Nižší sklizeň s nadějí lepších cen

Pěstitelé máku hodnotí své letošní porosty přinejlepším jako průměrné, přičemž o něco lepší je situace v Čechách nežli na Moravě. Problematický byl především začátek vegetace, kdy se na porostech podepsal nestandardní vývoj počasí. O něco optimističtější nežli odhady výnosů jsou odhady vývoje cen.

Uvedené prozatímní hodnocení makařské sezóny zaznělo mimo jiné na Dnu pro mák uspořádaném na konci června v Červeném Újezdu. Pořadateli akce byly sdružení Český mák spolu s Českou zemědělskou univerzitou v Praze (ČZU). Právě na výzkumné stanici zmíněné univerzity mohli účastníci akce shlédnout rozsáhlé pokusy s mákem věnované jak problematice odrůd, tak ochrany i dalších agrotechnických zásahů.

Prodat starý mák
Jak na úvod setkání uvedl Ing. Petr Šimek, předseda představenstva sdružení Český mák, jednoznačně pozitivní zprávou pro pěstitele máku je, že cena makového semene roste. Negativem však je, že na skladech ještě v červnu stále zůstávaly zásoby z předchozí sklizně. Ing. Šimek proto vybídl účastníky akce k tomu, aby se starých zásob i přes méně výhodné ceny včas zbavili a umožnili tak obchod s letošním mákem za příznivějších podmínek.
Jak známo, situace na trhu s mákem v České republice ovlivňuje celosvětový trh s touto komoditou, neboť naše produkce představuje zpravidla asi 40 % produkce celosvětové.
Jak k tomu dodal prof. Ing. Jan Vašák, CSc., z ČZU, na světových trzích bude mák letos chybět. Nižší sklizeň se očekává nejen u nás, ale i u dalších významných producentů máku. Konkrétní zprávy mají odborníci například z Ukrajiny, kde je jak nižší plocha, tak horší stav porostů.

Zájem o makovinu
Další pro mnohé makaře dobrou zprávou je, že se opět zvyšuje zájem o výkup makoviny. Slovenská farmaceutická firma Zentiva jí letos plánuje vykoupit 5500 tun, přičemž loni to bylo asi 2800 tun. Požaduje surovinu s obsahem morfinu 0,25 %, což znamená zmírnění normy oproti loňsku. Za makovinu v 1. jakosti nabízí 0,31 euro/kg, za 2. jakost 0,24 euro/kg. Dosáhnout však 1. jakosti nebude podle odborníků vzhledem ke stavu porostů snadné a rovněž je nutné počítat s náklady na dopravu.

Otazníky nad velikostí produkce
Přesná čísla o letošním rozsahu pěstování máku v České republice nebyla při setkání pěstitelů dosud známá. Ing. Zdeněk Kosek, CSc., výkonný ředitel sdružení Český mák, odhadoval výměru máku na asi 45 tis. hektarů a vycházel při tom z informací o množství obchodovaných osiv. Výnos bude podle něj nižší než loni, tehdy činil 0,63 t/ha.

Stav porostů
Nižší průměrný výnos lze odhadovat podle stavu porostů. Problematické bylo nejen zakládání porostů a jejich následné vzcházení. Jak uvedl Ing. Radomil Vlk ze sdružení Český mák, který sleduje porosty především na Moravě, porosty jsou značně zaplevelené, protože opět kvůli vývoji počasí nebylo možné provést posteemergentní ochranu, na kterou mnozí pěstitelé sázeli. Ing. Pavel Cihlář, vedoucí výzkumném stanice ČZU v Červeném Újezdu, zmínil také silné napadení rostlin krytonoscem kořenovým.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *