Nimbus® Gold – inovace v preemergentní herbicidní ochraně ozimé řepky

Společnost BASF v roce 2011 zavedla inovaci v preemergentním herbicidním segmentu ochrany řepky ozimé Butisan® Duo. Inovace spočívala v zavedení zcela nové účinné látky dimethenamidu-P, který přidával nově účinnost na brukvovité plevele a kakosty. Tento oblíbený herbicid jste si zvykli používat v kombinaci s účinnou látkou clomazone, a tak byl i obchodní balík prodáván.

Přípravek Nimbus® Gold představuje nástupce tohoto vynikajícího řešení. Jde o herbicid určený pro preemergentní ošetření řepky, jehož inovace spočívá v tom, že kombinuje tři účinné látky – metazachlor, dimethenamid-P a clomazone v moderní ZC formulaci (kombinace suspenze a kapsulí účinných látek).

 

Složení přípravku Nimbus® Gold

Účinná látka Obsah Dávka při aplikaci 2 l/ha
metazachlor – suspenzní koncentrát 200 g/l 400 g/ha
dimethenamid-P – stabilizace v kapsulích 200 g/l 400 g/ha
clomazone – stabilizace v kapsulích 40 g/l 80 g/ha

 

Unikátní formulace ZC

Jedinečnost této formulace spočívá ve stabilizování účinných látek clomazone a dimethenamid-P ve formě kapsulí a smíchání se suspenzním koncentrátem účinné látky metazachlor. Díky stabilizaci je docíleno významného snížení rizika poškození (vybělení) porostu řepky a sousedních necílových porostů a zároveň vynikající účinnosti. Společnost BASF tak může nabídnout na trhu jediný trojsložkový herbicid určený k preemergentní ochraně řepky s vysokou účinností na plevele a šetrný k pěstované řepce.

 

Nízká fytotoxicita

Účinná látka clomazone bývá často zmiňována v souvislosti s vybělením vzcházejících rostlinek řepky, a tím snížením potenciálního výnosu ošetřených porostů. Za určitých podmínek dochází k těkání této účinné látky a kromě poškození samotné řepky mohou být zasaženy i okolní necílové porosty. V pokusech BASF byl porovnáván vliv přípravků Nimbus® Gold a standardu (který neobsahuje účinnou látku clomazone) na výnos řepky ozimé. Získané výsledky prokázaly, že clomazone stabilizovaný v ZC formulaci vykazuje nízkou úroveň fytotoxicity a Nimbus® Gold neovlivňuje negativně výnos pěstované řepky. Podobně byla sledována vzdálenost trasportu těkajícího clomazonu od ošetřovaného porostu ze standardních capsulovaných formulací a ZC formulace v přípravku Nimbus® Gold. Těkavost clomazonu ve formulaci ZC byla o 50 % nižší, než je tomu ve standardních formulacích. Přestože tedy přípravek obsahuje účinnou látku clomazone, pro pěstovanou řepku a okolní porosty je bezpečný a riziko vybělení se minimalizuje.

 

Kombi efekt – účinnost za sucha a na různě zpracovaných půdách

Herbicidy nabízené společností BASF jsou unikátní díky kombinaci účinných látek metazachlor a dimethenamid-P a v závislosti na zvolené technologii je doplňuje další partner (v případě přípravku Nimbus® Gold je to clomazone). Výhodou doplnění metazachloru, který účinkuje zejména na klasické spektrum plevelů (heřmánky, rozrazily, hluchavky, ptačinec atd.) o dimethenamid-P je rozšíření účinnosti na obtížně hubitelné plevele (kakosty, brukvovité plevele, mák) a též zajištění účinnosti za nepříznivých podmínek. Clomazone obsažený navíc v Nimbus® Gold zvyšuje účinnost na svízel, brukvovité a ptačinec.

Díky rozdílnému způsobu příjmu účinných látek vzcházejícími pleveli působí metazachlor (příjem hlavně kořeny a klíčícími rostlinkami) a dimethenamid-P (příjem hlavně kořeny, hypokotylem a děložními listy) společně a přinášejí vyšší spolehlivost kontroly plevelného spektra. To znamená, že účinek je zajištěn i u plevelů, které klíčí z hlubších vrstev - plevely, které uniknou jedné účinné látce, jsou zastaveny látkou druhou. Dochází ke kompletnímu zastavení růstu plevelů vzcházejících z různé hloubky. To je Kombi efekt – spolehlivá kontrola plevelů nezávislá na rozdílných podmínkách.

Účinné látky dimethenamid-P a metazachlor mají rozdílnou pohyblivost v půdě. Metazachlor zůstává ve svrchní části ornice, dimethenamid-P je pohyblivější a dostane se hlouběji do půdního profilu. I za podmínek nedostatku srážek po aplikaci je díky Kombi efektu zajištěna účinnost na plevele vzcházející z větší hloubky, asi 4–8 cm, při vysokých srážkách až 12 cm. To zaručuje účinnost herbicidů BASF i za snížených vláhových podmínek. Kombi efekt tedy zvyšuje účinnost na široké spektrum plevelů i v podmínkách nedostatku srážek po setí řepky ozimé, kdy běžné preemergentní herbicidní řešení selhává.

Kombi efekt navíc přináší také vysokou spolehlivost kontroly plevelů v různě zpracovaných půdách obsahujících posklizňové zbytky. Bezorebné technologie zanechávají více posklizňových zbytků na povrchu po přípravě seťového lůžka, což je nepříznivé pro herbicidy s reziduální půdní účinností, neboť účinné látky jsou vázány do organické hmoty slámy a účinnost herbicidů se tím snižuje. Kombinace dimethenamidu-P a metazachloru přináší výhodu oproti samotné aplikaci MTZ z důvodu lepší mobility DMTA-P v půdě a nižší sorpci na organickou hmotu posklizňových zbytků.

 

Účinnost a doporučení k aplikaci

Registrovaná dávka přípravku Nimbus® Gold je 2,5 l/ha. Díky ideálně zvolenému poměru tří účinných látek v moderní ZC formulaci je proti širokému spektru plevelů plně postačující aplikace 2,0–2,25 l/ha (viz graf porovnání účinnosti dávek 2,5 a 2 l/ha Nimbus® Gold). Herbicid účinkuje jak proti klasickému spektru plevelů jako jsou heřmánky, svízel, rozrazily, hluchavky, ptačince nebo chundelka, tak ale díky obsaženému dimethenamidu-P navíc také na kokošku, penízek, úhorník, hulevník, vlčí mák a kakosty a clomazon doplňuje účinnost na svízel a brukvovité plevele.*

 

Ing. Václav Nedvěd, Ph.D., BASF spol s r. o.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down