %) a také půda.
O Významným přenašečem je hmyz (krytonosci) napichující řepku. Nevylučují se voda a vzduch.
O Phoma lingam produkuje fytotoxické látky – sirodesminy (osm různých metabolitů).
O Ovlivňuje zdravotní stav rostlin a následně výnosy.

Diagnostika
To, co není tak patrné a ne každý si uvědomuje, je, že Phoma lingam napadá rostliny během celé vegetace. To znamená od zasetí (srpen – září) do sklizně následujícího roku (červenec). Dlouhé období žije houba v rostlině bez projevu vnějších symptomů. Z toho je jasné, že je nelehké rozhodnout se pro fungicidní ošetření, když pěstitel nemá povědomost o napadení svého porostu (chorob nelze podle symptomů určit.).
Toto by měla řešit nová metoda – BRAYNI–TEST. Během zimního období můžete znát procentuální napadení řepky k datu odběru na sledovaném poli. BRAYNI-TEST je pojat jako služby s maximálním servisem. Obsahuje dodání obalů, metodiku odběru, zpáteční průvodní list, dále vlastní test, vyhodnocení i zaslání protokolů s doporučením. Na každém pěstiteli zůstává odebrání rostlin z vlastních porostů, uložení do krabice a zaslání na přiloženou adresu.
Vlastní metodika využívá kombinace bílého světla a záření blízkého UV. Navozené podmínky způsobují stres rostliny a podporu tvorby pyknid houby Phoma lingam. Po uplynutí 10 – 12 dnů (v závislosti na teplotě) lze jednoznačně určit, kolik rostlin v sobě již má infekci houbou Phoma lingam. Hodnocení se provádí vizuálně u každé rostliny. Výsledkem je procento napadených rostlin řepky v doručeném vzorku.
Ošetření fungicidem je doporučováno, když napadení vzorku přesáhne 30 %. Vychází se z toho, že do období sklizně se procento napadených rostlin ještě zdvojnásobí a to je již 60 % napadených rostlin při sklizni.
Ze zkušenosti s touto metodou z minulého i současného období mohu podat tuto informaci. Procento napadení přímo odpovídá intervalům, ve kterých se řepka opakovaně pěstuje na stejném poli, a nemá výrazný vztah k odrůdám.
Z prvních 152 testovaných vzorků z letošního předjaří je 64 % napadeno silně až velmi silně. Porostů s nízkým napadením je jen 9 %, střední napadení prokazuje 27 % vzorků. Pokud pěstitelé aplikovali fungicid na podzim a uvažují stříkat porost řepky ještě jednou na jaře nebo při kvetení řepky, doporučujeme střídat přípravek tak, aby byly použity jiné účinné látky.

RNDr. Jana Volková

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *