Neprodávejme pod třicet korun, shodují se pěstitelé máku

Letošní porosty máku slibují rekordní sklizeň. Ze současných více než 34 tisíc hektarů by mohli pěstitelé sklízet v průměru 0,8 tun z hektaru. Zaznělo to mimo jiné na seminářích věnovaných sklizni a posklizňové úpravě máku pořádaných koncem července na třech místech republiky sdružením Český mák, Českou zemědělskou univerzitou a společností Slovakofarma.

„Letos nás čeká až dvojnásobná sklizeň máku oproti loňsku,“ uvedl na posledním z trojice seminářů v Netvořicích na Benešovsku výkonný ředitel sdružení Český mák Ing. Zdeněk Kosek, CSc. I přesto, že o sklizni není ještě kvůli nevyzpytatelnosti počasí rozhodnuto, je jasné, že letos bylo oseto mákem 34,5 tis. hektarů, což je v porovnání s loňským rokem sice méně, ale vzhledem k loňskému suchému jaru, kdy bylo zaoráno přes 15 tis. ha, bude sklizňoví plocha asi o 3 tis. ha vyšší. Vloni byl dosažen průměrný výnos pouze 0,42 t/ha.

Rekordní sklizeň
Letos bylo naopak jaro pro mák až příliš vlhké a setí se opozdilo asi o 14 dnů. Porosty máku ale vypadají slibně, jsou dobře zapojené i čisté. Jak vyplynulo z referátu ing. Koska, svoji zásluhu na tom má i sdružení Český mák, které svým členům pro tuto sezónu poskytlo řadu informací právě o ochraně této plodiny, které pěstitelům donedávna velmi chyběly. Jak ing. Kosek připustil, do porostů máku se v letošním roce právě v oblasti ochrany rostlin mnohem více investovalo, především do herbicidů a fungicidů. I proto je reálné očekávat již zmíněný výnos a tudíž rekordní produkci až 30 tis. tun makového semene. To samozřejmě vytváří tlak na pokles cen. Jistě stojí za připomenutí, že Česká republika patří společně s Tasmánií a Tureckem k největším producentům máku.
Přesto, že obchodníci již letos poukazují na nízké ceny především tureckého máku, ukazuje se v posledních letech, že cenu máku na našem trhu ovlivňuje především jeho celková domácí produkce. Například v roce 1999, kdy byl mák sklizen z 46 tis. ha s celkovou produkcí přes 30 tis. tun, cena spadla na 20 Kč/t. Obdobně tomu bylo i v roce 1996. Naproti tomu vloni se mám prodával za 45 Kč/kg, stejně jako v roce 1998, kdy jeho celková produkce činila asi 10 tis. tun.
Zástupci sdružení se však domnívají, že zatím není důvod, aby pěstitelé uzavírali smlouvy o prodeji máku za cenu nižší než 30 Kč/kg. Také proto, že ještě není sklizeno a celkovou produkci může ovlivnit počasí. Jejich slova potvrdil MVDr. Jiří Kraif ze společnosti Agroprim-Zeměmělská výroba, s. r. o, která je jedním z velkých pěstitelů máku a letos zde čeká na sklizeň asi 370 hektarů máku. Podle něj je cena 30 Kč minimální pro rentabilní výrobu. Jak však dále vyplynulo z jednání, pěstitelé máku nejsou jednotní a dosavadní snahy o vytvoření společné odbytové organizace jsou marné. Stojí proti tomu i fakt, že makové semeno se mnohdy prodává tzv. za hotové a pěstitelé jsou pod tlakem nutných plateb ochotni jít s cenou dolů.

Makovina
Zlepšení rentability pěstování máku může částečně pomoci sklizeň makoviny, kterou vykupuje slovenská společnost Slovakofarma Hlohovec. Při dosažení nejvyšší kvality makoviny z odrůdy Lazur tak mohou pěstitelé stržit až 14 Kč za kilogram makoviny, za ostatní odrůdy 11 Kč/kg. I přes některé obtíže se seřízením mlátiček, skladováním směsi makového semena a makoviny a následnou separací se již v loňském roce makovina sklízela ze 60 % ploch. Dobří pěstitelé máku již vědí, jak společnou sklizeň máku a makoviny, což je převážný způsob sklizně, zvládnout. Jak na semináři vysvětlil a také prakticky na přistavené mlátičce předvedl Ing. Radomil Vlk, zástupce Slovakofarmy, důležité je snížit otáčky mláticího bubnu, povolit mláticí koš a otevřít síta. Ing. Vlk pěstitelům připomněl i další nutná opatření pro bezproblémovou sklizeň. Po ní následuje skladování směsi makoviny a máku, které s sebou přináší i výhody. V této směsi dochází k minimálnímu poškození semen a jejich snížení kvality, např. žluknutí. Pro separaci makoviny a čistění makového semene nabídli zúčastnění zástupci firem vhodnou techniku. Těm pěstitelům, kteří do ní nechtějí investovat, se nabízí možnost využít služeb. Rozrůstá se i síť obchodníků, kteří makovinu vykupují, čímž pěstitelům odpadá i administrativní martyrium při přímém vývozu makoviny.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *