Nelegální přípravky míří do Evropy

V celé Evropě jsme svědky rostoucího prodeje ilegálních přípravků na ochranu rostlin,. V důsledku toho vznikají nejen ztráty v prodeji legálních přípravků, ale ohrožena je i důvěra vůči agrochemickému průmyslu. Tuto skutečnost konstatoval Rocky Rowe z Evropské asociace ochrany rostlin na konferenci AgChem Forum v září 2007 v Berlíně.

Rocky Rowe upozornil, že problémům s ilegálními pesticidy čelíme již několik let a víme, že se tento problém umocňuje také v důsledku hospodářskému růstu v rozvojových zemích. Rozvoj chemické výroby v Indii a Číně vede k výraznému rozvoji výroby falzifikátů. Tyto padělky činí pět až sedm procent všech agrochemikálií, v centrech svého vzniku to je dokonce deset až třicet procent.

Negativní dopad padělků
V uplynulém roce zahájila Evropská asociace ochrany rostlin (ECPA) již druhý celoevropský program proti padělkům, čímž poukázala na problém ilegálního obchodování s přípravky na ochranu rostlin. Nárůst těchto obchodů v určitých regionech se však nezastavil. Svědčí o tom prodeje falešných výrobků v Rusku.
Rocky Rowe rozlišil tři typy falzifikátů:
 falešné výrobky, které často obsahují zakázané nebo omezené látky;
 generické výrobky prodávané jako značkové ve falešných nádobách, často bez bezpečnostních etiket;
 výrobky ilegálně dovezené.
„Vliv těchto falzifikátů je velmi široký“, vysvětloval představitel ECPA. Podle něj negativně působí v různé podobě na nás všechny. Nelegální přípravky škodí životnímu prostředí, zemědělcům, bezpečnosti potravinového řetězce, toku příjmů z daní, tedy státní správě. Existence falzifikátů ohrožuje práva duševního vlastnictví, patenty, zákonné údaje a obchodní značky a důvěru spotřebitele, tedy dobrou pověst průmyslu. Aby se bojovalo proti tomuto trendu, ECPA zahájila projekty na úrovni jednotlivých členských států, které mají zvýšit uvědomění a posílit kontrolu v oblasti ilegálních výrobků tak, aby se dosáhlo jejich úplného vymýcení a současně i trestní postižitelnosti. Tyto projekty na národní úrovni se týkají například Německa, Řecka, Polska, Ruska a Španělska.

Zahraniční zkušenosti
Nepříznivý vliv ilegálních dovozů se nedávno prokázal ve Španělsku. „Španělští pěstitelé byli dlouho známí jako uživatelé ilegálních přípravků na ochranu rostlin,“ připomněl Rocky Rowe. Mínil tím používání ilegálních pesticidů na zeleninu určenou pro vývoz, která zničila důvěru ve španělskou papriku v celé Evropě. V uplynulém roce Asociace španělského agrochemického průmyslu (AEPLA) údajně zjistila, že až desetina španělských agrochemických přípravků je falešných, přičemž více než 90 % zemědělců používá ilegální pesticidy jen proto, že jsou na trhu snadno dostupné. AEPLA odhaduje, že hodnota ve Španělsku nezákonně obchodovaného zboží činí asi 60 milionů eur.
Ostatní evropské země zpřísnily svá opatření proti šířícímu se obchodu falzifikáty. ECPA společně s polským ministerstvem zemědělství uspořádala v září v polském městě Falenty konferenci o evropské kontrole falzifikátů. Soustředily se na společné akce proti falešným výrobkům a zintenzívnění komunikace na trhu s přípravky na ochranu rostlin.
ECPA prohlásila, že růst objemu výroby v Číně je jedním z faktorů, které vedou ke zvyšování objemu nelegálních pesticidů v celé Evropě. „Tyto firmy jsou schopné kopírovat autorizované výrobky chráněné patenty a jinými patentovými právy a dovážet je do Evropy za účelem namíchání, přebalení nebo přímého prodeje,“ varoval Rocky Rowe. Citoval případy z roku 2005 a 2006 z konferencí British Crop Production Council (BCPC) v britském Glasgow, kdy čínští generičtí výrobci agrochemikálií inzerovali výrobky, které byly chráněné britskými patenty.

Původ falzifikátů
Studie DG Trade Evropské unie zjistila, že došlo k 330% nárůstu v počtu falzifikovaných výrobků – pesticidů zadržených na vnější hranici Evropské unie v letech 2005 až 2006. Z těchto nelegálních výrobků přibližně 86 % vzniklo v Číně. ECPA spolupracuje s Generálním ředitelstvím CropLife Asia s cílem vypořádat se s dodávkami těchto ilegálních výrobků z Číny. Evropské falzifikované agrochemické přípravky vznikají i v jiných rozvojových zemích: v Malajsii (4 %), Spojených arabských emirátech (2 %), Alžírsku, Egyptě, Indii, Hong Kongu, Turecku (v každé z těchto zemí přibližně jedno procento přípravků); a také v ostatních zemích, kde celkový objem činí asi tři procenta

Souběžné obchodování v unii
Souběžné obchodování agrochemickými přípravky přispívá též k prodeji falzifikovaných výrobků, tvrdí ECPA. V této souvislosti neustále probíhá nepřetržitá diskuse nad pravidly, která ovlivňují souběžné (paralelní) obchody v celé Evropské unii. Diskutují se jako součást plánované revize směrnice Evropské komise o registraci agrochemických přípravků. „Ačkoli návrhy směřují k vytvoření harmonizovaných požadavků a žádostí povolení paralelního obchodu, text směrnice zůstává stále mnohoznačný,“ uvedl Rocky Rowe. Podle něj povede současné znění předpisu k nedůsledné realizaci a zmatečnosti na trhu a poskytne potenciální příležitost zneužívat tento proces, který bude nahrazovat legitimní povolení pro falzifikované a nelegální přípravky na ochranu rostlin.
ECPA paralelní obchod s produkty takzvaného společného původu podporuje v rámci EU, poněvadž se tím dá odstranit dvojznačnost a realizovat jednotné provádění pravidel, zdůraznil Rocky Rowe. Evropská asociace se staví za zákaz přebalování paralelních přípravků, protože tak lze zamezit závažným problémům s kontaminací, a prosazuje současně opatření proti falzifikaci výrobků. Přebalování zhoršuje soudržnost výrobku, jeho stabilitu a trvanlivost, zdůraznil Rocky Rowe. ECPA naopak podporuje přelepy etiketami, na nichž se informace o použití, zdravotní nezávadnosti a bezpečnosti přípravku uvádějí v jazyce spotřebitele.
ECPA bude pokračovat v kampani proti nelegálním dovozům, soustředí se na to, jak tyto výrobky ovlivňují zdraví a životní prostředí, zaměří se na všechny zúčastněné strany. Za tímto účelem bude ECPA intenzivně spolupracovat se státními i regionálními úřady na identifikaci falešných přípravků a na vytváření správné praxe na pomoc zemědělcům, aby dávali přednost schváleným přípravkům. Evropská asociace ochrany rostlin bude stále hledat nové způsoby, jak bezpečně odlišit povolené agrochemické přípravky od těch nelegálních.
Rocky Rowe dále zdůraznil, že všichni účastníci procesu musí být bdělí a ostražití, protože vliv falzifikátů na zemědělce a na potravinový řetězec by mohl být zničující. A to by se negativně dotklo nás všech.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *